av  monster

Publisert  20. oktober 2020

Sist oppdatert  20. oktober 2020

Hvor langt er nettselskapet Istad Nett villig til gå når de misbruker riksvåpenet med å true kundene med politiet? Dette er bare en ny bekreftelse hvor lite de bryr seg om lovverket.  Dette

Les Mer

av  monster

Publisert  14. oktober 2020

Sist oppdatert  14. oktober 2020

Avlesningsgebyr er en tariff for å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Ifølge definisjonen av nettjenester i avregningsforskriften § 1-3 punkt 2 faller tariffering inn under nettjenester.Videre følger det av avregningsforskriften §7-1a andre

Les Mer

av  monster

Publisert  23. august 2020

Sist oppdatert  24. august 2020

Spørsmålet var om nettselskapet Hålogaland Kraft Nett AS hadde hjemmel for å ta avlesningsgebyr for manuell avlesning av strømmåler. Det var en nettkunde som ikke hadde montert den nye strømmåleren med kommunikasjonsenhet innen

Les Mer

av  monster

Publisert  15. august 2020

Sist oppdatert  15. august 2020

Agder Energi Nett stengte strømmen til 28 kunder. Fire av disse kundene tok ut begjæring om midlertidig forføyning mot nettselskapet. Kundene vant frem i Aust-Agder tingrett 22. juli.Før saken kom opp i tingretten prøvde ledelsen

Les Mer

av  monster

Publisert  15. august 2020

Sist oppdatert  16. august 2020

I slike tvister rundt AMS installasjonen hvor kunden nekter å bytte strømmåleren, kan være et brudd på nettleieavtalen med de følger at kunden kan få stengt sin strøm etter § 5-1 Installasjon og

Les Mer

av  monster

Publisert  29. februar 2020

Sist oppdatert  17. oktober 2020

Troms Kraft Nett har hatt flere gebyr saker til behandling i forliksrådet, alle sakene har blitt avvist. Det nettselskapet fremlegger som dokumentasjon i forliksrådet er ikke hjemlet i en forskrift.Nettselskapet har ikke en

Les Mer

av  monster

Publisert  28. februar 2020

Sist oppdatert  17. oktober 2020

Av merknader til et vedtak som OED ventelig vil fatte med det første, går det klart fram at de omstridte gebyrene står for fall. Vi snakker om de årlige gebyrene som en del

Les Mer

av  monster

Publisert  27. februar 2020

Sist oppdatert  14. oktober 2020

En gjennomgang av prosedyrer for stenging av strøm etter nettleieavtalen. Kan nettselskapet stenge kundens anlegg når det ikke gjelder betalingsmislighold eller er et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side?Eller kan nettselskapet stenge strømmen når

Les Mer