Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Energinorge
 • Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Publisert 18. desember 2020

Sist oppdatert 31. mai 2021


Energinorge publiserte den 17.12.20 en ny oppdatert "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker". Den gamle "veiledende" nettleieavtalen fra 2007 gjelder fortsatt uansett hva nettselskapet påstår. Nettkundene bør være obs på informasjonen som kommer fra nettselskapet om dine rettigheter. Nettselskapene er pliktig til å forhåndsvarsle kunden. De sender ut en enkel melding at nye standard vilkår for nettleie og tilknytning er revidert og trer i kraft på en bestemt dato. Dette er ikke korrekt fremgangsmåte. Sjekk nettsiden til nettselskapet om nye avtalevilkår, evt. SMS info og info på mottatte fakturaer.

Husk å gi nettselskapet tilbakemelding at du ikke samtykker til de nye vilkårene. Hvis du ikke svarer blir det sett på som samtykke. Slik praksis er strid med Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe." 

Energi Norge og nettselskapene har ikke fått med seg at Personopplysningsloven ble endret til Personvernforordningen i 2018 og ble innlemmet under GDPR. Etter innføringen av GDPR så krever endring av vilkår et aktivt samtykke etter Personvernforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke Nettselskapene er pliktig til å ha et system for å lagre at kunden faktisk har samtykket, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten noen konsekvenser for forbrukeren.

Viser også til KAPITTEL III Den registrertes rettigheter
Avsnitt 4 Rett til å protestere og automatiserte individuelle avgjørelser
Artikkel 22.Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

Klag både til Datatilsynet og Forbrukertilsynet hvis nettselskapet påstår at det er ny nettleieavtale som gjelder.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

AMS.monster har kommentert noen av de nye påføringene i avtalen, punkt 5.1, 5.2, 7-3 og et nytt punkt: 9 ADGANGSRETT. De nye vilkårene er ikke til fordel for nettkundene. Forbrukerne må ikke sove i timen slik at man ikke blir lurt trill rundt av den kyniske nettbransjen som gjør akkurat hva de vil med forbrukerens rettigheter. Det man har sett til nå, at bransjen dikterer ensidige tolkninger av vilkår i avtaler, det utøves monopolmisbruk med trusler om stenging av strøm hvis ikke forbrukeren gjør som nettselskapet ber om.

I nettleieavtalen som Energi Norge har presentert den 16.12.20, har vilkårene blitt oppdatert slik ams.monster har påpekt i flere innlegg i forhold til nettleieavtalen fra 2007. Den som fortsatt gjelder, har ingen plikt til å installere AMS for kunden. I den nye avtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr er det nå blitt påført "kommunikasjonsutstyret og antenne". I den gamle (§ 5-1) er kun måleutstyret (måleenheten) spesifisert.

Nettselskapene fakturerer kunder uten AMS for et avlesningsgebyr. Gebyrets kundespesifikke kostnadene (kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.) er dekket av fastleddet. Nettselskapene tar forhådsbetaling for nettjenester de ikke har utført og som kunden ikke har bestilt. Det er en dobbel betaling som de ikke har lov til. Les hva RME sier om denne dobbelbetalingen.

Nettbransjen med Energinorge i spissen prøver nå å lure inn nye urimelige vilkår i nettleieavtalen slik at det passer deres agenda. Energinorge bryr seg ikke om ta hensyn til andre lovverk i en ny standard bransjemal på nettleieavtale, en avtale som nettselskapene kan benytte seg av. Nettselskapene glemmer av at de er forpliktet til å følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett hva Energinorge skulle diktere inn i avtalen. Det er forbudt å lage avtaler som er strid med lovverket. Nederst på siden finner du kommentaren til Energinorge talsmannen Ulf Møller. Møller har ikke forstod noe som helst av AMS.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr for å tilegne seg helseopplsyninger? Les svarene fra nettselskapene til Datatilsynet 
energinorge-nyhet-om-nettleieavtale

Energinorge, interesseorganet for nettselskapene forteller at de i samarbeidet med forbrukermyndighetene utarbeidet nye vilkår i nettleieavtale. Det er ikke helt korrekt. Energinorge har arbeidet i stillhet for å svekke forbukerens rettigheter i forhold til den gamle nettleieavtalen fra 2007, den som fortsatt gjelder. Kunder som nekter å installere kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS delen) - som kunden ikke er pliktet til å ta imot. Må klage, først til nettselskapet, klag også til forbrukertilsynet og Datatilsynet på at man ikke har gitt samtykke til nye vilkår i avtale. Siden Elklagenemnda nevnes, klag også ditt. Les mer om avtalen på Energinorge sin nettside

