av  monster

Publisert  6. juni 2021

Sist oppdatert  6. juni 2021

Det virker som folk flest har misforstått begrepsbruken rundt "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet", som det heter så fint fra NVE og nettselskapene. AMS-måler er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler

Les Mer

av  monster

Publisert  11. februar 2021

Sist oppdatert  29. april 2021

En ny tariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 - OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. Kostnadene i tariffen gjelder for de nettselskapene som velger å

Les Mer

av  monster

Publisert  5. januar 2021

Sist oppdatert  1. april 2021

Nettselskapene begynner å bli nervøse - fordi at Datatilsynet har sendt dem brev. Datatilsynet har fått mange klager fra kunder angående nettselskapene sitt absolutte krav om legeattest for å få et lovlig fritak

Les Mer

av  monster

Publisert  18. desember 2020

Sist oppdatert  31. mai 2021

Energinorge publiserte den 17.12.20 en ny oppdatert "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker". Den gamle "veiledende" nettleieavtalen fra 2007 gjelder fortsatt uansett hva nettselskapet påstår. Nettkundene bør være obs på informasjonen som

Les Mer

av  monster

Publisert  17. desember 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

En kunde historie: Nettselskapet Elvia skyr ingen midler og bruker alle tilgjengelige våpen som maktmisbruk for å ramme kunden. For Elvia er kunden kun et verktøy. Ikke rart at kunden blir forbannet av

Les Mer