Ams Monster

Folket mot AMS

AMS dom i Kristiansand Tingrett

Publisert 1. juni 2019

Sist oppdatert 12. november 2020


En begjæring om midlertidig forføyning fra Agder Energi Nett ble forkastet av Kristiansand tingrett i september 2018. Nettselskapet (saksøker) begjærte midlertidig forføyning for å få tilgang til saksøktes bolig til å skifte den gamle strømmåleren til en smartmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen).

Merk at det er to dommer i saken. Den som gjelder er dom 2 datert 17.9.2018, den opphever dom 1 fra 20. juli 2018. Her tar mange nettselskaper feil av hvilken dom som gjelder når de hevder sin rett. Kjennelsen fra dom nr. 2 LASTES NED HER.

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker
Kristiansand tingrett
LES OGSÅ
Mange seire i AMS saken mot Agder Energi Nett AS
LES OGSÅ
Nettselskapene har leveringsplikt på kundens strøm
LES OGSÅ
Nettselskapene tapte stengesaker i tingretten

Utdrag av kjennelsen

"Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler."

"Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet."

kunden har ikke plikt til å installere AMS

Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler (måleenhet) og en smartmåler med en kommunikasjonsenhet som nettselskapet ikke hadde skjønt.

Dette argumentet skal kunden bruke mot sitt nettselskap, at kunden ikke er pliktig å ta i mot AMS (dvs. kommunikasjonsenheten i smartmåleren) etter den privatrettslige nettleieavtalen. Kunden er kun pliktig å bytte ut måleenheten hvis nettselskapet ber om det.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut strømmåleren hos kunden, som nettselskapene påstår i sin feilaktige informasjon. Nettselskapene har ikke skjønt denne juridiske forskjellen i den nye avanserte strømmåleren, at den består av to uavhengige komponenter. Der måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. Det som tingretten sier i sin kjennelse.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>