Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Energinorge
 • Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Publisert 18. desember 2020

Sist oppdatert 15. januar 2021


Energinorge har publisert en ny oppdatert privatrettslig "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker" den 17.12.20. Nettkundene bør følge med på informasjonen som kommer fra nettselskapet om dine rettigheter. Nettselskapene er pliktig til å forhåndsvarsle kunden, hvis ikke de gjør det, gjelder fortsatt den gamle "veiledende" nettleieavtalen fra 2007. Sjekk nettsiden til nettselskapet om ny avtale, evt. SMS info og på mottatte fakturaer.

Hvis forbrukeren ikke gir tilbakemelding, blir det sett på som samtykke fra nettselskapet. Det er ikke lov med slike vilkår. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe."

Viser til: Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår, der det kreves samtykke fra forbrukeren.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

AMS.monster har kommentert noen av de nye påføringene i avtalen, punkt 5.1, 5.2, 7-3 og det nye punktet 9 ADGANGSRETT. Det som er tilført, er ikke til fordel for nettkundene. Forbrukerne må være på vakt at man ikke blir lurt trill rundt av den kyniske nettbransjen som gjør akkurat hva de vil. Det man har sett til nå, er hvordan bransjen har bedrevet med urimelige dikteringer av avtaler, og utøver monopolmisbruk, og det uten å ta hensyn til forbrukerens privatrettslige rettigheter.

Det pussige med de nye i påføringene i nettleieavtalen, har ams.monster påpekt i flere tidligere innlegg - at forbrukeren ikke er pliktig til installere AMS. Nettselskapene tar med urimelige merkostnader i et avlesningsgebyr for kunder uten AMS installert. De tar betaling for nettjenester de ikke har utført, og som kunden ikke har bestilt. De såkalte merkostnadene nettselskapet påstår de har for tjenesten, er allerede dekket av andre paragrafer og som kunden betaler over fastleddet. Dette er en dobbel betaling som de ikke har lov til.

Nettbransjen med Energinorge i spissen har kanskje begynt å skjønne dette? De prøver nå å lure inn nye urimelige vilkår i nettleieavtalen slik at det passer deres agenda. Energinorge bryr seg ikke om ta hensyn til andre lovverk i en ny standard bransjemal på nettleieavtale som nettselskapene kan benytte seg av. Det nettselskapene glemmer av, at de er forpliktet til å følge lovverket uansett hva Energinorge skulle diktere i avtalen. Det er forbudt å lage avtaler som er strid med andre lovverk. Les nederst på siden kommentaren fra ams.monster til Energinorge talsmannen Ulf Møller.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr for å tilegne seg helseopplsyninger? Les svarene fra nettselskapene til Datatilsynet 
energinorge-nyhet-om-nettleieavtale

Interesseorganet for nettselskapene, Energinorge forteller at de har samarbeid med forbrukermyndighetene om ny nettleieavtale - dette er ikke korrekt. Det Energinorge har foretatt seg, er at de har egentlig arbeidet i stillhet for å svekke forbukerens rettigheter i forhold til den gamle nettleieavtalen fra 2007. Kunder som ikke vil ha kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS delen) - den som kunden ikke er pliktet til å ta imot. Må klage til nettselskapet, evt. klage til forbrukertilsynet at man ikke har gitt samtykke til nye vilkår i avtale. Siden Elklagenemnda er nevnt, klag også til dem. Les mer om avtalen på Energinorge sin nettside

Det er merkelig med den nye nettleieavtalen fra Energinorge, der de påstår at den er i samarbeid med Forbrukertilsynet, men avtalen er ikke publisert på Forbrukertilsynets nettside. Hvorfor bløffer Ulf Møller om dette? Forbrukertilsynet er forbrukerens klageorgan, og er ikke en forhandlingspart for forbrukerne.

Klage til Forbrukertilsynet?


"Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider."


Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester
12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet. 
Les mer her.

Energinorge skriver følgende på nettsiden "Endelig nye og skrikende behov for endring i vilkårene". Skrikende behov for hvem, bransjen? Ja for bransjen, men ikke for forbrukerne - de har allerede en god avtale. Bransjeorganet for nettselskapene har ikke tatt hensyn til forbrukerens privatrettslige forhold etter den gamle avtalen, som fortsatt gjelder. Nettbransjen prøver nå med noen skitne triks for å lure inn nye vilkår med å fare med løgn. Forbrukerne må klage på de ikke samtykker til de nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen.

