av  monster

Publisert  11. februar 2021

Sist oppdatert  11. februar 2021

En ny tariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 - OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. Kostnadene i tariffen gjelder for de nettselskapene som velger å

Les Mer

av  monster

Publisert  18. desember 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Energinorge har publisert en ny oppdatert privatrettslig "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker" den 17.12.20. Nettkundene bør våkne opp og følge med på informasjonen fra nettselskapet om dine rettigheter. Nettselskapene er pliktig

Les Mer

av  monster

Publisert  17. desember 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

En kunde historie: Nettselskapet Elvia skyr ingen midler og bruker alle tilgjengelige våpen som maktmisbruk for å ramme kunden. For Elvia er kunden kun et verktøy. Ikke rart at kunden blir forbannet av

Les Mer

av  monster

Publisert  3. desember 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Istad Nett sprer sin feilslåtte propaganda ved å publisere "fake news" på sin nettside. De tror at Romsdal tingrett har gitt nettselskapet medhold i retten til å stenge anlegg hvis kunden nekter bytte

Les Mer

av  monster

Publisert  28. november 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Agder Energi Nett og Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) tapte to strømstengesaker i november som har vært til behandling i Kristiansand og Nord-Østerdal tingrett. Nettselskapene hadde ulovlig stengt strømmen til kunden.Den

Les Mer

av  monster

Publisert  28. november 2020

Sist oppdatert  28. november 2020

Norges største nettselskap Elvia leder an løpet for mafia bransjen med å teste ut ny nettleie på 10.000 strømkunder. Nettselskapet Elvia forteller i en pressemelding at de kjører et pilotprosjekt der de tester

Les Mer

av  monster

Publisert  13. november 2020

Sist oppdatert  9. desember 2020

Nettselskapene er fortiden veldig aktiv med påtrykk av trusler til kunden om stenging av strøm. Dette fordi kunden nekter å bytte til den nye avanserte strømmåleren (kalt smartmåleren innen AMS). Hvis kunden nekter

Les Mer

av  monster

Publisert  29. oktober 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

En kunde fikk (delvis) medhold av retten i en gebyrsak i Nordmøre tingrett i oktober. Saken hadde vært innom forliksrådet før kristiansunderen møtte Neas Nett i tingretten. Tvisten gjaldt et avlesningsgebyr på kr.

Les Mer