Ams Monster

Folket mot AMS

HVORFOR?

AMS monster har våknet opp av dvalen. Fordi: Nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og trakassering av kundene. Det finner AMS monster seg ikke i når nettselskapene ikke tar hensyn til kundens privatrettslige kundeforhold. Nettselskapet truer kunden med strømstenging for å få viljen sin gjennom, det gjør de uten å ha et rettslig grunnlag. Nettselskapene fastsetter nye vilkår i nettleieavtaler, uten først å ha spurt om kundens samtykke.

Nettselskapet som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer. Det bryr ikke nettselskapet seg om å følge.

AMS monster vil forfølge bransjens urimelige praksis til det tar slutt. Det bør ansatte i nettselskapene som leser dette være oppmerksom på at deres navn vil bli publisert for ettertiden. 

AMS Monster publiserer viktig juridisk informasjon som beskytter forbrukernes rettigheter i kundeforholdet til kraft- eller nettleverandøren. Informasjon og dokumenter kan benyttes fritt. Informasjonen på nettsiden er blitt verifisert og fakta sjekket mot gjeldende lover og regler. Det kan hende at noen eldre innlegg må oppdateres. Hvis du "mener" noe er direkte feil, bes det om adekvat dokumentasjon. Har du noe nyttig informasjon for å bekjempe overtrampet fra energibransjen. Ta kontakt og legg igjen kommentar hvis du har noe saklig å komme med.


Nettselskapene er ikke interessert i å ha en dialog med kunden. De er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapenes monopol på nettvirksomheten. RME legger til rette med føringer for nettselskapene med sine meninger og synsinger. NVE-RME urettmessig tilegner ting som meninger som ikke er hjemlet i lov eller forskrift.

Nettselskapet baserer sin informasjon til kunder på meningene til NVE-RME som eneste rettskilde og ikke det som faktisk ligger i lovverket.

AMS monster fattet interesse i en spesiell videopresentasjon på nettsiden «Stopp smartmålerne», knyttet til Facebook. Der var det en video sekvens som var verdt å utforske videre. Det gjaldt faktureringen av avlesningsgebyrer til kunder som ikke har installert AMS . Videoen ses nederst på siden. Det var noe man ikke hadde forstått til nå, videoen ga et nyttig poeng på hvor man skulle starte å lete. Den som laget videoen, var nær løsningen, men visste det ikke selv.

Det blir lite strålingsproblematikk snakk på nettstedet. Du kan lese mer om på Einar Flydals hjemmeside, som har uttømmende og dokumenterte svar på de fleste spørsmål. Les innlegget - nettselskapet har ikke vurdert de negative konsekvensene av helsefare rundt  AMS-installasjoner etter miljøinformasjonsloven.

Ulike spørsmål ble diskutert med andre likesinnede. AMS monster har gått grundig gjennom Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) prosedyrer i klagesaker, rapporter, høringer mv. Man har gjennomgått informasjonen på nettsidene til nettselskapene. Man har fått bekreftet at man var på sporet av noe tvilsomt. NVE-RMEs forvaltningspraksis er i strid andre lover og regler som er utenfor NVE-RMEs myndighetsområde.

NVE-RMEs forvaltningspraksis er en relevant rettskildefaktor, men forvaltningspraksis er en rettskilde uten autoritetsgrunnlag. Som det klare utgangspunkt skal derfor slik praksis ikke tillegges storvekt.

AMS monster har vært i kontakt med personer som har juridisk bakgrunn om kommentar på det som NVE-RME og nettselskapet påstår, som er i strid med lover og regler.

Hvis du har nyttig informasjon til AMS monster, klikk her for å laste opp dokumenter. Eventuelle personopplysninger vil sladdes. Takk til de som sender viktig informasjon.

Takk for at du stikker innom!

Video sekvensen som pirret interessen for å finne løsningen.

>