Smartmålere og AMS
(Smart meters)

Den avanserte strømmåleren kan leveres med flere typer av kommunikasjonsmoduler.
Nettselskapene i Norge benytter tre forskjellige typer smartmålere.

Aidon kombinert strømmåler med AMS.

Kamstrup smarte strømmålere.

Kaifa smartmåler fra Nuri Telecom.
Det finnes lite teknisk informasjon om Kaifa måleren som kommer fra en stor kinesisk leverandør. Nettselskaper som er medlemmer i Soria-samarbeidet benytter denne måleren. Kaifa måleren benyttes av de mindre nettselskapene (26 stk.) og har lite av det totale markedet.

Aidon og Kamstrup er de mest benyttede leverandørene til de store nettselskapene.

Nedenfor finner du bilder av avanserte strømmålere med og uten kommunikasjonsenhet.
Mange benytter begrepet "AMS-måler" for den nye strømmåleren.

AMS - det ligger i selve navnet hva det er for noe Avanserte måle- og styringssystemer. Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Det er ett oppfunnet ord av NVE for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Ved deaktivering av smartmålerens kommunikasjonsenheten (AMS-delen) - type Kamstrup, må det separate kortet være montert. Etter deaktivering fjerner montøren kortet. Antenne (RF) symbolet i målerens display vil ikke vises. Som regel har nettselskapet på forhånd deaktivert kommunikasjonsenheten - før de monterer ny måler - hvis du har bedt om det - for de kundene som har fått fritak.

Husk at kommunikasjonsenheten i smartmåleren er en separat og uavhengig komponent. Fjerner man kommunikasjonsenheten, er strømmåleren bare en vanlig "dum" måleenhet som måler ditt forbruk.
Uten kommunikasjonsenhet har måleren ingen kontakt med nettselskapets "mesh" nettverk, og sender dermed ingen avlesninger til nettselskapet. Les mer her om hvordan kommunikasjonsmoduler virker for de respektive målerne.

Hvis du har fått fritak for AMS, og har fått den nye avanserte strømmåleren, skal kommunikasjonsenheten være fysisk fjernet. Se bilde lenger ned. La aldri nettselskapet lure deg for å ha kommunikasjonskortet stående i måleren.

På diverse forumer blir det framsatt idiotiske konspirasjonsteorier om målere uten kommunikasjonsmodul - fortsatt sender til nettselskapet - selv om kommunikasjonsmodulen er fysisk fjernet. Det er rett og slett av uvitenhet.

Nettselskapene har manglende kompetanse på hva en installasjon av AMS innebærer for sluttbrukeren i sitt private hjem. Man må være oppmerksom på at måleren ikke er nevnt i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS.

Derfor er det idiotisk å benytte begrepet "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Man legitimerer noe som ikke er forskriftsfestet og opprettholder misforståelsen. Og hva skal en AMS-måler måle? AMS?

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har aldri pålagt nettselskapet å bytte måleren etter Energiloven og tilhørende forskrifter.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

AIDON

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE


KAMSTRUP

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

Kamstrup nettside om den nye avanserte strømmåleren som kan utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler KLIKK HER. Ofte stilte spørsmål om Kamstrup smartmåler finner du her  Fakta om radionettverk finner du her


NURI KAIFA

KLIKK PÅ BILDE FOR STØRRE

© 2022, Ams.monster. Alle rettigheter forbeholdt.

>