Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Elvia
  • Elvia tester ut ny nettleie på 10.000 strømkunder

Elvia tester ut ny nettleie på 10.000 strømkunder

Publisert 28. november 2020

Sist oppdatert 28. november 2020


Norges største nettselskap Elvia leder an løpet for mafia bransjen med å teste ut ny nettleie på 10.000 strømkunder. Nettselskapet Elvia forteller i en pressemelding at de kjører et pilotprosjekt der de tester to nye modeller for nettleien. Det fremstilles slik at folks strømregning skal bli lavere.

Forbrukerne må begynne å våkne. Spesielt de 97% av kundene som har latt seg lure til å installere smartmåleren for å slippe å lese av måleren selv. Nå har nettselskapene har fått sugerør inn i lommeboken til forbrukerne. Forbrukerne har ikke tenkt over hva de har fått installert i sitt private hjem når de ikke er pliktig til å ta imot AMS delen. Folk er veldig naive med å svelge alt de for servert fra bransjen.

LES OGSÅ
AMS dommen fra Kristiansand tingrett
Elvia budskap på dårlig kundedialog
EnerWe.no - Les hva Elvia forteller i pressemeldingen
Nå får vi testet både nye tariffer og hvilke budskap som når fram

Les kommentarene til pressemeldingen fra Odd Handegård. Hentet fra offentlig Facebook gruppe "Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.)." 

DE «SMARTE» STRØMMÅLERNE – DEN NYE NETTARIFFEN NÆRMER SEG 

Det har gått tregt med å fullføre intensjonene med de «smarte» strømmålerne - som hittil har kostet oss 10 milliarder. Det som fortsatt gjenstår, er å fastsette ei nye nettleie. Flere forslag er framsatt, men alle er blitt forkastet. Nå foreligger et nytt forslag som skal testes på 10.000 strømkunder av et firma som heter Elvia. Før vi ser på forslaget, trengs en kort repetisjon av hvorfor de «smarte» strømmålerne angivelig er så smarte.

En av Sps mange energiministre (Terje Riis-Johansen) la i sin tid fram forslaget om de nye strømmålerne. Ifølge Riis-Johansen ville strømmålerne bli «en vidunderkur mot høye strømregninger». Bakgrunnen var imidlertid en prognose om at strømforsyningen i Norge etter hvert ville blir mer og mer avhengig av ustabil, fornybar energi (i praksis vindkraft) – også begrunnet med at vesentlig mer vannkraft etter hvert ville bli eksportert med de nye kablene til EU som nå kommer, og med en økende elektrifisering, særlig av transportsektoren.

Kundene skulle ikke lenger kunne bruke strømmen når de trengte den, men fortrinnsvis når vindkrafta var tilgjengelig (og det er den bare tredjeparten av døgnet). Myndighetene skaffet seg samtidig lovlig adgang til å kople ut bydeler og områder når vinden tar pause. Den løsningen myndighetene nå har satset på, er at nettleia skal være «rimelig» om natta og sommeren, og vesentlig dyrere om dagen og om vinteren, jfr. vedlegget https://enerwe.no/effekttariff-elvia-nettleie/tester-ut-ny-nettleie-pa-10000-stromkunder/388471

Det forslaget som nå skal testes, har vesentlig høyere nettleie og fastledd enn i dag. På den siste fakturaen min er nettleia 16 øre/kWh og den årlige fastleia 1.700 kroner. I det forslaget som skal testes er fastleddet blitt til 2.500 kr/år (unntatt i Oslo der fastleddet er halvparten). Sommerprisen (april-oktober) er hevet til 27.65 øre/kWh om dagen (kl. 0600-2200) og til 25.15 øre/kWh om natta. Vinterprisen om dagen er hele 71.70 øre/kWh og om natta 28.90 øre/kWh.

Men Elvia deler også dagen opp i perioder med spesielt høy nettleie. Om vinteren mellom kl. 0800-1200 og kl. 1600-2000 skal forsøkspersonene ut med hele 84.70 øre/kWh.

Jeg regner med at det må bli litt av et ramaskrik når folk får slike regninger, ikke bare fordi regningen blir vesentlig høyere, men også fordi omleggingen fortsatt framstilles som at folks strømregning skal bli lavere. Donald Trump kan nok ha noe å lære av det norske energidirektoratet (NVE).

Ps. Det ble i flere år argumentert med at ladingen av el-biler ville gjøre det nødvendig med større «fleksibilitet» om nettet skulle tåle belastningen. All erfaring viser at dette ikke stemmer: Ladingen skjer ikke bare mellom kl. 1600 og 1800 – i tillegg er det nå så mange apper i virksomhet at ladingen lett kan holdes utenfor bestemte tidspunkter.

LES OGSÅ
Energibransjen løsninger for fremtidens strømnett – er AMS
lvia forklarer ikke hvorfor de gjør det


  • Hei, jeg ser du bruker bilde av meg i saken din. Du har ikke spurt om tillatelse eller fått samtykke til å bruke bildet av meg og jeg ønsker heller ikke at du gjør det. Fint om du kan ta bort bildet av meg.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >