Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Publisert 18. desember 2020

Sist oppdatert 15. januar 2021


Energinorge har publisert en ny oppdatert privatrettslig "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker" den 17.12.20. Nettkundene bør våkne opp og følge med på informasjonen fra nettselskapet om dine rettigheter. Nettselskapene er pliktig til å forhåndsvarsle kunden, hvis ikke, gjelder fortsatt den gamle nettleie avtalen fra 2007. Sjekk nettsiden om ny avtale, evt. SMS info og på mottatte fakturaer.

Gir forbrukeren ikke tilbakemelding, blir det sett på som samtykke fra nettselskapene. Det er ikke korrekt. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe."

Kunden må gi sitt samtykke til en ny nettleieavtale ifølge Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

AMS.monster har kommentert de nye påføringene i avtalen, punkt 5.1, 5.2, 7-3 og det nye punktet 9 ADGANGSRETT. Det som er tilført, er ikke til fordel for nettkundene. Forbrukerne må være på vakt at man ikke blir lurt trill rundt av den kyniske nettbransjen. Hva man har sett til nå hvordan bransjen har bedrevet sine urimelige tolkninger, der nettselskapene bedriver monopolmisbruk uten å ta hensyn til forbrukerens privatrettslige rettigheter. Det pussige med de nye i påføringene i nettleieavtalen, er hva ams.monster har påpekt i flere innlegg - at forbrukeren ikke er pliktig til installere AMS eller betale for de urimelige merkostnadene i avlesningsgebyret. Det prøver nå nettbransjen med Energinorge i spissen å lure inn i den nye avtalen. Men Energinorge har glemt av at man følge andre lovverk. Hvor dum kan man bli!

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?
energinorge-nyhet-om-nettleieavtale

Energinorge i spissen for nettselskapene, sier at de har hatt et samarbeid med forbrukermyndighetene - det er ikke korrekt. Det Energinorge egentlig sier at de har jobbet i stillhet for å svekke kundens rettigheter i forhold til den gamle nettleieavtalen fra 2007. Kunder som ikke vil ha kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS delen) - som kunden ikke er pliktet til å ta imot. Må klage til nettselskapet og forbrukertilsynet at man ikke samtykker til den nye avtalen. Klag også til Elklagenemnda siden de er nevnt i sammenhengen med ny nettleieavtale. Les mer om avtalen på Energinorge sin nettside

Det er merkelig at den nye nettleieavtalen ikke er publisert på Forbrukertilsynets nettside, ifølge uttalelser fra nettsiden til  Energinorge. Forbrukertilsynet er forbrukerens klageorgan, ikke en forhandlingspart for forbrukerne.

Klage til Forbrukertilsynet?


"Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider."


Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester
12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet. 
Les mer her.

Energinorge skriver så følgende på nettsiden "Endelig nye og skrikende behov for endring i vilkårene". Skrikende behov for bransjen, ja, men ikke for forbrukerne - de har allerede en god avtale. Bransjeorganet for nettselskapene har ikke tatt hensyn til forbrukerens privatrettslige forhold etter den gamle avtalen - som fortsatt gjelder. Nå prøver nettbransjen med noen skitne triks å komme inn via bakveien. Forbrukerne må ikke samtykke til de nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen.

Og så kommer Ulf Møller med det merkelige utsagnet: 

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ulf Møller påstår at RME (Reguleringsmyndigheten for energi) har godkjent nye vilkår i de to avtalene: "Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukere". Det er en bløff. Hvorfor gjør han inntrykk av det? Jo, for han er en arrogant fjott. RME har ikke godkjent noen slike nye avtaler som Møller snakker om, og som gjelder for bransjen: "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet". Hva RME sier om dette, kan du lese mer her.

Forbrukeren bør også klage til RME som er regulator for nettselskapene angående monopolet. Det kan man gjøre her.

Har forbrukeren vært med på forhandlingene når det gjelder nettleieavtalen? Nei. Hvilke prosesser med RME snakkes det om? Forvaltningsorganet NVE - RME skal ikke blande seg inn det privatrettslige forholdet mellom forbruker og nettselskapet, det sier NVE selv på nettsiden nve.no. LES MER HER. Han Ulf Møller må være en lystløgner som er totalt uvitende om hvordan de juridiske prinsippene fungerer med sin ensidige tenkemåte. Han bør snarest finne seg et annet yrke som talsmann.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Det er nettopp det som skjer at forbrukerens rettigheter blir svekket i den nye oppdaterte nettleieavtalen. For en fjott han der Ulf Møller er med å si noe sånt.