Det merkelige at Energi Norge påstår at det er ny avtale som gjelder, hvorfor er ikke avtalen publisert på Forbrukertilsynets nettside? Hvorfor bløffer Ulf Møller om dette? Forbrukertilsynet (tidligere forbrukerombudet) er forbrukerens klageorgan på avtaler, og ikke forhandlingspart for forbrukerne i den nye såkalte nettleieavtalen som Energi Norge påstår.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

- Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

- Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. Merk at tilknytningen til nettet skjer bare en gang, f.eks. når boligen ble oppført med daværende eier.

Klage til Forbrukertilsynet?


"Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider."


Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester
12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet. 
Les mer her.

LES OGSÅ
Ulf Møller kommenterer nettleieavtalen og avslører sin egen inkompetanse

Energi Norge skriver følgende på nettsiden "Endelig nye og skrikende behov for endring i vilkårene". Skrikende behov for hvem, for bransjen? Ja, men ikke for forbrukerne - de har allerede en god avtale. Nettselskapene sitt bransjeorgan Energi Norge har ikke tatt hensyn til forbrukerens privatrettslige forhold etter lovverket. Nettbransjen prøver nå med uredelig spill å lure inn urimelig avtale vilkår som er i strid med andre lovverk. Forbrukerne må ikke samtykker på de nye oppdaterte vilkårene i nettleieavtalen. Klag og henvis til Markedsføringsloven § 22 og Personvernforordningen Artikkel 7, Vilkår for samtykke.

Ulf Møller kommer med følgende merkelige utsagn: 

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ulf Møller påstår at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent nye vilkår i de to avtalene: "Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukere". Det er en bløff.

Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Hvorfor gjør Møller inntrykk av at avtalene (Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet) er godkjent av Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), når de ikke er det? Jo, for han er en kronisk bløffmaker. "Les her hva RME sier om dett som Møller påstår.

Forbrukeren bør klage nettselskapet inn til RME på urimelige avtale vilkår hvis de presenterer ny nettleieavtale. Det kan man gjøre her.

Forbrukeren har ikke vært part i forhandlingene i nye vilkår. Hvilke prosesser med RME er det Møller snakker om?

Forvaltningsorganet NVE - RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet mellom forbrukeren og nettselskapet (vilkår for nettleie) ifølge nettsiden til nve.no. LES MER HER. Ulf Møller er totalt uvitende på hvordan de juridiske prinsippene fungerer med sin ensidige tenkemåte. Han bør snarest finne seg et annet yrke som talsmann.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Det er nettopp det som skjer, at forbrukerens rettigheter blir svekket inye vilkår. Møller henviser til Forbrukertilsynet og Elklagenemnda, men de er et klageorgan og ikke en forhandlingspart. De har ikke vært med i prosessen. Før forbrukeren kan klage ditt på den nye avtalen, må kunden ha gitt et aktivt samtykke. For en fjott Ulf Møller er med å si noe sånt.

Både på nettsiden til Elklagenemnda og Forbrukertilsynet er den gamle avtalen fra 2007 fortsatt publisert. RME er regulator for nettselskapene, det er de som skal godkjenne nye vilkår, dette fordi at nettselskapene ikke skal stille urimelige vilkår til forbrukerne som er i strid med monopolreguleringen. Dette sier både forbrukertilsynet og RME. Les mer om det HER.

Eksempel på formulering man kan sendte til nettselskapet: Den nye nettleieavtalen som er fremlagt kan jeg dessverre ikke godta, fordi at den ikke er godkjent av Forbrukertilsynet og RME som dere skriver, så hele avtalen er ugyldig. RME skal jo forhåndsgodkjenne de nye vilkårene i avtalen. Viser til RME linken: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/ 

Vis også til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22. Forbrukertilsynet har presisert følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Nye vilkår i nettleieavtale for forbrukere kan ikke være i strid med andre lovverk. Les mer her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva sier Forbrukertilsynet 

Forbrukertilsynet er ikke part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning. Hvilke vilkår som gjelder mellom deg og nettselskapet ditt beror på avtalen du har med nettselskapet ditt. Denne avtalen må være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å behandle konkrete klagesaker om nettleie og tilknytning i kraftmarkedet, det er det Elklagenemnda som gjør. Dersom du har en klagesak vedrørende din avtale om nettleie eller tilknytning kan en slik klage bringes inn for nemda (se
https://www.elklagenemnda.no/). Elklagenemnda behandler klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi. De behandler også avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.