Og så kommer Ulf Møller med det merkelige utsagnet: 

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ulf Møller påstår at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent nye vilkår i de to avtalene: "Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukere". Det er en bløff. Hvorfor gjør han inntrykk av det? Jo, for han er en arrogant fjott. RME har ikke godkjent noen slike nye avtaler som Møller snakker om, og som gjelder for bransjen: "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet". Hva RME sier om dette, kan du lese mer her.

Forbrukeren bør også klage til RME som er regulator for nettselskapene angående monopolet. Det kan man gjøre her.

Har forbrukeren vært med på forhandlingene når det gjelder nettleieavtalen? Nei. Hvilke prosesser med RME snakkes det om? Forvaltningsorganet NVE - RME skal ikke blande seg inn det privatrettslige forholdet mellom forbruker og nettselskapet, det sier NVE selv på nettsiden nve.no. LES MER HER. Han Ulf Møller må være en lystløgner som er totalt uvitende om hvordan de juridiske prinsippene fungerer med sin ensidige tenkemåte. Han bør snarest finne seg et annet yrke som talsmann.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Det er nettopp det som skjer at, forbrukerens rettigheter har blitt svekket i den nye oppdaterte nettleieavtalen. Forbrukertilsynet og Elklagenemnda er et klage organ, ikke en forhandlingspart. Der forbrukeren må ha samtykket til avtalen før man kan klage ditt. For en fjott han der Ulf Møller er med å si noe sånt.

Forbrukertilsynet har ikke vært med i prosessen rundt nye vilkår i nettleieavtalen. Forbrukertilsynet er et klageorgan. På nettsiden til Elklagenemnda ligger fortsatt de gamle avtalene publisert. RME som regulator for nettselskapene, de er den nye forhandlingsparten, dette fordi at nettselskapene ikke skal stille urimelige vilkår til forbrukerne som er i strid med monopolreguleringen. Dette sier både forbrukertilsynet og RME. Det kan du  lese mer om HER.

Eksempel på en formulering man kan sendt til nettselskapet: Den nye nettleieavtalen som er fremlagt kan jeg dessverre ikke godta, fordi at den ikke er godkjent av Forbrukertilsynet og RME som dere skriver, så hele avtalen er ugyldig. RME skal jo forhåndsgodkjenne de nye vilkårene i avtalen. Viser til RME linken: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/ 

Forbrukertilsynet viser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22. Der de presiserer følgende krav: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Andre lovverk vilkårene i en nettleieavtale for forbrukere skal forholde seg til, leser man mer om her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva sier Forbrukertilsynet 

Forbrukertilsynet er ikke part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning. Hvilke vilkår som gjelder mellom deg og nettselskapet ditt beror på avtalen du har med nettselskapet ditt. Denne avtalen må være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å behandle konkrete klagesaker om nettleie og tilknytning i kraftmarkedet, det er det Elklagenemnda som gjør. Dersom du har en klagesak vedrørende din avtale om nettleie eller tilknytning kan en slik klage bringes inn for nemda (se
https://www.elklagenemnda.no/). Elklagenemnda behandler klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi. De behandler også avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.

LAST NED Energinorge sin oppdaterte versjonen av "Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbruker" fra 16 desember 2020. (utheved og kommentert av ams.monster). Merk at avtalene er i to deler: En for nettleie (privatrettslige forholdet mellom forbrukeren og nettselskapet) og en for tilknytning (den som NVE regulerer for nettselskapene).

Den "gamle" nettleieavtalen fra 2007 gjelder fortsatt, til forbrukeren har samtykket til ny avtale: Den "gamle" lastes ned her.

Til de som ikke vet hva Energinorge står for: Et interesseorgan for nettselskapene, som bedriver aktivt med lobby virksomhet mot politikere og myndigheter. Habiliteten til Energinorge er ikke å stole på - at de bryr seg om rettighetene til forbrukeren. Nettbransjen med Energinorge i spissen har ensidig diktert vilkårene i nettleieavtalen uten å ha samråd seg med forbrukerne. Talspersonen som utaler seg i artikkelen for Energinorge Ulf Møller er en ordentlig sleip arrogant luring. Nå er forbrukerne advart.

Avtalepunktene i den fortsatt gjeldende "veildende" nettleieavtalen fra 2007, er gull verdt for kundene. Den har ikke et avtalepunkt - der kunden er pliktig til å ta i mot AMS, dvs kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse fra 17. september 2018. Les mer om den her. Men jussen er slik, at nye avtaler ikke har tilbakevirkende kraft på gamle avtaler uten at kunden samtykker.

Nettbransjen har ikke skjønt at smartmåleren består av to seperate uavhengige juridiske komponenter innen AMS. Smartmåleren består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten reguleres av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er reguleres av avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS, og forskriften gjelder kun for nettselskapet. Hvis nettselskapet ønsker installere kommunikasjonsenheten, må kunden først samtykke. AMS står for: "Avanserte måle- og styringssystem."

Det er mange merkelige begrepsbruk på den nye avanserte smartmåleren: AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Da opprettholdes det misforståelser på hva en slik AMS-installasjon faktisk innebærer hos sluttbrukeren. Folk flest har ikke skjønt hva de tre ordene AMS betyr. Les mer her om AMS. Måleren er ikke nevnt i § 4-1.Plikt til å installere AMSHvorfor blir måleren tilegnet i forskriften og blandet inn i diskusjonen når måleren ikke er nevnt i forskriften -  rett og slett av uvitenhet og inkompetanse. Hva skal en slik AMS-måler da måle? Hvis man vet hva AMS faktisk går ut på. Les Vokks Nett sin kritiske kommentar på NVE sin begrepsbruk rundt AMS.

Les også
Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Hva er det nye?

Det er flere punkter i avtalen som går i disfavør av kunden. Ams.monster tar opp noen viktige punkter og vil komme tilbake med mer informasjon når man har sett nærmere på avtalen. Det er viktig at forbrukeren ikke godtar de nye betingelsene i nettleieavtalen. Gjør forbrukeren det, har kunden ingen reel klagemulighet for å komme seg unna i ettertid. Konsekvensene kan bli vanskelig å løse i ettertid ved en tvist. Fordi domstolene er ikke å stole på.

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING 
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Måleutstyr må være plassert etter måler på kundens eget anlegg.

Kommentar:

Nettselskapene påstår at de eier måleren. Hvor har de dette ifra med en lovhjemmel? Det burde forbrukeren spørre sitt nettselskap om, fordi at måleren står i et privat anlegg -  altså, etter de fysiske klemmene. Dette kan ikke nettselskapene dokumentere utenom bare å mene det. Når det gjelder installasjonen av AMS, og målebytte til en smartmåler med eller uten kommunikasjonsenhet, er ikke måleren nevnt i forskriften. Og NVE har heller ikke pålagt nettselskapene å bytte ut måleren etter Energiloven som nettselskapene påstår. Angående installasjonen av AMS, sier NVE at det er forbrukeren som betaler for måleren ved en økning i nettleie energileddet med et par ører per kWh, mens nettselskapene påstår at de eier måleren. Les hva NVE sier om dette lenger ned. Det er forbudt og i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven å diktere ensidige vilkår i avtaler. Hvis nettselskapet skulle eie måleren og forbrukeren betaler for den, burde det vært definert som en låneavtale. Dette står det ingenting om i nettleieavtalen.

Det er viktig å vite hvor det juridiske skille mellom nettselskapet nettanlegg og kundens anlegg. For kundene som har montert strømmåleren etter tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett. Det betyr at måleren står i et privat el-anlegg og som regel i sikringsskapet. Det skal ikke nettselskapet blande seg bort i. Det er veldig merkelig at nettselskapet skal eie måleren når den står i en privat installasjon, og i tillegg at kunden betaler for den. Dette eierskapet på måleren har ikke vært prøvd rettslig. For å si det slik hvis kunden får eierskapet på måleren, blir situasjonen helt annerledes. Dette må kunden klage på. Hvor er Flydal med sine advokater og innsamlede millioner for en rettslig avklaring? Da ville korthuset til NVE og nettselskapene falle sammen.

Hvis nettselskapet eier måleren etter nettleieavtalen og kunden betaler for den, burde det vært en kontrakt på et låneforhold. Det er urimelig at kunden betaler for et produkt som kunden aldri vil eie uten at det er avtalefestet. Hvordan regnskapsfører nettselskapene forholdet mellom eie eller låne, når det er kunden som betaler for måleren uten å eie den? Får nettselskapene fradrag for en vare som kunden fakriak betaler over nettleien. Kanskje skattemyndighetene burde se nærmere på dette forholdet.

4 TILKNYTNING
4-1 Tilknytningspunktet
side 24

Tilknytningspunktet kan være definert som:
- det punkt i overføringsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"

NVE nettsideHva koster AMS? 

