av  monster

Publisert  2. januar 2022

Sist oppdatert  11. januar 2022

Nettselskapene er nå på vikende front, domstolene har begynt å si dem imot på den lovstridige urimelige praksisen med å stenge strømmen til kunder. Lagmannsretten behandlet i desember to ankesaker som gjelder midlertidig forføyning, og pålagte Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen. Saken med Lyse Elnett ble behandlet av Gulating lagmannsrett,

Les Mer

av  monster

Publisert  31. desember 2021

Sist oppdatert  31. desember 2021

Etter innføringen av AMS, er det viktig at sluttbrukere som har profilavregnede (manuelt avleste) målepunkt sender inn avlesninger til nettselskapet den 1. i hver måned. Dette gjelder forbrukere som har en strømmåler uten kommunikasjonsenhet (for automatisk oversending av måleverdiene til nettselskapet). Manuelle avlesninger sendes inn via SMS eller på nettsiden til nettselskapet. Avlesningen kan også

Les Mer

av  monster

Publisert  28. desember 2021

Sist oppdatert  28. desember 2021

En absurd strømstenge sak ble behandlet i Sør-Rogaland tingrett 1. juni 2021. Advokatfullmektigen for Lyse Elnett Kine Birgitte Kvisvik Irgens feilinformerer retten. Kunden vinner ikke frem med begjæringen om midlertidig forføyning. Retten tar løgnene fra Lyse Elnett for god fisk.  Dette kommer godt frem i rettens vurdering. Tingretten har behandlet to slike stengesaker som nettselskapet

Les Mer

av  monster

Publisert  14. november 2021

Sist oppdatert  14. november 2021

Elklagenemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. En sannhet med flere løgner. Det er risikosport å klage til nemnda. Forbrukeren er ikke kjent med at Energi Norge, interesseorganet for nettselskapene er juridisk eier av navnet: Elklagenemnda. Daglig leder i Elklagenemnda: Knut Fredrik Kroepelien, er også direktør for Energi Norge (uten AS). Og styrets sammensetning

Les Mer

av  monster

Publisert  29. oktober 2021

Sist oppdatert  29. oktober 2021

Gledens dag i Drammen for kunder av Glitre Energi Nett. Nettselskapet måtte koble på strømtilførselen til kunde etter at de på feil grunnlag kuttet strømmen til kunden onsdag 20. oktober 2021. Buskerud tingrett behandlet en begjæring om midlertidig forføyning fra kunden overfor Glitre Energi Nett AS. Kunden hadde vært uten strøm i 6 dager. Tingretten

Les Mer

av  monster

Publisert  23. oktober 2021

Sist oppdatert  23. oktober 2021

En interessant beskrivelse i nettavisen itromso.no fra spaltist Stein-Gunnar Bondevik oppfordrer til ikke å stole blindt på systemet. Akkurat det som nettkundene opplever i sin kamp mot nettselskapet som har monopol på nettjenesten. Nettselskapene truer kunden med stenging av strøm hvis kunden nekter å godta tilbudet på å installere AMS. NVE kaller det faktisk et

Les Mer

av  monster

Publisert  10. oktober 2021

Sist oppdatert  10. oktober 2021

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svarte på Datatilsynets brev den 30. september som de sendte den 30. august. Les mer her. Datatilsynet har bedt om en redegjørelse fra RME for nettselskapenes ulovlige behandling av personopplysninger. Nettselskapene stiller et absolutt krav om erklæring fra lege eller psykolog, at det er dete eneste vilkåret for å innvilge fritak

Les Mer

av  monster

Publisert  5. oktober 2021

Sist oppdatert  10. oktober 2021

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) hadde møte med Datatilsynet 25. mars 2021 angående nettselskapenes ulovlige innsamling av helseopplysninger. Behandling av helseopplysninger er i utgangspunktet forbudt hvis ikke behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt kan dokumenteres etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Nettselskapene har gjentagende ganger i over lang tid begått alvorlige lovbrudd:

Les Mer

av  monster

Publisert  3. oktober 2021

Sist oppdatert  3. oktober 2021

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda som under Klagenemndssekretariatet.Energiklagenemnda ble opprettet den 1. november 2019. Energiklagenemnda er opprettet som følge av krav om en uavhengig klageinstans

Les Mer

av  monster

Publisert  26. september 2021

Sist oppdatert  26. september 2021

Inkassoselskapet Kredinor SA blander seg inn de prinsipielle spørsmålene i gebyr tvisten kunden har med nettselskapet. Kredinor bedriver et utilbørlig press av utenrettslig innfordring etter at kundens innsigelse (som ikke er åpenbart grunnløs) er framsatt; at kravet blir forsøkt inndrevet når det er omtvistet, er i strid med god inkassoskikk. Blir man utsatt for slik

Les Mer

av  monster

Publisert  6. juni 2021

Sist oppdatert  6. september 2021

Det virker som folk flest har misforstått begrepsbruken på en «AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet», som det så fint heter fra NVE og nettselskapene. AMS-måler er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Hva skal AMS-måleren måle, AMS? Folk må begynne å sette seg inn i hva disse tre

