Ams Monster

Folket mot AMS

Oversikt over NVE vedtak - Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fattet følgende: "Vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning" 

Nettselskapene har beregnet gebyret for manuell avlesning i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, og må korrigere dette, samt tilbakebetale kunder. Nettselskapene må også endre rutinene for fakturering samt gjennomgå sine rutiner for å gi informasjon om gebyret til sine kunder.

For at kundene skulle få rett, måtte de klage til RME - fordi nettselskapene ignoreret kunden og var ikke interessert i å ha en dialog med kundene.

Nettselskapene er private virksomheter som har monopol på nettjenester, strøm er en samfunnsgode til husholdninger. Tidligere var staten eiere, altså befolkningen hadde råderett over resursen vannkraft som skulle produsere "billig" strøm til husholdningene. Nå er det forvaltet av "privatpersoner" oppnevnt i styrer – og som styrer etter aksjeloven etter en "kynisk" forretningsdrift som har fått sugerør i befolkningens lommebok. Monopolet må reguleres bedre eller oppheves og tilbakeføres til staten som eiere over resursen vann, slik det var tidligere - før 1990.

AMS-saken har avslørt nettselskapene monopolmisbruk og grådighetskultur og maktmisbruket hvor de kjører over forbrukerens rettmessige rettighet etter loven - dette med NVE sin velsignelse som sitter på gjerdet og ser på.


Dette bør kunder som blir fakturert for gebyr være oppmerksom på hva RME har uttalt.

Nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader. Men fastleddet dekker disse kundespesifikke kostnadene. Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Det som nettselskapene oppgir som kostnad i gebyret. Les mer HER.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.


Noen eksempler på vedtak.

 1. 1
  Vedtak om Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.6.2021 sak 201902069-14. Elvia har beregnet en timepris som er i strid med regelverket, og har inkludert kostnader for aktiviteter i gebyret som ikke er gjennomført eller tillatt. Elvia må korrigere dette.Saksbehandler:Annhild Meling (sluttet juni 2021)
 2. 2
  Vedtak om Troms Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 18.12.2021 - sak 202002553-9 - Saksbehandler Urd Sira
 3. 3
  Vedtak om Hålogaland Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20  - sak 202002400-11 - Saksbehandler Annhild Meling
 4. 4
  Vedtak om Varanger Kraftnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 8.12.2021 - sak 202003073-8 - Saksbehandler Urd Sira
 5. 5
  Vedtak om Nordlandsnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 21.12.2021 - sak 202002628-10 - Saksbehandler Annhild Meling
 6. 6
  Vedtak om Lyse Elnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 202002402-8 - Saksbehandler Vilde Røv
 7. 7
  Vedtak om Mørenett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20 - sak 202002406-9 - Saksbehandler Annhild Meling
 8. 8
  Vedtak om Skagerak Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 201902070-15 - Saksbehandler Urd Sira
 9. 9
  Vedtak om Tensio TS AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.2020 - sak 201913946-14 - Saksbehandler Urd Sira
 10. 10
  Vedtak om Glitre Energi Netts beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.20 - sak 201840643-11 - Saksbehandler Annhild Meling

På innsyn.no finner man vedtakene RME har fattet: " Vedtak om (nettselskapet) sin beregning av gebyr for manuell avlesning"  Klikk her for en komplett oversikt. Det anbefales å be om innsyn i alle dokumentene i saken, og ikke bare i selve vedtaket.

Når RME har fattet et endelig vedtak, kan vedtakene påklages til Energiklagenemnda, har kunden klaget til RME er man part i saken. Derfor er det viktig å klage til RME hvis man krangler med nettselselskapet. Her finner du en oversikt over klagesaker i Energiklagenemda. Det er fortiden flere viktige gebyr saker til behandling i nemnda. Ams.monster vil følge dem opp. Det er spesielt en viktig sak som kan skape presedens slik at gebyret faller bort engang for alle. Ams.monster har lest klagen, den har mange interessante momenter på den elendige saksbehandlingen RME har bedrevet. RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lover og forskrifter.

Visjonen til Energiklagenemnda

"Klagenemndssekretariatet skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling"

Når man studerer vedtakene, viser det grådigheten til nettselskapene. Noen vedtak har grundigere saksbehandling en andre. Merk at forvaltningspraksis til NVE-RME er avhengig av på hva saksbehandler mener. Legg også merke til i vedtakene på hvor dårlige nettselskapene er til å informere kundene om tariffendringer. De forskuddsfakturer gebyret på en nettjeneste de ikke har utført. De inkluderer aktiviteter i kostnader som ikke er tillatt i gebyret og som kunden allerede betaler for. Det betyr at kunden betaler den samme kostnaden to ganger. Gebyret skal kun dekke merkostnader utenom hva fastleddet dekker av kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Nettselskapene er ikke veldig ivrig å følge til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som de er forpliktet til å gjøre. En ukultur av dårlige holdninger i bransjen, og det mest skremmende er hvor lite kunnskap de har rundt lovverket. De bryr seg rett og slett ikke om det.

Sitert fra NVE i klagesaker.

"NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer"


LES OGSÅ Dommer fra norske domstoler
>