Last ned bransjemalen fra Energi Norge nye oppdaterte "Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbruker" fra 16 desember 2020. Utheved og kommentert av ams.monster.

Avtalene er i to deler:
En for nettleie (privatrettslige forholdet mellom forbrukeren og nettselskapet) og en for tilknytning (som NVE regulerer for nettselskapene).

Den "gamle" nettleieavtalen fra 2007 gjelder fortsatt: lastes ned her.

Til de som ikke vet hva Energi Norge står for: Et interesseorgan for nettselskapene, som bedriver aktivt med lobby virksomhet mot politikere og myndigheter. Habiliteten til Energi Norge er ikke å stole på siden de ikke bryr seg om rettighetene til forbrukeren. Energi Norge i spissen og nettbransjen har ensidig diktert standard vilkårene i nettleieavtalen uten å ha samråd seg med forbrukerne. Talspersonen for Energinorge Ulf Møller er en ordentlig sleip arrogant luring. Forbrukeren er nå advart.

Definisjon av AMS vs nettleieavtalen

For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette kan det være vanskelig for mannen/‐kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene, Energi Norge, Distriksenergi og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem

Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger. Hvis nettselskapet ønsker å installere kommunikasjonsenheten, må kunden først gi samtykke.

Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene å installere i alle målepunkt når måleren ikke er nevnt i forskriften? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

Forståelsen av nettleieavtalen fra 2007 blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til en såkalt «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

Hva skal en slik AMS-måler måle? AMS? Hvis man vet hva AMS faktisk går ut på. Les Vokks Nett kommentar på NVE rotete begrepsbruk rundt AMS.

Vokks brev om AMS


Les også
Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Hva er det nye?

Ams.monster tar opp noen viktige punkter. Det er flere punkter i avtalen som går i disfavør av kunden. Forbrukeren må ikke godta nye vilkårene i nettleieavtalen. Konsekvensene kan bli vanskelig å løse i ettertid ved en tvist siden forbrukeren ikke har et reelt nøytralt klageorgan.

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING 
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Måleutstyr må være plassert etter måler på kundens eget anlegg.

Kommentar:

Nettselskapene påstår at de eier måleren. Kan det dokumenteres med en lovhjemmel? Det burde forbrukeren ta opp med nettselskapet, fordi at måleren står i et privat anlegg -  altså, etter det juridiske punktet, de fysiske klemmene.

Når det gjelder installasjonen av AMS og målebytte til en smartmåler med eller uten kommunikasjonsenhet, er ikke måleren nevnt i forskriften. NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut måleren etter Energiloven slik som nettselskapene påstår.

Det er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven å diktere ensidige vilkår i avtaler.

Nettselskapene påstår at de eier måleren. NVE sier at forbrukeren betaler for måleren ved økning i nettleie energileddet med et par ører per kWh. Les hva NVE sier.

NVE nettsideHva koster AMS? 

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall: 
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd kr
Investeringskostnad i snitt per husholdning kr 3.500,- 
Økt nettleie vil være i størrelsesorden kr 300,- i året per husholdning

Hvis nettselskapet eier måleren og forbrukeren betaler for den, burde det defineres som en låneavtale i nettleieavtalen.

Det er urimelig at kunden betaler for et produkt som kunden aldri vil eie uten at det er avtalefestet. Hvordan regnskapsfører nettselskapene forholdet mellom eie og låne, når kunden som faktisk betaler for måleren uten å eie den? Hvordan fradragsfører nettselskapene en vare som kunden faktisk betaler over nettleien? Kanskje skattemyndighetene burde se nærmere på dette forholdet?

Det juridiske skille mellom nettselskapet nettanlegg og kundens anlegg. Strømmåleren er som regel montert i sikringsskapet, altså etter de fysiske tilkoblingsklemmene på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett. Da er måleren montert i et privat el-anlegg, det skal ikke nettselskapet blande seg bort i. Det er merkelig at nettselskapet skal eie måleren når den står i en privat installasjon, og i tillegg betaler kunden for måleren. Eierskapet på måleren har ikke vært prøvd rettslig. For å si det slik hvis kunden får eierskapet på måleren, blir situasjonen helt annerledes.

4 TILKNYTNING
4-1 Tilknytningspunktet
side 24

Tilknytningspunktet kan være definert som:
- det punkt i overføringsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"


5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING
De nye avsnittene er uthevet og understreket på side 7.
5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning mm (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett til å fastsette Kundens forbrukskjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser rett til å ilegge Kunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at RME er kontrollmyndighet ved uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

nettleieavtale-fra-2007-paragraf-5-2

Kommentar:

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd står det følgende: "Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger." 

Avregningsforskriften § 3-3 skiller ikke om det er kommunikasjonsenheten eller kunden som sender inn avlesninger. § 3-3 ble sist oppdatert i 2002. Måleravlesning er fortsatt primærtjenesten for nettselskapene som de er forpliktet til å levere til kunden. Hvorfor endret ikke NVE § 3-3 etter innføringen av AMS? Da vil det som blir påstått vært riktig. 

Det påstås at måleravlesning er å "anse (betyr å synse) som en særskilt tjeneste" etter innføringen av AMS 1.1.2019. En primærtjeneste og en særskilt tjeneste kan ikke være begge deler samtidig. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE og Energinorge i spissen for nettselskapene klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger etter § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Hva er vitsen med lover og forskrifter hvis det menes i mot det som står der og ingen bryr seg om å følge det? Hvordan skal forbrukerne finne sin rettsstilling når rettsoppfatningen fra energibransjen er å mene stikk i mot det som faktisk står der? Jo, - det er fordi bransjen vil ha et lovverk som passer deres agenda. Slik situasjonen er nå, har forbrukeren ingen rettsikkerhet og ikke et reelt klageorgan ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenester.

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Hvis nettselskapet ønsker å utføre en fysisk kontrollavlesning av måleren hos kunden for, kan de fritt gjøre det. Men de kan ikke kreve betaling når kunden har gitt minst en avlesning i henhold til Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. 

Om NVE faktisk mener at nettselskapene må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen» 

Nettselskapets plikt til å kontrollere målerstanden etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd gjelder kunder som ikke har gitt minst en årlig avlesning. Da må nettselskapet ut på en fysisk stedlig kontroll for å oppfylle plikten etter § 3-3. Nettselskapene og NVE har mistolket paragrafen med å bruke kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet.

Les utdrag av svaret fra RME til Advokatfirmaet Schjødt AS. Les hele brevet her.

"Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll."

Merk at avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene. Forbrukerne skal forholde seg til det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Forbrukeren må ikke godta slike urimelige dikterte avtalevilkår som er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringloven § 11 og 22 og Avtaleloven § 36 og kun gagner agendaen til nettselskapene.


7-3 Gjenåpning av stengt anlegg.
Et nytt tredje avsnitt side 12.

Et anlegg som er stengt på grunn av andre kontraktsbrudd fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

Kommentar:

Hvilke konsekvenser for det for nettselskapet når de stenger strømmen til kunden på feil grunnlag? Det står det ingenting om. NVE er regulator for nettselskapene og som dispenserer fra Energiloven § 3-3 for å oppheve leveringsplikten til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon fra NVE må nettselskapene ha til hvert enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv. Det å nekte å bytte måleren er ikke et grunnlag godt nok for å stenge strømmen. Nettselskapene må søke NVE først for å oppheve leveringsplikten. Kunder som mottar trussel brev om stenging må være oppmerksom på dette momentet. Les her om leveringsplikten.


Nytt punkt 9 i nettleieavtalen

9 ADGANGSRETT side 13

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, stenging, gjenåpning, frakobling og til kobling slik angitt i kapittel 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling og avregning mm (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-12-28-1753). Nettselskapenes adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen. 

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapenes oppfyllelse av nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og /eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.

Kommentar:

Hvorfor er dette et punkt i netteleieavtalen? Det er forskriftsfestet i avregningsforskriften 3-1.Ansvar for måler og måleverdier annet ledd: Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt.


Elklagenemnda

Ved en privatrettslig tvist med nettselskapet har ikke forbrukeren et reelt nøytralt klageorgan. Vedtakene som Elklagenemnda fatter er rådgivende og ikke juridisk bindende for partene. I nemda sitter det to representanter som er oppnevnt av energiselskapene, det gir ikke tillit til nøytraliteten i behandlingen av klagesaker.

