Ams Monster

Folket mot AMS

Datatilsynets brever til nettselskapene og Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) angående den ulovlige innsamlingen av helseopplysninger. Dette på grunn av RMEs forvaltningspraksis er i strid med andre lovverk.


Sakens bakgrunn

Datatilsynet har over lengre tid mottatt flere henvendelser fra privatpersoner angående
nettselskapenes krav om erklæring fra lege eller psykolog for å oppnå fritak for kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren etter avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b. Kravet oppfattes som inngripende og det anføres at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer.

Behandling av personopplysninger er bare lovlig dersom det foreligger et
behandlingsgrunnlag, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1. Behandling av særskilte
kategorier av personopplysninger, herunder helseopplysninger, er i utgangspunktet ikke tillatt,
og må i tillegg omfattes av et eller flere av unntakene i forordningen art. 9 nr. 2.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020.

Datatilsynet oversikt over virksomhetens plikter. Les her.


Den urimelige praksisen berører flere enn de som har klaget sine saker inn til Datatilsynet, velger Datatilsynet å henvende til de nettselskapene som er nevnt av klagerne, samt et utvalg andre nettselskaper som er blant de med flest kunder.


NVE må nå svare Datatilsynet på sin forvaltningspraksis som rettskildefaktor. Uansett hva NVE mener så går forvaltningspraksisen mot et annet lovverk og det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Svar brevet fra NVE/RME 30. september 2021 til Datatilsynet finner du HER.


Les de inkompetente tilsvarene fra nettselskapene på Datatilsynet brev 16.12.2020. Nettselskapene har ikke skjønt hva en rettslig plikt egentlig innebærer. Nettselskapet Troms Kraft Nett (nå Arva) besvarte ikke brevet fra Datatilsynet. At de tør.

Agder Energi Nett Svar til Datatilsynet – Nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Seksjonsleder Ole-Herman Cappelen.

Ams.monster kommentar på svaret fra Agder Energi Nett.


BKK NETT Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 28.1.2021. Leder kunde: Mads Didriksen og seksjonsleder Berit Joli Haaland.


Elvia Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Direktør Nettstrategi: Anne Sagstuen Nysæther og Jon Eivind Johannessen.

Ams.monster kommentar på svaret Elvia til Datatilsynet


Glitre Energi Nett Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Avdelingsleder Kunde: Espen Lundberg Pedersen og Seksjonsleder Kundeservice: Monica Dos Santos.
Ams.monster kommentar på svaret fra Glitre Energi Nett.


Haugaland Kraft Nett - Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 2.2.2021. Prosjektdirektør: Asbjørn Tverdal.


Lyse Elnett - Svar på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger 2.2.2021. Leder rammebetingelser: Åse Helland.


Norgesnett svar - Krav om redegjørelse - Nettselskapets behandling av helseopplysninger 20.1.2021. Leder: Terje Gabrielsen.


Skagerak Nett AS redegjørelse om hvordan helseopplysninger behandles 26.1.2021. Juridisk Fagsjef - Advokat: Thomas Åtland Ellefsen. Advokaten sier jo imot lovverket. Burde vært meldt inn til advokatforeningen på brudd på god advokatskikk. En god advokat skal hindre urett.

Ams.monster kommentar på svaret fra Skagerak Nett.


Tensio - Redegjørelse - Nettselskapers behandling av helseopplysninger 3.2.2021. Seksjonsleder Hanne Reidun Slapgård.


Troms Kraft Nett (nå Arva) har ikke svart på Datatilsynets brev fra 16.12.2020. Nettdirektør: Eirin Kjølstad.


>