Les Mer

av  monster

Publisert  30. mai 2021

Sist oppdatert  30. mai 2021

En kunde av Agder Energi Nett har nektet å bytte strømmåleren har nå mottatt søksmålsvarsel – Installering av AMS-måler fra advokaten til nettselskapet datert 27.5.21. Advokatfirmaet Simonsen Wogt Wiig Kristiansand ved Jahn Egil Osestad bistår Agder Energi Nett til å begå lovbrudd. Advokaten Osestad skriver jo rett ut i brevet til å hjelpe klienten å

Les Mer

av  monster

Publisert  27. mai 2021

Sist oppdatert  29. mai 2021

Har du hørt om Miljøinformasjonsloven? Den gir deg rett til å spørre og krav på å få svar fra myndigheter og virksomheter på hvordan miljøgifter i produkter, farlige utslipp og arealinngrep kan påvirke oss og miljøet vi lever i. Den gir deg også rett til å si din mening i saker som kan bety noe

Les Mer

av  monster

Publisert  16. mai 2021

Sist oppdatert  16. mai 2021

Skrytepaven Ulf Møller talsmann for Energi Norge, interesseorganet for nettselskapene, et organ som bedriver aktivt med lobby virksomhet mot politkere. Ulf Møller har tatt på seg tinnfoliehatten og kommentert ams.monster innlegget – nye oppdaterte «Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker». Kommentaren fra Ulf Møller avslører hans inkompetanse på hva de tre bokstavene AMS (Avanserte måle-

Les Mer

av  monster

Publisert  11. mai 2021

Sist oppdatert  11. mai 2021

Istad Nett AS ved daglig leder Gerhard Eidså sier at han ikke forstår protestene fra kundene som nekter for å installere AMS (Eidså sier: automatiske strømmålere). Det er ikke rart han ikke forstår slik han uttaler seg. Istad Nett har ikke forstått noe som helst på hvilken del av AMS som skal installeres hos kundene.

Les Mer

av  monster

Publisert  23. april 2021

Sist oppdatert  23. april 2021

Nettselskapet Elvia AS kommunikasjonssjef Morten Schau har ikke forstått faktisk hva en installasjon av AMS innebærer for sluttbrukeren. Morten Schau avslører på nytt sin inkompetanse i artikkelen til Halden Arbeiderblad 19/4-21 (bak betalingsmur). Les PDF utgaven uten betalingsmur. Schau ser ikke selv hvor dumme svar han gir. Det blir man bekymret for slik kunnskapsløshet. Dette

Les Mer

av  monster

Publisert  1. april 2021

Sist oppdatert  1. april 2021

Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) ved direktør for nettstrategi Anne Sagstuen Nysæther og senioringeniør rammevilkår Jon Eivind Johannessen har gitt svar på brevet fra «Datatilsynet – Krav om redegjørelse – Nettselskapers behandling av helseopplysninger 16.12.2020». Det er litt merkelig at når Elvia blir presset inn i et hjørne, som de ikke kommer seg

Les Mer

av  monster

Publisert  1. april 2021

Sist oppdatert  1. april 2021

Seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett Ole-Herman Aas Cappelen har ikke skjønt innholdet i brevet med de tre lure spørsmålene fra Datatilsynet «Nettselskapers behandling av helseopplysninger». Cappelen har avslørt sin uvitenheten han har rundt lovverket i sitt svar til Datatilsynet. Lovverket som nettselskapet er til enhver tid forpliktet til å følge. Cappelen er veldig opptatt

Les Mer

av  monster

Publisert  27. mars 2021

Sist oppdatert  27. mars 2021

Glitre Energi Nett har fastsatt et absolutt krav om legeattest for kunder som ønsker fritak for AMS. Dette uten at nettselskapet kan dokumentere behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 og 9. Kundesjef Espen Lundberg Pedersen og seksjonsleder Monica Dos Santos har gitt tilsvar til «Datatilsynets brev fra 16.12.20 – Krav om redegjørelse

Les Mer

av  monster

Publisert  26. mars 2021

Sist oppdatert  26. mars 2021

Skagerak Nett AS (byttet navn til Lede AS) ved juridisk fagsjef advokat Thomas Åtland Ellefsen har gitt tilsvar til Datatilsynets brev fra 16.12.20 – Krav om redegjørelse – Nettselskapers behandling av helseopplysninger. Skagerak Nett har samlet inn ulovlige helseopplysninger uten å ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 og 9. Advokaten

Les Mer

av  monster

Publisert  11. februar 2021

Sist oppdatert  29. april 2021

En ny tariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 – OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. Kostnadene i tariffen gjelder for de nettselskapene som velger å avlese måleren – en fysisk utført årlig måleravlesning kontroll hos sluttbrukeren. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å utføre en fysisk

Les Mer