Ams Monster

Folket mot AMS

HVORFOR?

AMS monster har våknet fra dvalen. Fordi: Nettselskapene driver med monopolmisbruk og trakassering av kundene. Nettselskapet overstyrer kundens privatrettslige rettigheter etter loven. Nettselskapet truer kunden med strømstenging for å få viljen, det gjør de uten å ha et rettslig grunnlag. Nettselskapet setter ved hjelp av bransjeorganet Energi Norge, nå Fornybar Norge, nye vilkår i standardavtaler for nettleie og tilknytning (2021), uten først å be om samtykke fra kunden.

Nettselskapet som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer. Nettselskapet tar ikke hensyn til det.

AMS monster vil ta opp strømbransjens urimelige praksis inntil det tar slutt. Ansatte i nettselskapene som leser dette bør være klar over at navnene deres vil bli publisert for ettertiden.

AMS Monster publiserer viktig juridisk informasjon som beskytter forbrukerrettigheter i kundens forhold til kraft- eller nettselskapet. Informasjon og dokumenter kan brukes fritt.

Informasjonen på nettsiden er verifisert og fakta sjekket mot gjeldende lover og regler. Noen tidligere innlegg må oppdateres. Hvis du "mener" noe er direkte feil, bes det om tilstrekkelig dokumentasjon. Har du nyttig informasjon for å bekjempe overgrepet fra strømbransjen. Ta kontakt og legg igjen kommentar hvis du har noe saklig å si.


Nettselskapene er ikke interessert i å ha en dialog med kunden. De er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) rollen som tilsynsmyndighet for å regulere nettselskapets monopol på nettvirksomheten. RME legger til rette med føringer for nettselskapene med deres meninger og synspunkter. RME tilegner seg urettmessig ting som meninger som ikke er hjemlet i lov eller forskrift.

Nettselskapet baserer sin informasjon til kunder på meningene til RME (Energiloven med tilhørende forskrifter) som eneste rettskilde og ikke det som står i annen lovgivning. Nettselskapet tar ikke hensyn til forbrukerens rettigheter, jf. markedsføringsloven og forbrukerkjøpsloven.

AMS monster ble interessert i en spesiell videopresentasjon på nettsiden «Stopp smartmålerne», knyttet til Facebook. Der var det en video sekvens som var verdt å utforske videre. Det gjaldt faktureringen av avlesningsgebyr til kunder som ikke har installert AMS (radiosenderen i smartmåleren). Videoen ses nederst på siden. Det var noe som ikke hadde forstått før nå, videoen ga et nyttig poeng om hvor man skulle begynne å lete. Den som laget videoen var nær løsningen, men visste det ikke selv.

Det vil være lite snakk om strålingsproblematikk på nettsiden. Du kan lese mer om det på Einar Flydals hjemmeside, som har uttømmende og dokumenterte svar på de fleste spørsmål. Les innlegget - Nettselskapet har ikke undersøkt konsekvensene av helseaspektet ved innføring av AMS.

Ulike spørsmål ble diskutert med andre likesinnede. AMS monster har gått grundig gjennom Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) saksbehandling i klagesaker, rapporter, høringer mv. Informasjonen på nettsidene til nettselskapene er gjennomgått. Det er bekreftet at du var på sporet av noe mistenkelig. RMEs forvaltningspraksis er i strid andre lover og regler som ligger utenfor RMEs myndighetsområde.

NVE-RMEs forvaltningspraksis er en relevant rettskildefaktor, men forvaltningspraksis er en rettskilde uten autoritetsgrunnlag. Som et klart utgangspunkt skal derfor slik praksis ikke tillegges stor betydning.

AMS monster har vært i kontakt med personer som har juridisk bakgrunn om å kommentere det RME og nettselskapet hevder, som er i strid med lover og regler.

Hvis du har nyttig informasjon til AMS monster, klikk her for å sende melding og laste opp dokumenter. Eventuelle personlige data vil bli slettet. Takk til de som sender viktig informasjon.

Takk for at du tok turen innom!

Videosekvensen som vekket interessen for å finne løsningen.

>