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall: 
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd kr
Investeringskostnad i snitt per husholdning kr 3.500,- 
Økt nettleie vil være i størrelsesorden kr 300,- i året per husholdning

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning mm (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett til å fastsette Kundens forbrukskjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser rett til å ilegge Kunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at RME er kontrollmyndighet ved uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

nettleieavtale-fra-2007-paragraf-5-2

Kommentar:

Etter Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd står det følgende: "Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger." 

Avregningsforskriften § 3-3 skiller ikke om det er kommunikasjonsenheten eller kunden som sender inn avlesninger. § 3-3, den ble sist oppdatert i 2001. Måleravlesning er fortsatt en primærtjeneste nettselskapene er forpliktet til å levere til kunden. Hvorfor har ikke NVE foretatt en forskriftsendring av § 3-3 etter innføringen av AMS? Da vil det som blir påstått vært riktig. Det påstås at måleravlesning er å "anse" (betyr: synsing) som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019. Måleravlesning er fortsatt en primærtjeneste for nettselskapene etter innføringen av AMS. En primærtjeneste og en særskilt tjeneste kan ikke være begge deler. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE og Energinorge i spissen for nettselskapene klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Det virker som ingen gidder å sette seg inn i hva som faktisk forskriftenesier før de begynner å mene noe. Hva er vitsen med forskriftene hvis ingen bryr seg om å følge det? Hvordan skal forbrukerne finne sin rettsstilling når rettsoppfatningen fra energibransjen er å mene stikk i mot det som faktisk står der? Jo, - fordi bransjen vil ha et lovverk som passer til enhver tid deres agenda. Slik situasjonen er nå, har ikke forbrukerne noen rettsikkerhet med reelt klageorgan ved en tvist med sitt nettselskap som har monpol på nettjenester.

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Hvis nettselskapet ønsker å utføre et fysisk kontrollavlesning av måleren hos kunden for, kan de fritt gjøre det. Men de kan ikke kreve betaling når kunden har gitt minst en avlesning i henhold til Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. 

For ifølge nettleieavtalen punkt 5-3 Kontroll av måleutstyr tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen."

Nettselskapets plikt til å kontrollere målerstanden etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd gjelder for kunder som ikke har registrert minst en årlig avlesning. Da må nettselskapet ut på en fysisk stedlig kontroll for å oppfylle plikten etter § 3-3. Nettselskapene og NVE har mistolket forskriften med å blande inn kunder som ikke har installert AMS og som har gitt minst en årlig avlesning i klaenderåret.

Les utdrag av svaret fra RME til Advokatfirmaet Schjødt AS. Les hele brevet her.

"Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll."

Husk at avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene. Forbrukerne skal kun forholde seg til det privatrettslige forholdet med nettselskapet. Da er det viktig å ikke godta slike urimelige dikterte avtalevilkår som kun gagner agendaen til nettselskapene. Men slike ensidige dikterte avtaler er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringloven § 11 og 22 og Avtaleloven § 36.

7-3 Gjenåpning av stengt anlegg.
Et nytt tredje avsnitt side 12.

Et anlegg som er stengt på grunn av andre kontraktsbrudd fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

Kommentar:

Hva med konsekvensene for nettselskapet ved kontraktsbrudd når de stenger strømmen til kunden på feil grunnlag? Det står det ingenting om. Det er NVE som dispenserer fra Energiloven § 3-3 for å oppheve leveringsplikten til nettselskapene til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon fra NVE må nettselskapene ha til hvert enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv. Det å nekte å bytte måleren er ikke et grunnlag godt nok for å stenge strømmen. Nettselskapene må søke NVE for å oppheve leveringsplikten. Det bør kundene som får trussel brev om stenging være oppmerksom på. Les mer her om leveringsplikten.


Nytt punkt 9 i nettleieavtalen

9 ADGANGSRETT side 13

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, stenging, gjenåpning, frakobling og til kobling slik angitt i kapittel 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling og avregning mm (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-12-28-1753). Nettselskapenes adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen. 

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapenes oppfyllelse av nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og /eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.


Elklagenemnda

Ved en privatrettslig tvist med nettselskapet, har ikke forbrukeren et reelt klageorgan. Vedtakene som Elklagenemnda fatter er bare rådgivende, og er ikke juridisk bindende for partene. I nemda sitter det to representanter som er oppnevnt av energiselskapene, det skaper ikke tillit til at klagesaker blir behandlet nøytralt.

Å klage til Elklagenemnda er bortkastet tid. Det kan faktisk forverre forbrukeren sin sak - fordi at nemda har mangel på kompetanse i spørsmål rundt gebyrer og AMS. Det viser flere vedtak rundt målerbytte, at nemda ikke har satt seg godt nok i tematikken. Ams.monster vil gå gjennom flere slike vedtak for å vise hvor ille det er og på hvilke negative konsekvenser det får for forbrukeren.

Det har viser seg at klagesaker Elklagenemnda har behandlet, der har forbrukerens privatrettslige rettigheter ikke blitt ivaretatt. Tvister i AMS-saken har gått utover rettsikkerhet til forbrukeren slik bransjen dikterer ensidige avtaler slik det passer deres agenda til enhver tid. Den nye oppdaterte nettleieavtalen, en standard bransjemal fra Energinorge som nettselskapene kan benytte seg er et godt eksempel på det. Det eneste fornuftige alternativet er domstolene, men det er kostbart. Hvor er forbrukerorganisasjonene? De er helt fraværende.

Forbrukerne må begynne å sette seg inn i sine privatrettslige rettigheter. Det har de vært veldig sløve med til nå.


  • Takk. Man gjør dette fordi at man vil disse bandittene av hensynsløse nettselskaper i Energibransjen til livs som ikke bryr seg om kundene sine lovlige rettigheter.

 • Hei, har lest det meste og er usikker på om det har noen hensikt å kommentere dette. Avtalen fra 2007 ble inngått med Forbrukerombudet, men etter at ombudet ble tilsyn ønsker de ikke å inngå avtale med fornybarbransjen. De har likevel hatt de nye vilkårene til gjennomlesning.

  RME skal i henhold til NEM-forskriften godkjenne deler av forskriften, men har som de skriver på sine hjemmesider utsatt godkjennelsen og vil komme tilbake med mer info. På en av sidene du henviser til, skriver RME nederst: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME.» Det inkluderer våre standardvilkår. Så er det slik at de aller fleste endringene som er gjort, skyldes endringer i lover og forskrifter – og lover og forskrifter gjelder uansett foran standardvilkårene.

  Du viser flere ganger til standardvilkårene fra 2007 (som ble inngått med Forbrukerombudet): 5-1: «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette», mao i den gamle avtalen var det også nettselskapet som eide måleren og bestemte type måleutstyr. I kap 6 i tilknytningsvilkårene står det: «Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Etter vår mening har vi derfor ikke foretatt noen endringer knyttet til dette, vi har bare tydeliggjort innholdet så det ikke er tvil om at en AMS måler er å anse som måleutstyr iht. vilkårene fra 2007, og at nettselskapene bestemmer utstyret og har rett til adgang. Måleutstyret er vår «vekt» eller teller på bensinpumpa og må være riktig iht krav fra Justervesenet. Så er det kjent at det nå vil komme opp flere rettsaker knyttet til dette, og vi får håpe at domstolene tar en endelig stilling til dette spørsmålet.

  Vennlig hilsen
  Ulf Møller
  Energi Norge

  • Du sier at avtalen ble inngått med Forbrukerombudet i 2007, det du burde vite nå, etter innføringen av GDPR mai 2018, må kunden gi et aktivt samtykke til nye vilkår i avtale. Forbrukertilsynet henviser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22 og Standard Nettleieavtale, og presiserer følgende krav: «Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe». Dette er Energi Norge ved Møller veldig klar over på hvordan kraftbransjen har herjet med forbrukerne med urimelige vilkår i avtaler. Viser til RME ekstern rapport 05/21, der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har gått gjennom praksisen. Denne useriøse praksisen gjelder også for nettbransjen som har gått under radaren for folk flest. Der nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og truer med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS, som kunden ikke er pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden vil ikke nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.

   RME har ikke godkjent noen av vilkårene eller avtaler som du henviser til er endelig på nettsiden til Energi Norge. Dette er direkte løgn som nettselskapene reklamerer for til kundene. RME er tilsynsmyndighet for nettselskapene, de har et problem med å godkjenne dette, fordi RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Det har RME gitt tilbakemelding på. På grunn av en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet som var tidligere var ivaretatt av Forbrukerombudet, nå heter det Forbrukertilsynet. Det du snakker om, er tilknytningsplikten for nettselskapene ifølge RME: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME». Altså leveringsplikten av strøm etter Energiloven § 3-3.

   RME – Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet
   «Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder».

   Når det gjelder standard malen på nettleieavtalen som Energi Norge har utarbeidet, som nettselskapene kan benytte seg av, er bare veiledende og har ingen forpliktelser for partene. Og så har man det som står i kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale. Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

   Punktene ovenfor blir en vrien problemstilling for nettselskapene og interesseorganet Energi Norge, fordi dere er nødt til å komme forbrukeren i møte. Bransjen burde forstå at det er fornuftig å ha en toveis dialog med kundene sine. Men det er ikke den arrogante nettbransjen så interessert i å ha en dialog med kundene sine, pga. de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

   Du snakker om en AMS-måler er et måleutstyr. Hvor har du AMS-måler ifra? Hva skal den måle, AMS? Energi Norge ved Møller har ikke skjønt hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbruker etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.

   Til å være et interesseorgan for nettselskapene har Energi Norge ikke mye peiling hva dere snakker om. Dine kommentarer bekrefter inkompetansen i nettbransjen. Bransjen er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Dere har ikke forstått noe som helst av hva AMS faktisk går ut på. Men det pussige er at nettselskapet Vokks Nett (medlem i Distriksenergi) har skjønt det som medlemmene i Energi Norge ikke har skjønt rundt installasjonen av AMS. De er på en måte på parti med kundene mot NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS. Viser til utdrag av Vokks Nett brev i klagesak 202012537-4 til RME: «At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

   Man har vært i kontakt med målerprodusent Kamstrup om begrepet AMS-måler. De hadde hørt om dette ordet, men de lurte på hva det var for noe. Kamstrup forklarer begrepet rundt den nye strømmåleren slik: «Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler…». https://www.kamstrup.com/no-no/stroemloesninger/smartestroemmaalere/enfas-maaler

   Tror du at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr? En smartmåler består av følgende = en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan du vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

   Har du, Ulf Møller faktisk lest hva som står i den nye nettleieavtalen som din organisasjonen har gitt ut? Du påstår at AMS-måler er et måleutstyr, mens nettleieavtalen skiller på et måleutstyr og et kommunikasjonsutstyr. Hvem skal man tro på av dere? Ifølge nettleieavtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

   Siden du påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis du mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden. Justervesenet sine tanker om smartmåleren.

   Dere har vært veldig påpasselig å få med gebyrer, kommunikasjonskortet m.m. som nye vilkår nettleieavtalen. Det dere ikke har fått med, er at i nettleieavtalen på to plasser (punkt 5.4 og 6.2) er i strid med avregningsforskriften § 6-14 Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker som blir gjeldende fra 1.7.2021. Trodde at Energi Norge var en oppdatert organisasjon som visste hva de snakket om, men sånn feil kan man ta.

   Du snakker om rettsaker, hvilke? Gjelder det de småkravsakene rundt gebyret som har vært? Småkravsaker, eller rettere sagt pengekravet, det har ikke rettspraksis for andre. Den gjelder fakturaen for den kunden for det året og ikke for fremtidige gebyr. Dette har ams.monster tatt opp grundig i flere innlegg. Det vil bli publisert flere slike saker, der domsavslutningen sier i mot både RMEs sine vedtak og på hva som faktisk står i forskriften.

   Til slutt som Energi Norge er kjent med, den urimelige praksisen nettselskapene har hatt å kreve legeattest for at kunden skal få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene har ikke hatt behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Dette er et alvorlig lovbrudd. Datatilsynet jobber med saken og det kommer vel til å bli Norges største overtredelsesgebyr noensinne? Flere nettselskaper har gitt likelydende svar til Datatilsynet med hjelp av en bransjestandard fra Energi Norge. Igjen har ikke bransjen skjønt konsekvensene av svarene de har gitt når nettselskapene skylder på NVEs sin forvaltningspraksis på kravet om legeattest. Nettselskapene må uansett følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett om hva NVE skulle mene. Svarene nettselskapene har gitt, der de ikke hadde skjønt de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. Det avslører at de ikke bryr seg om å følge lovverket.

   Ams.monster har ikke meninger eller påstander, men forholder seg til fakta, det som faktisk står i lovverket. Når forbrukeren klager for å ivareta sine rettigheter må man forholde seg det skrevne ord og ikke basere seg på å tilegne ting som ikke står der som bransjen er så veldig opptatt å mene at det står der. Nettselskapene forholder seg ikke til lovverket, men de baserer sin konklusjon på meninger fra NVE/RME som bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. Hva er vitsen med et lovverk når ingen gidder å følge det? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling når alle mener i mot lovverket med å henvise til rettspraksis som er feil? Man har jo NAV skandalen i fersk minne, der etatene og domstolene forholdt seg til NAV forvaltningspraksis som var i strid med andre lovverk.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >