Ams Monster

Folket mot AMS

Oversikt over NVE vedtak - Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fattet følgende: "Vedtak om beregning av gebyr for manuell avlesning" 

Nettselskaper har beregnet gebyret for manuell avlesning i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, og må korrigere dette og tilbakebetale kunder. Nettselskapene må også endre rutinene for fakturering samt gjennomgå sine rutiner for å gi informasjon om gebyret til sine kunder.

Det skremmende i gebyr saken, var at kundene måtte klage til RME for å få rett - fordi at nettselskapene ikke var så interessert i å ha en dialog med kundene.

Nettselskapene er private virksomheter som har monopol på en samfunnsgode som strøm er til husholdninger. Tidligere var staten eiere, altså befolkningen hadde råderett over resursen vannkraft som skulle produsere "billig" strøm til husholdningene. Nå er det forvaltet av "privatpersoner" oppnevnt i styrer – og som styrer etter aksjeloven etter en "kynisk" forretningsdrift som har fått sugerør i befolkningens lommebok. Monopolet må oppheves og tilbakeføres til staten som eiere over resursen vann, slik det var tidligere - før 1990. Hva AMS-saken har avslørt er nettselskapene sin grådighetskultur og det bevisste monopolmisbruket med å kjøre over forbrukerens rettighet - dette med NVE sin velsignelse.

Noen eksempler på slike vedtak.

 1. 1
  Vedtak om Troms Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 18.12.2021 - sak 202002553-9 - Saksbehandler Urd Sira
 2. 2
  Vedtak om Hålogaland Kraft Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20  - sak 202002400-11 - Saksbehandler Annhild Meling
 3. 3
  Vedtak om Varanger Kraftnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 8.12.2021 - sak 202003073-8 - Saksbehandler Urd Sira
 4. 4
  Vedtak om Nordlandsnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 21.12.2021 - sak 202002628-10 - Saksbehandler Annhild Meling
 5. 5
  Vedtak om Lyse Elnett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 202002402-8 - Saksbehandler Vilde Røv
 6. 6
  Vedtak om Mørenett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.20 - sak 202002406-9 - Saksbehandler Annhild Meling
 7. 7
  Vedtak om Skagerak Nett AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.2020 - sak 201902070-15 - Saksbehandler Urd Sira
 8. 8
  Vedtak om Tensio TS AS sin beregning av gebyr for manuell avlesning dato 7.12.2020 - sak 201913946-14 - Saksbehandler Urd Sira
 9. 9
  Vedtak om Glitre Energi Netts beregning av gebyr for manuell avlesning dato 3.12.20 - sak 201840643-11 - Saksbehandler Annhild Meling

På innsyn.no finner man de seneste vedtakene RME har fattet: " Vedtak om (nettselskapet) sin beregning av gebyr for manuell avlesning"  Klikk her for en komplett oversikt. Det anbefales å be om innsyn i alle dokumentene i saken, ikke bare selve vedtaket.

Vedtakene kan påklages til Energiklagenemnda hvis du har klaget til RME på gebyret, anses du som part i saken og du har klagerett. Her finner du oversikt over klagesaker i Energiklagenemda. Ingen saker er foreløpig behandlet i nemda.

Hvis man studerer vedtakene, så ser man grådigheten blant nettselskapene. Noen vedtak er verre en andre. Saksbehandlingen har forskjellig forvaltningspraksis avhengig av hva saksbehandler mener. Legg merke til hvor dårlige nettselskapene informerer kundene om tariffendringer. De forskuddsfakturer gebyret på en tjeneste de ikke har utført. Tar med kostnader i gebyret som kunden allerede betaler for gjennom andre paragrafer. Det vil si at kunden betaler den samme kostnaden to ganger. Gebyret skal kun dekke merkostnader utenom hva fastleddet dekker av kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Kort fortalt. Nettselskapene er ikke så ivrige å følge til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som de er forpliktet til å gjøre. En ukultur av dårlige holdninger i bransjen, og det mest skremmende er hvor lite de har satt seg inn i lovverket. De bryr seg rett og slett ikke om det.

Sitert fra NVE i klagesaker.

"NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer"


LES OGSÅ
Dommer fra norske domstoler
>