Å klage til Elklagenemnda er bortkastet tid. Det kan faktisk forverre forbrukeren sin sak: fordi nemda har mangel på kompetanse i spørsmål rundt gebyrer og AMS. Det viser flere vedtak rundt målerbytte der nemda ikke har satt seg godt nok i tematikken. Ams.monster vil gå gjennom flere slike vedtak på hvilke negative konsekvenser det har for forbrukeren.

Når Elklagenemnda behandler klagesaker blir ikke forbrukerens privatrettslige rettigheter ivaretatt på en god måte. Tvistene i AMS-saken går utover rettsikkerhet til forbrukeren slik bransjen dikterer ensidige avtaler slik det passer deres agenda til enhver tid. Den nye oppdaterte nettleieavtalen (16.12.2020) er en standardmal på en avtale som Energinorge har utarbeidet som nettselskapene kan benytte seg av. Avtalen har en skjevfordeling i styrkeforholdet som ugunstiggjør forbrukeren.

Forbrukerne må sette seg inn i sine privatrettslige rettigheter. Det har de vært veldig sløve med til nå.


  • Takk. Man gjør dette fordi at man vil disse bandittene av hensynsløse nettselskaper i Energibransjen til livs som ikke bryr seg om kundene sine lovlige rettigheter.

 • Hei, har lest det meste og er usikker på om det har noen hensikt å kommentere dette. Avtalen fra 2007 ble inngått med Forbrukerombudet, men etter at ombudet ble tilsyn ønsker de ikke å inngå avtale med fornybarbransjen. De har likevel hatt de nye vilkårene til gjennomlesning.

  RME skal i henhold til NEM-forskriften godkjenne deler av forskriften, men har som de skriver på sine hjemmesider utsatt godkjennelsen og vil komme tilbake med mer info. På en av sidene du henviser til, skriver RME nederst: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME.» Det inkluderer våre standardvilkår. Så er det slik at de aller fleste endringene som er gjort, skyldes endringer i lover og forskrifter – og lover og forskrifter gjelder uansett foran standardvilkårene.

  Du viser flere ganger til standardvilkårene fra 2007 (som ble inngått med Forbrukerombudet): 5-1: «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette», mao i den gamle avtalen var det også nettselskapet som eide måleren og bestemte type måleutstyr. I kap 6 i tilknytningsvilkårene står det: «Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Etter vår mening har vi derfor ikke foretatt noen endringer knyttet til dette, vi har bare tydeliggjort innholdet så det ikke er tvil om at en AMS måler er å anse som måleutstyr iht. vilkårene fra 2007, og at nettselskapene bestemmer utstyret og har rett til adgang. Måleutstyret er vår «vekt» eller teller på bensinpumpa og må være riktig iht krav fra Justervesenet. Så er det kjent at det nå vil komme opp flere rettsaker knyttet til dette, og vi får håpe at domstolene tar en endelig stilling til dette spørsmålet.

  Vennlig hilsen
  Ulf Møller
  Energi Norge

  • Du sier at avtalen ble inngått med Forbrukerombudet i 2007, det du burde vite nå, etter innføringen av GDPR mai 2018, må kunden gi et aktivt samtykke til nye vilkår i avtale. Forbrukertilsynet henviser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22 og Standard Nettleieavtale, og presiserer følgende krav: «Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe». Dette er Energi Norge ved Møller veldig klar over på hvordan kraftbransjen har herjet med forbrukerne med urimelige vilkår i avtaler. Viser til RME ekstern rapport 05/21, der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har gått gjennom praksisen. Denne useriøse praksisen gjelder også for nettbransjen som har gått under radaren for folk flest. Der nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og truer med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS, som kunden ikke er pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden vil ikke nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.

   RME har ikke godkjent noen av vilkårene eller avtaler som du henviser til er endelig på nettsiden til Energi Norge. Dette er direkte løgn som nettselskapene reklamerer for til kundene. RME er tilsynsmyndighet for nettselskapene, de har et problem med å godkjenne dette, fordi RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Det har RME gitt tilbakemelding på. På grunn av en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet som var tidligere var ivaretatt av Forbrukerombudet, nå heter det Forbrukertilsynet. Det du snakker om, er tilknytningsplikten for nettselskapene ifølge RME: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME». Altså leveringsplikten av strøm etter Energiloven § 3-3.

   RME – Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet
   «Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder».

   Når det gjelder standard malen på nettleieavtalen som Energi Norge har utarbeidet, som nettselskapene kan benytte seg av, er bare veiledende og har ingen forpliktelser for partene. Og så har man det som står i kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale. Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

   Punktene ovenfor blir en vrien problemstilling for nettselskapene og interesseorganet Energi Norge, fordi dere er nødt til å komme forbrukeren i møte. Bransjen burde forstå at det er fornuftig å ha en toveis dialog med kundene sine. Men det er ikke den arrogante nettbransjen så interessert i å ha en dialog med kundene sine, pga. de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

   Du snakker om en AMS-måler er et måleutstyr. Hvor har du AMS-måler ifra? Hva skal den måle, AMS? Energi Norge ved Møller har ikke skjønt hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbruker etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.

   Til å være et interesseorgan for nettselskapene har Energi Norge ikke mye peiling hva dere snakker om. Dine kommentarer bekrefter inkompetansen i nettbransjen. Bransjen er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Dere har ikke forstått noe som helst av hva AMS faktisk går ut på. Men det pussige er at nettselskapet Vokks Nett (medlem i Distriksenergi) har skjønt det som medlemmene i Energi Norge ikke har skjønt rundt installasjonen av AMS. De er på en måte på parti med kundene mot NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS. Viser til utdrag av Vokks Nett brev i klagesak 202012537-4 til RME: «At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

   Man har vært i kontakt med målerprodusent Kamstrup om begrepet AMS-måler. De hadde hørt om dette ordet, men de lurte på hva det var for noe. Kamstrup forklarer begrepet rundt den nye strømmåleren slik: «Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler…». https://www.kamstrup.com/no-no/stroemloesninger/smartestroemmaalere/enfas-maaler

   Tror du at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr? En smartmåler består av følgende = en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan du vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

   Har du, Ulf Møller faktisk lest hva som står i den nye nettleieavtalen som din organisasjonen har gitt ut? Du påstår at AMS-måler er et måleutstyr, mens nettleieavtalen skiller på et måleutstyr og et kommunikasjonsutstyr. Hvem skal man tro på av dere? Ifølge nettleieavtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

   Siden du påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis du mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden. Justervesenet sine tanker om smartmåleren.

   Dere har vært veldig påpasselig å få med gebyrer, kommunikasjonskortet m.m. som nye vilkår nettleieavtalen. Det dere ikke har fått med, er at i nettleieavtalen på to plasser (punkt 5.4 og 6.2) er i strid med avregningsforskriften § 6-14 Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker som blir gjeldende fra 1.7.2021. Trodde at Energi Norge var en oppdatert organisasjon som visste hva de snakket om, men sånn feil kan man ta.

   Du snakker om rettsaker, hvilke? Gjelder det de småkravsakene rundt gebyret som har vært? Småkravsaker, eller rettere sagt pengekravet, det har ikke rettspraksis for andre. Den gjelder fakturaen for den kunden for det året og ikke for fremtidige gebyr. Dette har ams.monster tatt opp grundig i flere innlegg. Det vil bli publisert flere slike saker, der domsavslutningen sier i mot både RMEs sine vedtak og på hva som faktisk står i forskriften.

   Til slutt som Energi Norge er kjent med, den urimelige praksisen nettselskapene har hatt å kreve legeattest for at kunden skal få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene har ikke hatt behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Dette er et alvorlig lovbrudd. Datatilsynet jobber med saken og det kommer vel til å bli Norges største overtredelsesgebyr noensinne? Flere nettselskaper har gitt likelydende svar til Datatilsynet med hjelp av en bransjestandard fra Energi Norge. Igjen har ikke bransjen skjønt konsekvensene av svarene de har gitt når nettselskapene skylder på NVEs sin forvaltningspraksis på kravet om legeattest. Nettselskapene må uansett følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett om hva NVE skulle mene. Svarene nettselskapene har gitt, der de ikke hadde skjønt de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. Det avslører at de ikke bryr seg om å følge lovverket.

   Ams.monster har ikke meninger eller påstander, men forholder seg til fakta, det som faktisk står i lovverket. Når forbrukeren klager for å ivareta sine rettigheter må man forholde seg det skrevne ord og ikke basere seg på å tilegne ting som ikke står der som bransjen er så veldig opptatt å mene at det står der. Nettselskapene forholder seg ikke til lovverket, men de baserer sin konklusjon på meninger fra NVE/RME som bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. Hva er vitsen med et lovverk når ingen gidder å følge det? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling når alle mener i mot lovverket med å henvise til rettspraksis som er feil? Man har jo NAV skandalen i fersk minne, der etatene og domstolene forholdt seg til NAV forvaltningspraksis som var i strid med andre lovverk.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >