Ams Monster

Folket mot AMS

KONTAKT AMS MONSTER

Kontakt ams.monster hvis du trenger mer utdypende informasjon om nettkundens rettigheter og plikter angående installasjon av AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Nettselskapene påtvinger nettkundene til å installere en smartmåler med en kommunikasjonsenhet (AMS-delen) som kunden ikke er pliktig til å ta installere etter nettleieavtalen fra 2007.

La ams.monster få vite hvilke spørsmål og/eller tilbakemeldinger du har. Ams.monster vil gi svar. Hvis du ønsker informasjon rundt det juridiske angående installasjon av AMS, innsigelse mot gebyret eller at saken går til forliksrådet. Da må man være oppmerksom på et viktig juridisk punkt som er viktig å forstå.

– Viser til punkt § 5-1 i den privatrettslige nettleieavtalen. Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette.

Det betyr at kunden ikke må nekte for å bytte ut selve måleenheten (måleutstyret) når nettselskapet ber om det. Kunden må nekte for å installere kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren. 

Merk at den nye avanserte strømmåleren, er en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). På folkemunne kalles den "AMS-måler med og uten kommunikasjon" Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. 

Måleren er ikke nevnt i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Måleenheten er regulert av den privatreslige nettleieavalen (som kunden skal forholde seg til) og kommunikasjonsenheten (AMS-delen) er regulert av avregningsforskriften. Merk at forskriften gjelder for nettselskapet.

– Har du fått varsel om inkasso/forliksklage må du bestridte gebyret til ditt nettselskap. Dette må du gjøre også til kraftleverandøren hvis gebyret blir gjennomfakturert.

Husk å betale nettleie og kraft (strøm) i henhold til faktura. Trekk ifra fakturaposten med gebyret. Vær oppmerksom på hvis det står «Nettleie» eller «Strøm/Kraft» som kravstype på inkassovarselet. Det er en fiktiv kravstype.

Ams.monster tar gjerne i mot din erfaring i kommunikasjon med ditt nettselskapi AMS-saken. Det er viktig at forbrukeren står i mot det utilbørlige presset fra nettselskapene og inkassoselskapene. De har ingenting juridisk fornuftig å komme med som de vil vinne frem på hvis du da har lest hva faktisk ams.monster tar opp.

På forhånd takk!

0 of 350
har du vedlegg? legg med
Dra og slipp filer hit
eller
>