Ams Monster

Folket mot AMS

HVORFOR?

AMS monster har våknet opp av dvalen. Fordi man har sett at nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og bevisst trakassering av kundene. Det finner AMS monster seg ikke i. Nettselskapene tar ikke hensyn til det privatrettslige forholdet de har med kunden, de stenger strømmen uten å ha et rettslig grunnlag, fastsetter nye vilkår i avtaler uten å ha kundens samtykke. Nettselskapene bryr seg ikke om å følge lover og forskrifter som de er forpliktet til å gjøre. For å få viljen sin fremsetter nettselskapet trusler når kunden sier dem imot.

Det vil ams.monster ha slutt på. Det som publiseres på nettsiden er viktig juridisk informasjon som ivaretar forbrukerens rettigheter som kan benyttes fritt. Det meste er verifisert og faktasjekket, men det kan være noen eldre innlegg som burde vært oppdatert. Det arbeides med det. Hvis du mener (med dokumentasjon) at noe er direkte feil ta kontakt, eller legg igjen kommentar.


Nettselskapene er ikke interessert i å ha en dialog med kunden. De er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapenes monopol på nettvirksomheten. RME legger til rette med føringer for nettselskapene med sine meninger og synsinger og tilegner ting som ikke er hjemlet i verken lov eller forskrift.

Informasjonen nettselskapene bruker mot til kundene, baserer seg på meningene til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som den eneste rettskilden og ikke hva som faktisk står i lovverket.

Ams.monster fattet interesse i en spesiell video presentasjon på nettsiden “Stopp smartmålerne” (lagt ned), lenke til Facebook. Det var en sekvens i videoen som fattet interesse for videre utforskning. Det handlet om det urimelige avlesningsgebyret nettselskapene krever fra kunder som ikke hadde installert AMS. Videoen sees nederst på siden. Det var noe man ikke hadde forstått til nå, men videoen hadde et nyttig moment på hvor man skulle starte å lete. Den som hadde laget videoen var veldig nær en løsning, men visste ikke det selv.

Det blir lite snakk om strålingsproblematikk på nettsiden. Det kan du lese mer om på nettsiden til Einar Flydal som har grundige dokumenterbare svar på det meste. Eller du kan lese dette innlegget og se en video som handler om at nettselskapene har unnlatt å konsekvensutrede AMS-installasjonene for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven

De forskjellige problemstillingene ble diskutert med andre likesinnede. Ams.monster gikk grundig gjennom saksbehandlingen til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) i klagesaker, rapporter, høringer m.m. og sjekket informasjonen på nettsidene til nettselskapene. Man fikk bekreftet at man var på sporet av noe tvilsomt: at NVE-RME har en forvaltningspraksis som er i strid med andre lover og forskrifter.

Ams.monster har fått juridiske fagfolk til å komme med innspill på det RME og nettselskapene påstår som ikke stemmer med de faktiske realiteten i lover og regler.

Hvis du har nyttig informasjon, klikk her for å laste opp dokumenter til ams.monster. Alle personopplysninger blir sladdet. Takk til de som sender monsteret viktig informasjon som kan publiseres.

Takk for at du stikker innom!

Video sekvensen som pirret interessen for å finne løsningen.

>