​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

Gebyr saker blir avvist i forliksrådet

Publisert 29. februar 2020

Sist oppdatert 17. oktober 2020


Troms Kraft Nett har hatt flere gebyr saker til behandling i forliksrådet, alle sakene har blitt avvist. Det nettselskapet fremlegger som dokumentasjon i forliksrådet er ikke hjemlet i en forskrift.

Nettselskapet har ikke en god sak. Saken må uansett innom forliksrådet først siden den inneholder et pengekrav før saken ender opp i tingretten hvis da Troms Kraft Nett tør å ta saken videre. Det burde være en enkel avgjørelse for nettselskapet siden de påstår at de har så rett i korrespondansen til kunden. Forliksrådet skal ikke gi dom i slike juridiske saker som er av en prinsipiell karakter som har med avlesningsgebyret og AMS installasjonen å gjøre.

Forliksrådet skal kun behandle rene pengekravsaker for å mekle og inngå et forlik mellom partene. Det skal kunden unngå. Spør lederen av nemnda om du ønsker en dom i forliksrådet må du si nei. Slike gebyr saker må avvises på det prinsipielle grunnlaget. Troms Kraft Nett påstår at de har så rett i å gjøre det de sier men det kan ikke dokumenteres. Argumentasjonen de bruker er basert på NVE sine meninger i brev. Hva NVE mener angår ikke nettkunden. NVE feiltolker og tilegner ting som ikke står i forskriftstekstene som det henvises til.

Slutning forliksrådet

Les også Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

NVE svarer kundene etter beste evne

NVE har i den senere tid begynt å komme med noen vage innrømmelser på at kunden har rett i det som blir tatt opp rundt det urimelige gebyret. Hvis man har fulgt med tidlig i AMS prosessen på hva NVE har publisert av dokumenter og uttalelser ser man nå at saksbehandlerne har jekket seg noe ned i sine påstander. Før ble ordene skal mye brukt, i den senere tid dukker ordet kan opp i samme type av svarbrev. Andre flittige ord som blir brukt er “det menes og forstås som.” NVE sine saksbehandlere svarer etter beste evne i viktige klagesaker fra kunder med direkte feiltolkninger av lovverket på ting som ikke står der når kunden er i en vanskelig situasjon med sitt nettselskap som bedriver maktmisbruk.

Ams.monster vil publisere slike skrekk eksempler av feiltolkninger når NVE har svart på brevet fra advokatfirmaet Schjødt som du kan lese mer om på linkene under.

Les her om brevet fra Advokatfirmaet Schjødt AS som er sendt til NVE om avklaring av avlesningsgebyret Les også AMS-målerne: Gebyrene står for fall

Det blir interessant å lese svaret fra NVE til advokaten siden slike gebyr spørsmål kommer fra advokatfirmaet Schjødt med en logo på. Kanskje NVE tar nå til fornuften med å mene noe som kan være korrekt i sine svar. For kunder som stilt disse legitime spørsmålene tidligere har ikke fått svar på det man spør om. Man får hele tiden svar på ting man ikke har spurt om som er meningene til saksbehandlerne som ikke angår kunden.

Ams.monster vil publisere eksempler på slike dokumenter som man har fått innsyn i via den offentlige innsynsportalen. Husk å hake ut for hvilken virksomhet du vil søke på som NVE, evt. OED. Det er veldig tragisk at NVE som er tilsynsmyndighet for nettselskapene og forskriftsmyndighet har klart å synse og feiltolke så mye med å tilegne ting som ikke står skrevet i forskriftsteksten. Man skulle tro at de forholdt seg til et helt annen lovverk enn  hva kunden finner på lovdata.no.

Troms Kraft Nett ønsker å få rett, men klarer ikke å gjøre det riktig

Hvis Troms Kraft Nett har så rett i det de sier, hvorfor tar de ikke kunden til tingretten for å få en rettskraftig dom som blir rettspraksis for alle andre gebyr saker? Da har de spart seg en masse arbeid med å svare kundene. Ingen nettselskaper har til nå tatt saken videre? Hvorfor? De har ikke en god sak sier juristene som har sett på sakens kjerneinnhold. Men å fortsette å trakassere kundene med feilinformasjon klarer de veldig fint.

Man blir bekymret på hvor lite nettselskapene har å komme med korrekt juridisk fakta når man kontrollerer svarene opp mot lovverket. Bruker de ikke juridiske rådgivere? Nei, har de svart tidligere. Hvorfor rådfører ikke Troms Kraft Nett med deres hus advokat som stilte i forliksrådet som ble avkledd gang på gang med feilinformasjon? Han vil vel kanskje ikke skitne til sine fingrer i denne suspekte AMS saken. Advokaten for Troms Kraft Nett hadde ikke satt seg i saken utenom å bare referere til dokumentene som nettselskapet hadde forelagt han som bare henviser til hva NVE mener i brev.

NVE sine meninger blir rettskilde og ikke lovverket

Nettselskapene baserer sin informasjon til kundene på hva NVE mener nettselskapet kan gjøre som de ikke bryr seg med å sjekke det opp mot lovverket som de er pliktige til å følge når det blir påpekt fra kunden. De bryr seg bare ikke for de er så opptatt å ha rett, men de klarer ikke å gjøre det riktig. Det virker som nettselskapene ikke har en selvstendig mening på hva som er korrekt å gjøre. Det er ganske spesielt hvor sammenfallende lik argumentasjonen er hos alle nettselskapene som bare henviser til hva NVE mener.

Det blir som en dommer kommenterte etter en sjekk av fakta i AMS saken. “Merkelig lesning dette: at nettselskapene viser til NVE sine meninger – at NVE skal være rettskilde. Nettselskapene henviser ikke til hva som står i gjeldende lovverk – som faktisk sier noe annet. Kunden henviser til lovverket i korrespondansen – men nettselskapet vil rett og slett ikke svare på det kunden spør om ”.

For å si det rett ut så har ingen nettselskaper noe juridisk fornuftig å komme med. Hvis du setter deg inn hva ams.monster har tatt opp i flere innlegg av juridiske problemstillinger som kan faktisk dokumenteres. Bruker du dette har du gode kort på hånden mot ditt nettselskap som vil få et forklaringsproblem siden alt baserer seg på meninger fra NVE.

Ams.monster ivaretar nettkundene sine interesser

Ams.monster har ikke egne meninger og påstander på hva man tar opp. Ams monster forholder seg kun til hva som står i gjeldende lovverk og forskrifter samt den privatrettslige nettleieavtalen kunden har med nettselskapet. Det er nå bekreftet fra flere juridiske hold at ams.monster er inne på noe vesentlig som er vanskelig å motbevise. Det viser brevet fra advokatfirmaet Schjødt til NVE som tar opp akkurat de samme spørsmålene.

Lesere av ams.monster har fått erfare når deres sak blir behandlet av forliksrådet blir saken avvist på grunn av dokumentasjonen ams.monster tar opp på hva som faktisk står i lovverket uten å tilegne ting som ikke står der.

Ams.monster ivaretar nettkundene sine interesser på en nøytral måte uten å bedrive propaganda som nettselskapene med sine interesseorganisasjoner Energinorge og Distrikstsenergi bedriver med i stor stil med å spre “fake news”  uten å sjekke det opp mot hva faktisk står i lovverket, og ikke minst den privatrettslige nettleieavtalen kundene har med sitt nettselskap. Det er ganske utrolig at det er mulig å gjøre en så slett jobb.

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>