Når det gjelder Forbrukertilsynet, har de ikke vært med i prosessen rundt den nye nettleieavtalen. Forbrukertilsynet er et klageorgan. På Elklagenemnda nettside ligger fortsatt de gamle avtalene ute. RME er forhandlingsparten slik at nettselskapene ikke stiller urimelige vilkår til forbrukerne som er i strid med monopolreguleringen, sier både forbrukertilsynet og RME. Det kan du  lese mer om HER.

For eksempel kan man sende denne formulering til nettselskapet: Den nye nettleieavtalen som er fremlagt kan jeg dessverre ikke godta, fordi at den ikke er godkjent av Forbrukertilsynet og RME som dere skriver, så hele avtalen er ugyldig. RME skal jo forhåndsgodkjenne de nye vilkårene i avtalen. Viser til RME linken: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/

Hvilke andre lovverk vilkårene i en nettleieavtale for forbrukere skal forholde seg til, leser man mer om her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva sier Forbrukertilsynet 

Forbrukertilsynet er ikke part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning. Hvilke vilkår som gjelder mellom deg og nettselskapet ditt beror på avtalen du har med nettselskapet ditt. Denne avtalen må være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å behandle konkrete klagesaker om nettleie og tilknytning i kraftmarkedet, det er det Elklagenemnda som gjør. Dersom du har en klagesak vedrørende din avtale om nettleie eller tilknytning kan en slik klage bringes inn for nemda (se
https://www.elklagenemnda.no/). Elklagenemnda behandler klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi. De behandler også avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.

LAST NED den oppdaterte versjonen av "Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbruker" 16 desember 2020. (uthevede og kommentert av ams.monster). Merk at avtalene er i to deler: En for nettleie og en for tilknytning.

Den gamle nettleieavtalen fra 2007 gjelder fortsatt til forbrukeren har samtykket til den nye: Den "gamle" lastes ned her.

Til forbrukerne som ikke vet hva Energinorge bedriver med: Det er et interesseorgan for nettselskapene som driver aktiv med lobby virksomhet mot politikere og myndigheter. Så habiliteten til Energinorge er ikke å stole på - at de bryr seg om rettighetene til forbrukeren. Det er bransjen som har ensidig diktert vilkårene i nettleieavtalen uten å ha samråd seg med forbrukerne. Talspersonen som utaler seg i artikkelen for Energinorge Ulf Møller er en ordentlig sleip arrogant luring. Nå er forbrukerne advart.

Avtalepunktene i gjeldende nettleieavtale fra 2007 er gull verdt for kundene. Den inneholder ikke et avtalepunkt på at kunden er pliktig til å ta i mot AMS. Det har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse fra 17. september 2018. Les mer om den her. Det punktet vil antageligvis falle bort for nye kunder i nettleieavtalen på grunn av den nye formuleringen? Men nye avtaler har ikke tilbakevirkende kraft på gamle avtaler. Nettbransjen har fortsatt ikke skjønt  hvilke uavhengige juridiske komponenter smartmåleren består av. For innen AMS kalles strømmåleren for en smartmåler, den består av en måleenhet og kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften - der installasjonen av AMS i forskriften gjelder kun for nettselskapet. Hvis nettselskapet ønsker installere kommunikasjonsenheten, må kunden samtykke til den. AMS står for: "Avanserte måle- og styringssystem."

Det brukes mange merkelige benevnelser på den nye avanserte strømmåleren: AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Da opprettholdes det misforståelser på hva en slik AMS-installasjon innebærer hos forbrukeren. Folk flest har ikke skjønt hva AMS faktisk går ut på. Les mer her om AMS. Måleren er ikke nevnt i § 4-1.Plikt til å installere AMSHvorfor blir måleren blandet inn i diskusjonen når måleren ikke er nevnt i forskriften - av uvitenhet eller inkompetanse? Ja takk, begge deler! Hva skal en slik AMS-måler da måle? Hvis man vet hva AMS egentlig går ut på. Les Vokks Nett sin kritiske kommentar på NVE sin begrepsbruk rundt AMS.

Les også
Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Hva er det nye?

Det er flere punkter i avtalen som går i disfavør av kunden. Ams.monster tar opp noen viktige punkter og vil komme tilbake med mer informasjon når man har sett nærmere på avtalen. Det er viktig at forbrukeren ikke godtar de nye betingelsene i nettleieavtalen. Gjør forbrukeren det, har kunden ingen reel klagemulighet for å komme seg unna i ettertid. Konsekvensene kan bli vanskelig å løse i ettertid ved en tvist.

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING 
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Måleutstyr må være plassert etter måler på kundens eget anlegg.

Kommentar:

Nettselskapene påstår at de eier måleren. Hvor har de dette ifra med en lovhjemmel? Det burde forbrukeren spørre sitt nettselskap om, det er fordi at måleren står i et privat anlegg -  altså, etter de fysiske klemmene. Dette kan ikke nettselskapene dokumentere utenom bare å mene det. Når det gjelder installasjonen av AMS, og målebytte til en smartmåler med eller uten kommunikasjonsenhet, er ikke måleren nevnt i forskriften. Og NVE har heller ikke pålagt nettselskapene å bytte ut måleren etter Energiloven som nettselskapene påstår. Angående installasjonen av AMS, sier NVE at det er forbrukeren som betaler for måleren ved en økning i nettleie energileddet med et par ører per kWh, mens nettselskapene påstår at de eier måleren. Les hva NVE sier om dette lenger ned. Det er urimelig og i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven. Hvis nettselskapet eier måleren og forbrukeren betaler for den, burde det vært en låneavtale. Dette står det ingenting om i nettleieavtalen.

Det er viktig å vite hvor det juridiske skille mellom nettselskapet nettanlegg og kundens anlegg. For kundene som har montert strømmåleren etter tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett. Det betyr at måleren står i et privat el-anlegg og som regel i sikringsskapet. Det skal ikke nettselskapet blande seg bort i. Det er veldig merkelig at nettselskapet skal eie måleren når den står i en privat installasjon, og i tillegg at kunden betaler for den. Dette eierskapet på måleren har ikke vært prøvd rettslig. For å si det slik hvis kunden får eierskapet på måleren, blir situasjonen helt annerledes. Dette må kunden klage på. Hvor er Flydal med sine advokater og innsamlede millioner for en rettslig avklaring? Da ville korthuset til NVE og nettselskapene falle sammen.

Hvis nettselskapet skal eie måleren etter nettleieavtalen og kunden betaler for den, burde det vært en kontrakt på et låneforhold. Det er urimelig at kunden betaler for et produkt som kunden aldri vil eie uten at det er avtalefestet. Hvordan blir dette fradragsført i regnskapet til nettselskapene når det er kunden som betaler for måleren uten å eie den? Nettselskapene får fradrag for en vare som kunden betaler for over nettleien. Det ville være interessant sak for skattemyndighetene å se nærmere på.

4 TILKNYTNING
4-1 Tilknytningspunktet
side 24

Tilknytningspunktet kan være definert som:
- det punkt i overføringsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"

NVE nettsideHva koster AMS? 

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall: 
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd kr
Investeringskostnad i snitt per husholdning kr 3.500,- 
Økt nettleie vil være i størrelsesorden kr 300,- i året per husholdning

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning mm (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett til å fastsette Kundens forbrukskjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser rett til å ilegge Kunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at RME er kontrollmyndighet ved uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

nettleieavtale-fra-2007-paragraf-5-2

Kommentar:

Etter Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd står det følgende: "Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger." 

Avregningsforskriften § 3-3 skiller ikke om det er kommunikasjonsenheten eller kunden som sender inn avlesninger. § 3-3 ble sist oppdatert i 2001. Måleravlesning er en primærtjeneste nettselskapene er forpliktet til å levere til kunden. Hvorfor har ikke NVE endret § 3-3 etter innføringen av AMS? Da vil det som nettselskapene påstår vært riktig. Det påstås at måleravlesning er å "anse" (det er synsing) som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019. Måleravlesning er en primærtjeneste for nettselskapene. Det kan ikke være begge deler. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE og Energinorge i spissen for nettselskapene klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Det virker som ingen gidder å lese seg opp på hva som faktisk står i forskriftene før de begynner å mene noe. Hva er vitsen med det som står i lovverket og hvordan skal forbrukerne forholde seg til lovverket for å finne sin rettsstilling når rettsoppfatningen fra energibransjen er å mene i mot det som faktisk står der? Jo, - fordi bransjen vil ha et lovverk som passer til enhver tid deres agenda. Slik situasjonen er nå, har ikke forbrukerne noen rettsikkerhet med reelt klageorgan ved en tvist med sitt nettselskap.

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Hvis nettselskapet ønsker å utføre et kontrollbesøk hos kunden for avlese måleren, kan de fritt gjøre det. Men de kan ikke kreve betaling når kunden har sendt inn minst en avlesning i henhold til Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt 

Og ifølge nettleieavtalen punkt 5-3 Kontroll av måleutstyr tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen."

Nettselskapets plikt til å kontrollere målerstanden etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd gjelder for kunder som ikke har registrert målerverdier. Da må nettselskapet ut på en kontroll for å oppfylle sin plikt etter § 3-3. Det er her nettselskapene og NVE roter det til med mistolke forskriften med å blande inn kunder som ikke har installert  AMS. Det står det ingenting om i forskriften.

Les utdrag av svaret fra RME til Advokatfirmaet Schjødt AS. Les hele brevet her.

"Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll."

Hvis kundene samtykker til punkt 5.1 og 5.2. Da har kunden få privatrettslige rettigheter igjen for å stå i mot nettselskapene urimelig praksis å påtvinge kundene noe vi ikke er pliktig å ta imot. Husk at forskriften gjelder for nettselskapene. Forbrukerne skal forholde seg til det privatrettslige forholdet med nettselskapet. Da er det viktig å ikke godta slike urimelige avtalevilkår som kun gagner nettselskapene. Men uansett er slike ensidige dikterte avtaler i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringloven § 11 og Avtaleloven § 36.

7-3 Gjenåpning av stengt anlegg.
Et nytt tredje avsnitt side 12.

Et anlegg som er stengt på grunn av andre kontraktsbrudd fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

Kommentar:

Hva med vilkårene til nettselskapet ved kontraktsbrudd når de stenger strømmen til kunden på feil grunnlag? Det er NVE som gir nettselskapene dispensasjon fra Energiloven § 3-3 for å oppheve leveringsplikten til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon fra NVE må nettselskapene ha til hvert enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv. Det å nekte å bytte måleren er ikke et grunnlag godt nok for å stenge strømmen. Nettselskapene må søke NVE for å oppheve leveringsplikten. Det bør kundene som får trussel brev om stenging være oppmerksom på. Les mer her om leveringsplikten.


Nytt punkt 9 i nettleieavtalen

9 ADGANGSRETT side 13

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, stenging, gjenåpning, frakobling og til kobling slik angitt i kapittel 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling og avregning mm (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-12-28-1753). Nettselskapenes adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen. 

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapenes oppfyllelse av nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og /eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.


Elklagenemnda

Til slutt vil jeg påminne forbrukerne ved en privatrettslig tvist med nettselskapet, har ikke forbrukeren et reelt klageorgan. Vedtakene som Elklagenemnda fatter er bare rådgivende og er ikke juridisk bindende for partene. I nemda sitter det to representanter som er oppnevnt av energiselskapene som ikke skaper tillit til at klagesaker blir behandlet nøytralt.

Å klage til Elklagenemnda er bortkastet. Det kan faktisk forverre forbrukeren sin sak - fordi at nemda har mangel på kompetanse i spørsmål rundt gebyrer og AMS. Det viser flere vedtak rundt målerbytte at nemda ikke har satt seg godt nok i tematikken. Ams.monster vil gå gjennom flere slike vedtak for å vise hvor ille det er og på hvilke negative konsekvenser det får for forbrukeren.

Det har vist seg at klagesaker Elklagenemnda har behandlet, har forbrukerens privatrettslige rettigheter ikke blitt ivaretatt. Tvister i AMS-saken har gått utover rettsikkerhet til forbrukeren slik bransjen dikterer slike ensidige avtaler slik det passer deres agenda til enhver tid. Den nye oppdaterte nettleieavtalen er et godt eksempel på det. Det eneste fornuftige alternativet er domstolene, men det er kostbart.

Forbrukerne må begynne følge med og bry seg om sine rettigheter. Det har de vært veldig sløve med til nå.


    • Takk. Man gjør dette fordi at man vil disse bandittene av hensynsløse nettselskaper i Energibransjen til livs som ikke bryr seg om kundene sine lovlige rettigheter.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >