Ams Monster

Folket mot AMS

Bløffen om den nye nettleiemodellen

Publisert 17. desember 2022

Sist oppdatert 21. desember 2022


En nyttig informasjonsside om strøm, minspotpris.no. Nettstedet tar for seg årsaken til uvanlige høye strømprisene i over lang tid. Og den matematiske løgnen til forbrukeren fra nettselskapet og myndighetene om den nye nettleiemodellen, som trådte i kraft 1. juli 2022. 

Regjeringen har et klart motiv for å dekke opp sine utgifter med å holde strømprisene kunstig høye over hele døgnet slik at det ikke lenger er mulig for strømkunder til å begrense sine strømutgifter.

Strømprisene må ses i sammenheng med innføringen av AMS (akkurat her skriver jeg også AMS fordi forskriften sier dette), gjeldende fra 1.januar 2019. Og nettselskaper som bløffer kunder ved å hevde at myndighetene har beordret dem til å erstatte sine gamle målere med nye smarte. Men paragrafen de omtaler som et rettslig grunnlag, nevner ikke målere. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å skifte ut målere.

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

- Selv om det blir registrert med timesmåleren at man skrur ned forbruket i de timene hvor det er dyrest, eller man teoretisk sett snur alt forbruket til natten, blir det likevel dyrere ifølge våre beregninger. Der er fordi prisene varierer så mye fra døgn til døgn, sier markedssjef Jan Ingvald Jansrud i Gudbrandsdal Energi til adressa.no

Klikk her for se den kraftige økningen på fastleddet mellom 25% til 5150 % fra nettselskapet Elvia.


Nettselskapene har gått inn i det private rom

99 % av sluttbrukerne har installert en ny smartmåler, i et AMS-system som automatisk leser og sender inn målinger til nettselskapene. Argumentasjonen fra nettselskapet og Reguleringmyndigheten i NVE (RME) på installasjon av AMS: Kundene vil ha en ting mindre å tenke på – kundene slipper å sjekke måleren – kundene kan bruke tiden på noe annet enn å lese av strømforbruket.

Dette er så dumt sagt av nettselskapet. Da burde kundene slippe å betale for den automatiserte avlesningen. Når den manuelle måleravlesningstjenesten til denne kundegruppen forsvinner, burde nettselskapet redusere eller frita for nettleie fastbeløp. Dette snakker bransjen lite om på hva den automatiske avlesning faktisk sparer av kostnader for nettselskapet etter innføringen av AMS. Kunder med (automatisk avlesning) og kunder uten AMS (manuelle avlesninger) faktureres for akkurat den samme nettleie tariffen i den nye nettleiemodellen. Her kan du lese reklamen fra nettselskapet Agder Energi Nett på hvor bra dette er for kunden.

Nettselskapet har "tilbudt" (ja ,NVE-RME faktisk sier at det er et tilbud) et automatisert system for sine kunder til å lese og sende målinger til nettselskapet ved hjelp av smartmålerens kommunikasjonsenhet. Når kunden ikke trenger å lese av måleren, har ikke kunden noe med eget strømforbruk å gjøre for å spare strøm. Hva skjer når måleren viser feil forbruk, dersom kunden ikke sjekker målerdisplayet regelmessig. Hvordan finner kunder avregningsfeil uten å sjekke måleren? Stoler du på at den automatiske avlesningen og nettselskapets faktureringen er korrekt? Det billige argumentet fra nettselskapet er naivt hvis forbrukerne gjør det.

Nettselskapet ønsker ikke at kunden skal ha kontrollere sitt strømforbruk basert på § 3-3.Avlesning av målepunkt. De vil at kundene skal være passive og ikke bryr seg. Ved å automatisk lese av kundenes strømmålere 24 timer i døgnet kan nettselskapene detaljstyre strømforbruket til kundene i deres private hjem. Og det merkelige «tilbudet» er tvang, kunden kan ikke si nei, og kunden samtykker faktisk uten å vite hva det betyr. 

Nettselskaper har nå muligheten til å hente ut mer penger fra uvitende og naive kunder i troen på at strømregningene deres blir lavere.

Når de fleste kunder betaler strømregninger i banken, belaster de pengene direkte gjennom automatiske uttak (avtalegiro) uten å sjekke om fakturaen stemmer. Mange vet ikke forskjellen på nettselskaper (transporter strømmen) og kraftleverandører (selger kraft) når nettleien blir gjennomfakturert. 

Tilsynelatende er definisjonen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen. De fleste vet ikke hva de har installert i sine private hjem, som er en avansert strømmåler med radiosender i en privat elinstallasjon, utenfor nettselskapets distribusjonsnett. Dette eierforholdet avsluttes for nettselskapet ved tilkoblingspunktet ("klemmene" eller annet tilknytningspunkt, ref. Standard tilknytningsavtale § 4-1). Nettselskapet har dermed gått i det private rom. Og det kan reises mot § 102 i grunnloven.


Grunnloven § 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.


Forbrukeren blir villedet 

En smartmåler, en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet (radiosender), kan ikke slås av fysisk. Forbrukerne ble faktisk villedet av informasjonen de fikk fra nettselskapene og myndighetene til å tro at det var en vanlig måler som måtte byttes, noe som ikke var tilfelle. NVE-RME har ikke pålagt nettselskapene å skifte ut målerne. Dette skyldes bransjens og myndighetens inkompetanse til å bruke begrepet "AMS-måler" for å referere til den nye strømmåleren. Dette er et forsøk på å legitimere en såkalt  "AMS-måler" - når "måleren" ikke er nevnt i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Folk må begynne å forstå hvordan dette henger sammen. Man må stoppe opp og tenke på informasjonen du mottar og ikke la deg manipulere av feil informasjon fra energibransjen og myndigheter.

NVE-RME svar fra Fahad Jamil
Bilde av måleren under vil jeg anta for de fleste fremstår som en "gammel måler". Å kalle denne for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ville bare skapt forvirrelse. Vi er som nevnt opptatt av enkel kommunikasjon. Vi er enig i at definisjonene kunne vært omformulert noe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for å endre på dette i dag.

Klikk her for å lese energibransjens avslørende inkompetanse på definisjonen av AMS.

For de av dere som bruker begrepet "AMS-måler", bør du stille deg selv ett spørsmål: Hva måler en "AMS-måler"? AMS (Avanserte måle‐ og styresystem)? Alle vet hva strøm-, vann- og gassmålere måler og hva de måler, ikke sant? Men nøyaktig hva den såkalte "AMS-måleren" måler, er det ingen som kan svare på. Det finnes ikke noe som heter en "AMS-måler". Dette er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Stråling fra kommunikasjonsenheter for smartmålere kan gjøre folk syke. Smartmålere inneholder en radiosender som kommuniserer trådløst med andre målere nær deg i et mesh-nettverk 24 timer i døgnet. Er du uheldig finnes det en smartmåler med konsentrator som samler opp strømningsmålinger fra naboens smartmålere og sender til nettselskapets sentralsystem. Mengden radiotrafikk (stråling) mellom instrumentradiosendere kan da påvirke helsen din negativt, siden radiosignalene er usynlige for det blotte øye, men kan kjennes gjennom kroppen. Les mer om hvordan kommunikasjonsmodulene fungerer for enkeltmålere her.

Nettselskapene har ikke konsekvensutredet AMS-installasjonen for helseaspektet etter Miljøinformasjonsloven

For de kundene som har installert AMS betyr det at nettselskapet har fått sugerør inn folks lommebøker og personvern. Dette viser en ny modell for nettleie ettersom nettselskapene justerer strømprisene etter hvordan folk bruker strøm.

De enkelte nettselskapene må forvalte nettet på best mulig måte, men med de nye tariffene på plass ser netteierne en mulighet til å være mer grådige i utbyttet som deles ut til eierne. Dette fordi netteiere tidligere har forsømt å bevilge midler til vedlikehold og utbygging av stamnettet for å få tilstrekkelig kraft. Forbrukerne blir nå straffet for dette, på toppen av allerede betalte nettleie som skulle vært brukt til å bygge ut nettet basert på etterspørsel. Det sies at etter innføringen av AMS vil nettleien og strømprisen bli lavere, men hva skjer i dag når strømprisen er på et historisk høyt nivå? Nettselskapene må nå øke nettleiene frem til 2023, noe de har fått tillatelse fra Statnett og NVE (RME)-regulatoren. 

Les her om energibransjens høringskommentar i 2011 til NVE - sak 200701944 til implanteringen av AMS, at det skulle være kundens behov som må være styrende for innføringen av AMS. I stor grad er det kundene som vil betale regningen, og skal leve med de løsningene som velges. Bransjen er skeptiske til å gi kundene inntrykk av at AMS skal løse utfordringene når det gjelder krafttilgang og høye kraftpriser. Det viser seg ikke å stemme med praksisen fra nettselskapene i dagens situasjon og myndighetene feilslåtte politikk med høye strømpriser. Forbrukeren blir straffet for andres inkompetanse.

Forbrukeren må våkne opp

Folk må begynne å våkne opp og tenke på hva de betaler nettselskaper for nettjenester. Folk er for late til å ivareta sine egne private interesser og stille spørsmål til nettselskaper og myndigheter. Hvis ingen gjør dette, vil det stadig dukke opp nye ting, og forbrukerne må akseptere og betale for unødvendige tjenester, slik at nettselskapene kan tjene mer penger.

Små nettsider som drives av private interesser prøver å gi korrekt informasjon som er viktig for forbrukerne. De tradisjonelle mediene, den fjerde statsmakten, har gitt opp god gammeldags undersøkende journalistikk. Media er mer opptatt å referere til NVE-RMEs meninger og forvaltningspraksis som er i strid med i lover og regler, og ikke tar hensyn til synspunkter til forbrukernes private interesser. 

Det er veldig merkelig hvordan argumentasjonen om nettselskapenes plikter er ensidig, mens forbrukernes rettigheter utelates. Man har lyst til å komme med noen konspirasjonsteorier rundt dette, det står man over, man lar heller myndighetene og nettselskapene stå for disse teoriene.

Et av de eldste prinsippene for propaganda er å gjenta, gjenta, gjenta. Til slutt vil folk begynne å tro det er sant, men selv om løgn gjentas, er det fortsatt løgn. Akkurat det viser propagandaen i AMS-saken.

Lær den virkelige virkeligheten av svindel og profittjag i energiindustrien, der naive forbrukere som stoler på myndighetene deres er et nyttig verktøy for energibransjens til å: tjene mer "gratis" penger.


Nettleien øker når man sparer strøm

Man må innse at når kundene sparer strøm, øker nettleien. Dersom strømforbruket faller, kan nettselskapet derfor øke nettleien per kilowattime, og dermed tjene samme inntekt.

Dette har sammenheng med at tilsynsmyndigheten i NVE (RME) bestemmer den årlige inntektsrammen for nettselskaper, og tjener de mindre i løpet av et år kan de øke nettleien. Dersom nettselskapets inntekt overstiger inntektsrammen, må de redusere nettleien. Det vil si å bruke mye penger på energibesparende tiltak for kundene, er det bare nettselskapene som tjener på i det lange løp. Private selskapers monopol på nettjenester bør avskaffes og strømmarkedet virkelig blir konkurransedyktig til fordel for forbrukerne.

Myndighetene påstår ved et eksempel på den langsiktige effekten av å redusere forbruk av elektrisitet kan være at selskapenes investeringsbehov reduseres, noe som kan gi lavere kostnader og lavere kostnadsgrunnlag slik at inntektsrammen i framtiden vil bli lavere. Dette vil resultere i lavere nettleie hos kundene i framtiden. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Jeg legger merke til at myndighetene sier at nettselskapene kan redusere.

Et godt eksempel er avlesningsgebyr tariffen som gjelder for kunder uten AMS. Nettselskapene tar betalt for tjenester de aldri leverer/utfører til kundene, og kostnaden for tariffen dekkes av det lovpålagte fastleddet. Siden NVE-RME sier at de kan fakturere kunden for et gebyr. Da gjør nettselskapene det, for det blir gratis penger, siden tariffen er unntatt inntektsrammen. 


Få fjernet kommunikasjonsenheten

For de som klager på høye strømpriser og har installert ny avansert måler med kommunikasjonsenhet (AMS del). Sendt et enkelt spørsmål til nettselskapet og ba dem fjerne kommunikasjonsenheten. Bilde av måler med og uten kommunikasjonsenhet.

Hvis tusenvis av kunder gjør det samme, vil fjerning av kommunikasjonsutstyret påvirke strømprisene på sikt, og korthuset til nettselskapene vil falle sammen. Nettselskapets sugerør til forbrukerens lommebok blir borte. Forbrukeren får da tilbake det private rom.

Kunden er ikke pliktig til installasjon av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) etter nettleieavtalen. Les mer om kjennelsen fra Kristiansand tingrett september 2018.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

Hvis nettselskapet stiller absolutt krav om legeattest, så må du som privatperson vite at; det har de ikke lov til å kreve. Nettselskapene mangler behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt for å behandle særskilte kategorier av personopplysninger, her av helseopplysninger, jf. personforordningen artikkel 9 nr. 1 og  artikkel 9 nr 2.. For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4

Viser til personvernforordningen artikkel 6, særskilte kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr 1 som setter forbud om behandling av helseopplysninger uten at det finnes unntak i personvernforordningen artikkel 9 nr 2.

Husk at mange nettselskaper ikke krever legeerklæring for å fjerne kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Du må regne med å betale en årlig gebyrtariff på kr. 1500 eks. mva. Dette kan bestrides i ettertid, da kostnaden i taksten dekkes av fastleddet. Les mer her. Hvis du møter på problemer, kontakt ams.monster.

Du kan da få et eksempel på et nettselskaps svar til en kunde som ble fritatt uten legeerklæring. Fullt mulig, men må argumenteres fornuftig for å få det til hvis nettselskapet er vanskelig.


Få lavere kapasitetstrinn

AMS.monster vil etterhvert publisere et innlegg på den ville estimeringen (gjetningen) fra et nettselskap på et forbruk kunden ikke hadde hatt. Når kunden klagde, reduserte nettselskapet tariffen til et lavere kapasitetstrinn. Nettselskapet estimerer kunstig et veldig høyt effektledd for profilavregnede målepunkt - Manuelt avleste målepunkt som ikke har installert AMS (akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette) = en strømmåler uten kommunikasjonsenhet.

Jeg gjentar, fjerner du kommunikasjonsenheten i smartmåleren får du automatisk lavere strømregning. Nettselskapet mister muligheten for timefakturering og hvor mye strøm kunden faktisk bruker. Kundens månedlige strømforbruk i kWh avregnes i gjennomsnitt på gammel måte. Hvis du har en profilavregnet måler, sørg for å lese av måleren den 1. hver måned.

Gjør følgende for å finne ut time forbruket for en måler uten automatisk avlesning:
Faktisk månedsforbruk 1500 kWh. ÷ 31 dager (evt. 30 d.) ÷ 24 timer = snitt 2,01 kWh per time.

Sammenlign tallet med hvilket kapasitetstrinn nettselskapet har plassert deg i, har du fått for høyt trinn, klag! I regneeksemplet ble besparelsen på et årlig lavere kapasitetstrinn var kr. 3600 eks. mva. Du må regne med å møte motstand fra nettselskapet på grunn av inkompetente ansatte. Gidder du å krangle for å få rett når du har rett, er det penger å spare. Bilde nedenfor er selvforklarende. 


Teksten nedenfor er kopiert fra minspotpris.no

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere

Den store matematiske løgn hvor det påstås at dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det som ikke fortelles er at det gjelder for alle forbrukte kWh for måneden og dersom du i virkeligheten i løpet av en måned har brukt 2 til 5 timer med en effekt over 5 kWh må du for disse betale mellom 20 og 50 kroner per kWh til netteier.

Ved et forbruk på 1200 kWh per måned er det et flat forbruk på ca 1.7 kWh. Det går ikke når det skal lages middag og en varmeovn står på og kanskje varmtvannsbereder er på, i sum overstiger dette 5 kWh, altså et effekttrinn opp og dermed flesker netteier til med gradert avgift hvor du må betale mer selv om du ville ha brukt samme mengde strøm for perioden, hvor du velger å bruke mer strøm på en gang (altså hvor «fort» du bruker strømmen») forbruker må betale en høyere avgift om du bruker mye strøm på en gang enn de som fordelere strømforbruket utover dagen, selv om det brukes like mye strøm.

I praksis betyr det at du fra nå av må slutte å gjøre flere ting på en gang, som vaske klær og lage mat samtidig og dusj må tas etter at middag er laget da varmtvannsbereder vil være slått på under middagslaging dersom denne tas rett før eller under middagslaging.

Boliger har typisk en begrensning på 63 A (Amper) som tilsvarer et maks forbruk på omtrent 15 kWh. Kablene til koblingsskapet i gaten er dimensjonert for det, det samme er det lokale sprede nettet. Hovedproblemet er «stamnettet» som NÅ har begrensninger da det er skjedd gradvis utbygging av boliger og næring uten at stamnettet er utbygget eller dimensjonert for slik ekspansjon og forbruk. Det er her nettleien skal, eller skulle, ha dekket videre utbygging for å møte stigende kraftbehov, det er en del av forvaltningen av strømnettet. Slik har det ikke gått. Den enkelte nettselskap har nok hatt tanker om å forvalte strømnettet på best mulig måte, men det antas at netteier har nok vært en tanke grådige med sine utbytter slik at det ikke er avsatt penger til slikt vedlikehold og utbygging.

Hele effektavgiften er kun en "bølleavgift" , en "kjipaavgift" for å dra inn mer penger på grunn av manglende vedlikehold av strømnettet. Du som strømkunde har betalt og betaler allerede nettleie for maks strømforbruk basert på kapasitet som er installert i boligen/leiligheten din. At netteier gjennom flere år har ignorert å utvide sitt stamnett til å dekke økt etterspørsel bør åpenbart dekkes av netteier selv da det allerede er betalt inn nettleie som skulle ha blitt brukt til å forvalte strømnettet på an ansvarsfull måte.

Teksten nedenfor er kopiert fra minspotpris.no

Forbruksmåling av strøm per time har ingen innvirkning på strømprisen lenger

Prisen på strøm har variert kraftig time for time, dag for dag. Dette har en sammenheng etter etterspørsel og tilgang til kraft.
I de siste har denne prisingen opphørt slik at det spiller nesten ingen rolle for når på døgnet du bruker strøm, uavhengig om alle andre bruke strøm på samme tid. Variasjonen i løpet av et døgn er nå ca +-4% mot oppimot flere 100 % ellers. I nabolandene har disse normale prisvariasjoner, det som oppleves nå kan kalles et "Norgesfenomen"

Det er ingen fornuftig forklaring på hvorfor strømprisene nå ikke varierer i løpet av et døgn annet at Energiministeren har uttalt at snittprisen for strøm nå og i februar vil være 143 øre + avgifter, altså prisen synest å være overstyrt av Energiministeren på tvers at etterspørsel og tilgang av kraft. Det gir ingen motivasjon for forbrukere til å spre strømforbruket gjennom døgnet da det er ingen besparelse av en slik aktivitet annet enn at prisene holdes kunstig høye gjennom hele døgnet.

Hvorfor jevnes prisene ut i løpet av døgnet? Med den ekstreme prisoppgang på strøm de siste måneder har det vært mulig å justere strømforbruket etter når strøm er billigst. Det har gitt en liten mulighet for forbrukere til å begrense galopperende strømregninger. Etter at staten har kompensert for strømregning i desember 2021 har samtidig variasjonene i timeprising av strøm opphørt. Det vises en helt klart motiv for regjeringen å dekke opp sine utgifter med å holde strømprisene kunstig høye over hele døgnet slik at det ikke lenger er mulig for strømkunder til å begrense sine strømutgifter. Det finnes ingen andre forklaringer da strømprisene ellers i våre naboland og Europa variere over hele døgnet etter etterspørsel.


Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>