Ams Monster

Folket mot AMS

Kontakt ams.monster hvis du trenger mer informasjon om dine rettigheter og plikter som nettkunde angående AMS installasjonen (Avanserte Måle- og Styringssystemer).  Nettselskapene påtvinger sine nettkunder å installere AMS som kunden ikke er pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen.

La AMS monster få vite hvilke spørsmål og/eller tilbakemeldinger du har. AMS monster vil komme tilbake med svar. Hvis du ønsker hjelp til informasjon rundt det juridiske angående installasjon av AMS, innsigelse mot gebyret eller at saken går til forliksrådet. Da må du være oppmerksom på noen juridiske viktige punkter som du må forstå først.

– Oppfylle punkt § 5-1 i den privatrettslige nettleieavtalen som gjelder for alle nettkundene. Det vil si at du må ikke nekte for å bytte ut selve måleenheten når nettselskapet ber om det. Det betyr at du må nekte for å installere selve AMS (kommunikasjonsdelen). Merk at den nye avanserte strømmåleren kalles for en smartmåler (folk kaller den "AMS-måler" som er oppfunnet ord). Det står ingenting i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS at det gjelder plikt til å installere en "måler". Smartmåleren består av en måleenhet og en kommunikasjonsdel. Måleenheten er regulert av nettleieavalen og kommunikasjonsdelen (det som er AMS) er regulert av avregningsforskriften.

– Har du fått varsel om inkasso/forliksklage må du bestridte gebyret til ditt nettselskap. Dette må du gjøre også til kraftleverandøren hvis du har blitt gjennomfakturert av gebyret for å være på den sikre siden. Husk å betale din nettleie og kraft i henhold til faktura. Trekk ifra posten med gebyret på fakturaen. Gjelder også hvis gebyret har blitt gjennomfakturert fra din kraftleverandør. Vær oppmerksom på hvis det står «Nettleie» eller «Strøm» som kravstype på inkassovarselet. Det er feil kravstype.

Ams.monster tar gjerne i mot din erfaring i denne AMS saken rundt kommunikasjon med ditt nettselskap. Det er viktig at forbrukeren står i mot presset fra nettselskapene. De har ingenting å komme med som de vil vinne frem med juridisk.

På forhånd takk!

KONTAKT AMS MONSTER

0 of 350
har du vedlegg? legg med
Dra og slipp filer hit
eller
>