Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Energinorge
 • Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020

Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020

Publisert 18. desember 2020

Sist oppdatert 20. juni 2022


Energi Norge har publisert nye "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker 2020" den 17.12.2020 -  forbrukeren har ikke blitt spurt om et samtykke. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe. 

Standardavtaler på nettleie og tilknytning fra 2007 (med paragrafer) er fortsatt gjeldende, uansett hva nettselskapet skulle påstå. Merk at standard avtaler er kun en "veiledende" avtale. 

Nettleieavtalen som Energi Norge har presentert for bransjen er ensidig diktert - avtalen er ugyldig. Avtalen fra 2007 er den som er juridisk bindende i kundeforholdet mellom kunden og nettselskapet. 

Kjennelse fra tingretten i Kristiansand - kunden ikke har plikt til å ta imot AMS

Nettkundene må sjekke informasjon fra nettselskapet. Nettselskapene er pliktig til å forhåndsvarsle kunden og be om et samtykke. Nettselskapene sender kun en enkel melding til kunden, at nye standard vilkår for nettleie og tilknytning er blitt revidert og trer i kraft på en bestemt dato. Denne metoden er ikke lovlig. 

Gi nettselskapet tilbakemelding på at du ikke samtykker til de nye vilkårene. Hvis du ikke svarer, kan det oppfattes som samtykke.

Nettselskapets praksis er strid med Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Forbrukertilsynet sier følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe." 

Om Standard nettleieavtale

Vær oppmerksom på følgende:
Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Merk at at Elvia, Norges største nettselskap benytter seg av avtalen fra 2007 (den som fortsatt gjelder med paragrafer §).

For at en avtale skal være gyldig, må det være et aktivt samtykke.

Viser til Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Forbrukertilsynet kommentar: Det følger av bestemmelsen § 22:

«Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes et forbud tilsies av allmenne hensyn Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.»

Forbrukertilsynet forklarer at forbrukernes viktigste vern - ved urimelige vilkår - vil være gjennom Markedsføringsloven § 22. Brudd på Markedsføringsloven er - forså vidt - Forbrukertilsynets område, men det vil variere etter type brudd, og i gitte tilfeller, så vil noen saker da sortere under RME sitt Særtilsyn.

Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007

Forbrukertilsynets avtaler finner du her:
Standard nettleieavtale 2007
Standard tilknytningsvilkår 2007

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Standardavtaler på nettleie og tilknytning 2007

Ved endring av personopplysninger (GDPR) kreves det et aktivt samtykke jf. Personvernforordningen Artikkel 7.Vilkår for samtykke

Nettselskapene er pliktig til å ha et system for å lagre at kunden faktisk har samtykket, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten noen konsekvenser for forbrukeren.

Klag nettselskapet inn til Datatilsynet (GDPR) og Forbrukertilsynet (Markedsføringsloven) hvis nettselskapet mener noe annet.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

AMS.monster har kommentert noen av de punktene i den oppdatere vilkårene i avtalen, 5.1, 5.2, 7-3 og et nytt punkt: 9 ADGANGSRETT. De nye vilkårene setter forbrukeren i vanskelig rettslig stilling. Vilkårene er rett og slett urimelig å gjøre gjeldende. 

Punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr er det tatt med et punkt om montering av  "kommunikasjonsutstyr og antenne". Avtalen fra 2007 har paragrafer, § 5-1 handler kun om måleutstyret (måleenheten). 

Energi Norge prøver nå å lure inn nye urimelige vilkår i nettleieavtalen slik at det passer nettselskapenes agenda.

Kundeforholdet er juridisk mellom forbrukeren og nettselskapet og ikke Energi Norge som lager standard avtalen. Dette er forbudt etter avtaleloven å diktere ensidige vilkår i en avtale. 

Talsmannen for Energi Norge Ulf Møller har kommentert innlegget. Les kommentarene fra Møller på hans manglende kompetanse på hva en installasjon av AMS faktisk innebærer for sluttbrukeren.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr for å tilegne seg helseopplysninger? Les svarene fra nettselskapene til Datatilsynet 
energinorge-nyhet-om-nettleieavtale

Energi Norge påstår på nettsiden at de i samarbeidet med forbrukermyndighetene har utarbeidet nye vilkår i nettleieavtale. Det er en løgn. Energi Norge har arbeidet i stillhet for å svekke forbrukerens rettigheter i forhold til nettleieavtalen fra 2007, som fortsatt gjelder. Kunder som nekter å installere kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS delen) - som kunden ikke er pliktet til å ta imot - får stengt strømmen på feil grunnlag. Klag nettselskapet til forbrukertilsynet og Datatilsynet på at man ikke har samtykket til nye vilkår i avtale. Siden Elklagenemnda nevnes, klag også ditt. Det påfører dem et ekstra gebyr for at nemnda skal behandle klagen din. Les mer om avtalen på Energi Norge sin nettside

Standardvilkårene består av to avtale:

- Vilkår for nettleie - regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

- Vilkår for tilknytning - regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. Merk at tilknytningen til nettet skjer bare en gang, når boligen ble oppført med daværende eier.

Nettleieavtalen fra 2007 (gjeldende): Lastes ned her

Klage til Forbrukertilsynet?


"Forbrukertilsynet verner forbrukernes interesser gjennom å forebygge og stanse ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og annen praksis som er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se våre nettsider."


Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester
12.01.2021 — Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet. 
Les mer her.

LES OGSÅ
Ulf Møller kommenterer nettleieavtalen og avslører sin egen inkompetanse

Energi Norge ved Møller skriver følgende på nettsiden:

"Endelig nye og skrikende behov for endring i vilkårene".

Skrikende behov for hvem, for bransjen? Ja, men ikke for forbrukerne - de har allerede en god avtale. Nettbransjen prøver nå med uredelig spill å lure inn urimelige vilkår i strid med andre lovverk. Klag og henvis til Markedsføringsloven § 22 og Personvernforordningen Artikkel 7, Vilkår for samtykke.

Ulf Møller sier følgende: 

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ulf Møller påstår at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent nye vilkår: "Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukere".

Hvorfor gjør Møller inntrykk av at avtalene er godkjent av Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), når de ikke har godkjent noe som helst? Fordi Møller er en kronisk arrogant bløffmaker. "Les hva RME faktisk sier om dette.

"Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det. I avtalene er ikke vilkår i medhold av regelverk etter energiloven skilt ut som en egen del. I flere av de innsendte avtalene fremgår det heller ikke tydelig hvilket regelverk som er grunnlaget for de ulike vilkårene som er satt i avtalene, og skillet mellom regelverk og avtalte vilkår fremgår ikke klart. Det er også en del andre svakheter ved avtalene som bør utbedres."

Klag nettselskapet inn til RME på urimelige avtale vilkår hvis de presenterer ny nettleieavtale uten ditt samtykke. Det gjør man her.

Det pussige er at Elvia, Norges største nettselskapet benytter seg av avtalen fra 2007. Hvorfor? Det er fordi at de vet at det må være et aktivt samtykke fra forbrukeren. Hva har Møller å si til dette?

Forbrukeren har ikke blitt forespurt om disse nye vilkårene.

Møller snakker om prosesser med RME, hva er det han snakker?

Myndighetsorganet NVE-RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet mellom forbrukeren og nettselskapet ifølge nettsiden nve.no.

Det er skremmende på hvor mye Ulf Møller tør faktisk bløffe. Han burde som talsmann for en pill råtten bransje snarest finne seg et annet yrke som har mer edruelighet.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

Det er nettopp det som skjer, forbrukerens rettigheter blir svekket i de nye vilkårene. Møller henviser til Forbrukertilsynet og Elklagenemnda, men de to er et tilsyn og et klageorgan og ikke en forhandlingspart som har vært med i prosessen. Skal forbrukeren klage ditt, må kunden først ha gitt et aktivt samtykke. Man kan ikke klage på vilkår i en avtale man ikke har samtykket til. Ulf Møller er en fjott med å si noe sånt. Møller skjønner jo ingenting.

RME er tilsynsmyndighet og regulator for nettselskapene som skal passe på at nettselskapene ikke stiller urimelige vilkår til forbrukerne som er i strid med monopolreguleringen. Les mer om det HER.

En svar formulering man kan sendte til nettselskapet:

Den nye nettleieavtalen som er fremlagt kan jeg dessverre ikke godta, fordi at den ikke er godkjent av Forbrukertilsynet og RME som dere skriver, så hele avtalen er ugyldig. RME skal jo forhåndsgodkjenne de nye vilkårene i avtalen.

Vis til RME lenke: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/vilkar-for-tilknytning-til-og-bruk-av-nettet/ 

Vis også til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22. Forbrukertilsynet har presisert følgende: "Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe".

Nye vilkår i nettleieavtale for forbrukere kan ikke være i strid med andre lovverk. Les mer her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Hva sier Forbrukertilsynet 

Forbrukertilsynet er ikke part i de oppdaterte standardvilkårene for nettleie og tilknytning. Hvilke vilkår som gjelder mellom deg og nettselskapet ditt beror på avtalen du har med nettselskapet ditt. Denne avtalen må være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å behandle konkrete klagesaker om nettleie og tilknytning i kraftmarkedet, det er det Elklagenemnda som gjør. Dersom du har en klagesak vedrørende din avtale om nettleie eller tilknytning kan en slik klage bringes inn for nemda (se
https://www.elklagenemnda.no/). Elklagenemnda behandler klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi. De behandler også avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.

Lenke til Energi Norges oppdaterte "Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbruker" 
Publisert 16 desember 2020. Kommentert utgave av ams.monster uthevd og understreket.

Avtalene finnes i to deler:
Vilkår for nettleie mellom forbrukeren og nettselskapet.
Vilkår for tilknytning.

Nettleieavtalen fra 2007 (gjeldende): Lastes ned her

Energi Norge, et interesseorgan for nettselskapene, en politisk aktivt lobby virksomhet mot politikere og myndigheter. Organet arbeider for nettselskapenes interesser og arbeider ikke for å ivareta forbrukerrettigheter. Dette vises med tydelighet i de nye vilkårene. Talsmannen for Energi Norge Ulf Møller er en ordentlig sleip person med en arrogant holdning på at han vet best. Forbrukeren har nå blitt advart.


Energi Norge avtale - Hva er nytt?

Vilkårene i avtalen har flere punkter som er i disfavør av kunden. Det av betydning er understreket og uthevd. 

5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING   (side 7)
5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV-2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Måleutstyr må være plassert etter måler på kundens eget anlegg.

NVE nettsideHva koster AMS? 

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Du skal derfor ikke betale noe direkte når måleren din skiftes ut.

Noen nøkkeltall: 
Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd kr
Investeringskostnad i snitt per husholdning kr 3.500,- 
Økt nettleie vil være i størrelsesorden kr 300,- i året per husholdning

Kommentar:

Nettselskapene påstår at de eier måleren. Det er en sannhet med modifikasjoner. Måleren står i et privat el-anlegg, etter de fysiske klemmene på husveggen som bestemmer det juridiske skille mellom kundens anlegg og nettselskapets anlegg.

§ 4-1 Tilknytningspunktet de fysiske klemmene

Måleren er ikke nevnt i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut måleren etter Energiloven med tilhørende forskrifter. Nettselskapene påstår at de er pålagt å bytte måleren av myndighetene.

Det er kunden som betaler for den nye måleren ved en økning i nettleie energiledd med et par ører per kWh.

Nettselskapet påstår at de eier måleren, forbrukeren betaler for den, da burde det vært definert som en låneavtale.

Det er urimelig at kunden betaler for et produkt som kunden aldri vil eie uten at det er avtalefestet.

Og hvordan regnskapsfører nettselskapene forholdet mellom eie og låne, når det er kunden som faktisk betaler for måleren uten å eie den?

Hvordan fradragsfører nettselskapene en vare som kunden faktisk betaler over nettleien? Kanskje skattemyndighetene burde se nærmere på dette forholdet?

Det juridiske skille mellom nettselskapet nettanlegg og kundens anlegg er de fysiske klemmene på husveggen/skap eller grunnmur for kabel eller luftnett. Strømmåleren er som regel montert i sikringsskapet, i en privat el-installasjon etter de fysiske tilkoblingsklemmene.


4 TILKNYTNING
4-1 Tilknytningspunktet
side 24

Tilknytningspunktet kan være definert som:
- det punkt i overføringsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller
- tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett i henhold til NEK 399 "Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett"


5 MÅLING OG MÅLERAVLESNING side 7.
5-2 Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med Nettselskapets rutiner og i samsvar med forskrift om måling, avregning mm (FOR-1999-03-11-301), hovedsakelig ved automatisk innhenting av måledata. Ved selvavlesning skal Kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette Nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av Nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har Nettselskapet rett til å fastsette Kundens forbrukskjønnsmessig.

Dersom Nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, skal Nettselskapet ta initiativ til å få avlest slik at målepunktene søkes avlest minst en gang i kalenderåret.

Nettselskapet har i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser rett til å ilegge Kunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv (FOR-1999-03-11-302). Nettselskapet skal informere Kunden om at RME er kontrollmyndighet ved uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

nettleieavtale-fra-2007-paragraf-5-2

Kommentar:

Avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt fjerde ledd sier følgende:
"Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger." 

§ 3-3 skiller ikke om det er kommunikasjonsenheten eller sluttbrukeren som sender inn avlesning. § 3-3 ble sist oppdatert i 2002. Måleravlesning er fortsatt primærtjenesten for nettselskapene som de har leveringsplikt på strøm til forbrukeren.

Spørsmålet - hvis det er slik:
Hvorfor endret ikke NVE § 3-3 etter innføringen av AMS 1.1.2019? Da vil det som påstås vært riktig. 

Det påstås fra NVE at måleravlesning etter innføringen av AMS er å "anses som en særskilt tjeneste" (dette er synsing). En primærtjeneste og en særskilt tjeneste kan ikke være to ting samtidig. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger jf. § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Hva er vitsen med lover og forskrifter hvis det menes i mot det som står der når ingen bryr seg om å følge det?

Hvordan skal forbrukerne finne sin rettsstilling når energibransjens rettsoppfatning er å mene stikk i mot lov og forskrift?

Det er fordi bransjen vil ha en lov i loven som passer deres agenda. Slik situasjonen er nå, for kunder ved en tvist med nettselskapet som har monopol på nettjenesten, har forbrukeren ikke et reelt uavhengig klageorgan som ivaretar de private interessene.

§ 3-3.Avlesning av målepunkt
Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Hvis nettselskapet ønsker å utføre en fysisk kontrollavlesning av måleren hos kunden, kan de fritt gjøre det. Men de kan ikke kreve betaling for det når kunden har gitt minst en avlesning i henhold til avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt. 

Om NVE faktisk mener at nettselskapene må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen» 

Nettselskapets plikt til å kontrollere målerstanden etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd gjelder for kunder som ikke har gitt minst en årlig avlesning. Da må nettselskapet ut på en fysisk stedlig kontroll for å oppfylle sitt måle- og avregningsplikten jf. § 3-3. Nettselskapene og NVE har mistolket paragrafen, de bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing med et gebyr over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet.

Les utdrag av svaret fra RME til Advokatfirmaet Schjødt AS. Les hele brevet her.

"Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll."

Merk at avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene.

Forbrukeren forholder seg til det privatrettslige forholdet i avtalen med nettselskapet.

Forbrukeren må ikke godta disse urimelige dikterte avtalevilkårene som er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven § 11 og 22 og Avtaleloven § 36. Avtalevilkårene gagner kun nettselskapene.


7-3 Gjenåpning av stengt anlegg.
Et nytt tredje avsnitt side 12.

Et anlegg som er stengt på grunn av andre kontraktsbrudd fra Kundens side, herunder plikten til å medvirke i forbindelse med installasjon, måleravlesing, eller kontroll av måleutstyr, vil ikke gjenåpnes før misligholdet opphører. Gjenåpning kan likevel skje hvis Nettselskapet og Kunden blir enige om en avtale om forutsetningene for dette.

Kommentar:

Hvilke konsekvenser for det for nettselskapet når de stenger strømmen til kunden på feil grunnlag? Dette står det ingenting om i den nye avtalen. Kun konsekvenser for kunden, den svake parten i kundeforholdet.

NVE er regulator for nettvirksomheten til nettselskapene. NVE kan dispensere fra leveringsplikten til nettselskapene jf. Energiloven § 3-3. For å oppheve leveringsplikten til husstanden det gjelder, må nettselskapet søke til NVE. En dispensasjon fra NVE må nettselskapene ha til hvert enkelt målepunkt. Det gis kun unntak fra leveringsplikten i særlige tilfeller, og praksis på dette området er restriktiv.

Det å nekte å bytte måleren er ikke et vesentlig kontraktsbrudd for å stenge strømmen. Kunder som mottar trussel brev om stenging må være oppmerksom på dette. Les mer om leveringsplikten.

Viser til energiloven § 1-2. (Formål) skal sikre at "private interesser" blir hensyntatt ved utøvelsen av nettvirksomhet. Dette kommer videre til uttrykk i både henholdsvis NEM § 1-1 og kontrollforskriften § 1-1. Kunder som klager til RME må påpeke det i klagen.


Nytt punkt 9 i nettleieavtalen

9 ADGANGSRETT side 13

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyr i forbindelse med blant annet installasjon, bytting av måler, måleravlesing, kontroll, stenging, gjenåpning, frakobling og til kobling slik angitt i kapittel 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7 og 8 for å kunne oppfylle sine plikter iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om måling og avregning mm (FOR-1999-03-11-301) samt forskrift om krav til elektrisitetsmålere (FOR-12-28-1753). Nettselskapenes adgangsrett gjelder uavhengig av måleutstyrets plassering, herunder inne i bolig, fritidsbolig, eller bygg tilknyttet husstanden eller fritidsboligen. 

Kunden kan ikke motsette seg eller begrense Nettselskapets adgangsrett i forbindelse med Nettselskapenes oppfyllelse av nettleievilkårene. I situasjoner med fare for liv, helse eller betydelig tingskade for Kunden og /eller andre har Nettselskapet under enhver omstendighet umiddelbar adgangsrett. I øvrige situasjoner har Nettselskapet rett til adgang innen rimelig tid og vanligvis etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden enten via post, SMS eller oppgitt e-postadresse.

Kommentar:

Hvorfor er dette et punkt som vilkår i netteleieavtalen? Dette er forskriftsfestet i avregningsforskriften 3-1.Ansvar for måler og måleverdier annet ledd: Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt.

Nettselskapet har dobbelgardert seg både i forskrift og avtale. Det er urimelig.


Elklagenemnda

Ved en privatrettslig tvist forbrukeren har med nettselskapet, finns det ikke et reelt nøytralt klageorgan som ivaretar forbrukerens interesser.

Nettselskapene ber kunden klage til det rådgivende klageorganet Elklagenemnda. Les - Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?

Avgjørelsene Elklagenemnda fatter er kun rådgivende for partene, og ikke juridisk bindende. Nemda har to representanter som er oppnevnt av energiselskapene, det gir ikke tillit til nøytraliteten i behandlingen av klagesaker. Det vises tydelig i avgjørelsene nemnda har fattet, at klager, forbrukeren ikke vinner frem.

Å klage til Elklagenemnda er bortkastet tid. Det kan faktisk forverre forbrukeren sin sak: fordi nemda har mangel på fagkompetanse og tenker ensidig på nettselskapets plikter og ikke rettighetene til forbrukeren. Det viser flere vedtak rundt målerbytte der nemda ikke har satt seg godt nok i tematikken. De går utenfor sitt mandat som rådgivende klageorgan.

Saksbehandlingen til Elklagenemnda er kritikkverdig, forbrukerens privatrettslige rettigheter blir ikke ivaretatt. Daglig leder i Elklagenemnda er også direktør i Energi Norge. Sekretariatet som utfører saksbehandlingen for nemnda, er ansatt i Energi Norge/NHO. Det er bukken som passer havresekken. Det må forbrukeren være klar over.


Avtalene som fortsatt gjelder, finner du her:

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007

Forbrukertilsynets avtaler finner du her:
Standard nettleieavtale 2007
Standard tilknytningsvilkår 2007

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Standardavtaler på nettleie og tilknytning 2007  • Takk. Man gjør dette fordi at man vil disse bandittene av hensynsløse nettselskaper i Energibransjen til livs som ikke bryr seg om kundene sine lovlige rettigheter.

 • Hei, har lest det meste og er usikker på om det har noen hensikt å kommentere dette. Avtalen fra 2007 ble inngått med Forbrukerombudet, men etter at ombudet ble tilsyn ønsker de ikke å inngå avtale med fornybarbransjen. De har likevel hatt de nye vilkårene til gjennomlesning.

  RME skal i henhold til NEM-forskriften godkjenne deler av forskriften, men har som de skriver på sine hjemmesider utsatt godkjennelsen og vil komme tilbake med mer info. På en av sidene du henviser til, skriver RME nederst: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME.» Det inkluderer våre standardvilkår. Så er det slik at de aller fleste endringene som er gjort, skyldes endringer i lover og forskrifter – og lover og forskrifter gjelder uansett foran standardvilkårene.

  Du viser flere ganger til standardvilkårene fra 2007 (som ble inngått med Forbrukerombudet): 5-1: «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette», mao i den gamle avtalen var det også nettselskapet som eide måleren og bestemte type måleutstyr. I kap 6 i tilknytningsvilkårene står det: «Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Etter vår mening har vi derfor ikke foretatt noen endringer knyttet til dette, vi har bare tydeliggjort innholdet så det ikke er tvil om at en AMS måler er å anse som måleutstyr iht. vilkårene fra 2007, og at nettselskapene bestemmer utstyret og har rett til adgang. Måleutstyret er vår «vekt» eller teller på bensinpumpa og må være riktig iht krav fra Justervesenet. Så er det kjent at det nå vil komme opp flere rettsaker knyttet til dette, og vi får håpe at domstolene tar en endelig stilling til dette spørsmålet.

  Vennlig hilsen
  Ulf Møller
  Energi Norge

  • Du sier at avtalen ble inngått med Forbrukerombudet i 2007, det du burde vite nå, etter innføringen av GDPR mai 2018, må kunden gi et aktivt samtykke til nye vilkår i avtale. Forbrukertilsynet henviser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22 og Standard Nettleieavtale, og presiserer følgende krav: «Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe». Dette er Energi Norge ved Møller veldig klar over på hvordan kraftbransjen har herjet med forbrukerne med urimelige vilkår i avtaler. Viser til RME ekstern rapport 05/21, der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har gått gjennom praksisen. Denne useriøse praksisen gjelder også for nettbransjen som har gått under radaren for folk flest. Der nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og truer med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS, som kunden ikke er pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden vil ikke nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.

   RME har ikke godkjent noen av vilkårene eller avtaler som du henviser til er endelig på nettsiden til Energi Norge. Dette er direkte løgn som nettselskapene reklamerer for til kundene. RME er tilsynsmyndighet for nettselskapene, de har et problem med å godkjenne dette, fordi RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Det har RME gitt tilbakemelding på. På grunn av en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet som var tidligere var ivaretatt av Forbrukerombudet, nå heter det Forbrukertilsynet. Det du snakker om, er tilknytningsplikten for nettselskapene ifølge RME: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME». Altså leveringsplikten av strøm etter Energiloven § 3-3.

   RME – Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet
   «Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder».

   Når det gjelder standard malen på nettleieavtalen som Energi Norge har utarbeidet, som nettselskapene kan benytte seg av, er bare veiledende og har ingen forpliktelser for partene. Og så har man det som står i kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale. Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

   Punktene ovenfor blir en vrien problemstilling for nettselskapene og interesseorganet Energi Norge, fordi dere er nødt til å komme forbrukeren i møte. Bransjen burde forstå at det er fornuftig å ha en toveis dialog med kundene sine. Men det er ikke den arrogante nettbransjen så interessert i å ha en dialog med kundene sine, pga. de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

   Du snakker om en AMS-måler er et måleutstyr. Hvor har du AMS-måler ifra? Hva skal den måle, AMS? Energi Norge ved Møller har ikke skjønt hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbruker etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.

   Til å være et interesseorgan for nettselskapene har Energi Norge ikke mye peiling hva dere snakker om. Dine kommentarer bekrefter inkompetansen i nettbransjen. Bransjen er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Dere har ikke forstått noe som helst av hva AMS faktisk går ut på. Men det pussige er at nettselskapet Vokks Nett (medlem i Distriksenergi) har skjønt det som medlemmene i Energi Norge ikke har skjønt rundt installasjonen av AMS. De er på en måte på parti med kundene mot NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS. Viser til utdrag av Vokks Nett brev i klagesak 202012537-4 til RME: «At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

   Man har vært i kontakt med målerprodusent Kamstrup om begrepet AMS-måler. De hadde hørt om dette ordet, men de lurte på hva det var for noe. Kamstrup forklarer begrepet rundt den nye strømmåleren slik: «Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler…». https://www.kamstrup.com/no-no/stroemloesninger/smartestroemmaalere/enfas-maaler

   Tror du at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr? En smartmåler består av følgende = en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan du vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

   Har du, Ulf Møller faktisk lest hva som står i den nye nettleieavtalen som din organisasjonen har gitt ut? Du påstår at AMS-måler er et måleutstyr, mens nettleieavtalen skiller på et måleutstyr og et kommunikasjonsutstyr. Hvem skal man tro på av dere? Ifølge nettleieavtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

   Siden du påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis du mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden. Justervesenet sine tanker om smartmåleren.

   Dere har vært veldig påpasselig å få med gebyrer, kommunikasjonskortet m.m. som nye vilkår nettleieavtalen. Det dere ikke har fått med, er at i nettleieavtalen på to plasser (punkt 5.4 og 6.2) er i strid med avregningsforskriften § 6-14 Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker som blir gjeldende fra 1.7.2021. Trodde at Energi Norge var en oppdatert organisasjon som visste hva de snakket om, men sånn feil kan man ta.

   Du snakker om rettsaker, hvilke? Gjelder det de småkravsakene rundt gebyret som har vært? Småkravsaker, eller rettere sagt pengekravet, det har ikke rettspraksis for andre. Den gjelder fakturaen for den kunden for det året og ikke for fremtidige gebyr. Dette har ams.monster tatt opp grundig i flere innlegg. Det vil bli publisert flere slike saker, der domsavslutningen sier i mot både RMEs sine vedtak og på hva som faktisk står i forskriften.

   Til slutt som Energi Norge er kjent med, den urimelige praksisen nettselskapene har hatt å kreve legeattest for at kunden skal få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene har ikke hatt behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Dette er et alvorlig lovbrudd. Datatilsynet jobber med saken og det kommer vel til å bli Norges største overtredelsesgebyr noensinne? Flere nettselskaper har gitt likelydende svar til Datatilsynet med hjelp av en bransjestandard fra Energi Norge. Igjen har ikke bransjen skjønt konsekvensene av svarene de har gitt når nettselskapene skylder på NVEs sin forvaltningspraksis på kravet om legeattest. Nettselskapene må uansett følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett om hva NVE skulle mene. Svarene nettselskapene har gitt, der de ikke hadde skjønt de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. Det avslører at de ikke bryr seg om å følge lovverket.

   Ams.monster har ikke meninger eller påstander, men forholder seg til fakta, det som faktisk står i lovverket. Når forbrukeren klager for å ivareta sine rettigheter må man forholde seg det skrevne ord og ikke basere seg på å tilegne ting som ikke står der som bransjen er så veldig opptatt å mene at det står der. Nettselskapene forholder seg ikke til lovverket, men de baserer sin konklusjon på meninger fra NVE/RME som bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. Hva er vitsen med et lovverk når ingen gidder å følge det? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling når alle mener i mot lovverket med å henvise til rettspraksis som er feil? Man har jo NAV skandalen i fersk minne, der etatene og domstolene forholdt seg til NAV forvaltningspraksis som var i strid med andre lovverk.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >