​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Energibransjen løsninger for fremtidens strømnett – er AMS

Energibransjen løsninger for fremtidens strømnett – er AMS

Publisert 17. april 2020

Sist oppdatert 17. april 2020


Har du som nettkunde lurt på hvorfor energibransjen snakker så varmt for installasjonen av AMS som nettselskapet pålegger deg mot din vilje? Da bør du se denne filmen lenger ned på siden om morgendagens fleksible energisystem – NorFlex-prosjektet hvor forbrukeren skal få betalt for å redusere sitt strømforbruk. Filmen forklarer den pågående agendaen til nettselskapene med å presse kunden til å installere AMS som kunden ikke er pliktig til å ta i mot etter den privatrettslige nettleieavtalen.

Les her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand som bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen

Hør godt etter hva som blir sagt i filmen om de teknologiske løsningene som bransjen ønsker å installere smart utstyr i ditt private hjem. En tredjepart får tilgang til å kontrollere og styre ditt strømforbruk med mulighet til å kople ut elektrisk utstyr uten at strømkunden merker noe til det. En av grunnene er for at du skal få lavere nettleie og ikke belaste nettet for mye. Det er stor bløff at kunden skal få lavere nettleie. For at kunden skal merke noe til lavere nettleie må monopolet oppheves. Det virker som personvernet for kunden ikke er så viktig for denne bransjen.

Det er ganske skremmende hva bransjen ønsker å få overbevist kunden til å ta i bruk som kunden samtykker i selv. Folk må ikke være naive og begynne å våkne opp og ikke la seg lure med å tro at du får lavere nettleie så enkelt. Det er de som lever av å kjøpe og selge strøm som vil tjene økonomisk på en slik løsning. Det ser man allerede i dag.

Dette er bare en ny grunn av mange hvorfor man ikke skal få installert AMS i din private el-installasjon. Dvs man får montert en radioenhet i måleren som man ikke kan slå av. Merk at man skriver AMS og ikke AMS-måler. Svaret får du lenger ned på hva AMS egentlig står for.

Energibransjen ser nå muligheten til å styre og kontrollere ditt strømforbruk når det passer dem med muligheten til å slå av ditt private elektriske utstyr uten at du kan kontrollere det selv. Dette er jo overvåking. Hvem vet hva slike nettnyttedata kan brukes til i ettertid når noen ser hvilke muligheter som ligger der. Det kan du lese mer om lenger ned. Link til NVE nettside om disse planene.

Propaganda filmen fra energibransjen

Fremtidens avanserte måle og styringssystem (AMS) :
forventet utvikling 2-5 år frem i tid

Sammendrag fra NVE angående Sintef rapporten: “Denne rapporten er utarbeidet for NVE i forbindelse med prosjektet “Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)”. Prosjektet ble etablert etter en anbudsrunde våren 2018. Rapporten dokumenterer gjennomført studie om fremtidens AMS-løsninger basert på innhentet informasjon om teknologiutvikling og innovasjon på forretningsområdet”.

Det er et bestillingsverk fra NVE om mulighetene for forventet utvikling av AMS 3-5 år fram i tid. Hvis du leser hele rapporten vil du få med deg at det er søkt patent på disse mulighetene med en smartmåler i AMS-systemet. Når det blir søkt om patent er det grunn for bekymring på hva det neste blir som du kanskje blir pålagt i en forskriftsendring. Les det som er uthevet med gult på side 13 av 51 sider i dokumentet.

Last ned Sintef rapporten: “Fremtidens Avanserte Måle-og Styringssystem (AMS)”

Fremtidens AMS NVE rapport 2019_34

Har Datatilsynet kjennskap til hva faktisk AMS installasjonen egentlig går ut på rundt personvernet for kunden når det gjelder den egentlige agendaen for energibransjen som de ikke opplyser om?

Les også: Datatilsynet har gitt opp kampen

Vet du hva nettnytte er for noe? Hvis ikke, bør du lese denne NVE rapporten: Kartlegging av nettselskapers planer for nettnyttedata fra AMS”. Smartmåleren samler inn en masse data som nettselskapene kan benytte seg hvis de ønsker. Noen nettselskaper i dag utveksler slike data mellom hverandre. Har du som kunde gitt samtykke på at nettselskapet kan samle inn disse dataene fra din smartmåler? (mye brukt navn er AMS-måler, som blir helt feil). Det er kunden som eier disse dataene etter forskriften.

Hva går AMS egentlig ut på for kunden?

Merk at i forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS står det ingenting om å installere en strømmåler. Og hva er det egentlig kunden skal få installert hjemme i sin private el-installasjon hvis du setter deg inn i hva AMS går ut på. Nettselskapene og NVE snakker om å installere en “AMS-måler med og uten kommunikasjonsdel”.  Når det brukes slike benevnelser om smartmåleren innen AMS, har ikke bransjen skjønt hva AMS egentlig går ut på. Det er bare at måleren ikke er nevnt i forskriften på at det skal installeres en “AMS-måler” som bransjen kaller det så fint. Det er direkte mangel på kompetanse rundt AMS-temaet. Og det er ikke rart at det blir misforståelser når ingen gidder å sette seg inn i dette med å bare referere til hva andre mener.

Bruk av AMS-måler blir helt feil på hva AMS står for: Avanserte måle- og styringssystem” . Det betyr kort fortalt at det er en systemløsning som inkluderer programvare og maskinvare. Den rette benevnelsen å bruke for strømmåleren innen AMS er en smartmåler som består av to deler, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og det er kommunikasjonsdelen i måleren som gjør at AMS-systemet vil fungere med å oversendte måledata til nettselskapet. Bilde av måler med og uten kommunikasjonskort. For å plassere det juridiske er måleenheten regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten regulert av avregningsforskriften. Denne juridiske forskjellen klarer ikke NVE og nettselskapene å skjønne siden de som svarer kundene på spørsmål er ikke jurister.

Og ordet AMS-måler kommer fra NVE sine rapporter. Det er mangel på kompetanse blant saksbehandlerne hos NVE på hva AMS faktisk innebærer for kunden.

hva er AMS
__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>