Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Glitre Energi Nett
  • Vestfold tingrett behandler den 20. mars 2023 sak om tilgang til å installere strømmåler

Vestfold tingrett behandler den 20. mars 2023 sak om tilgang til å installere strømmåler

Publisert 14. mars 2023

Sist oppdatert 11. april 2023

Estimert lesetid: minutter


Ved stevning datert 15. juli 2022 reiste Glitre Nett sak mot 8 kunder, med krav om de saksøkte gir Glitre Nett tilgang for å installere ny strømmåler. Saken ble overført fra Buskerud tingrett til Vestfold tingrett. Spørsmålet retten skal behandle er av prinsipiell betydning. Dersom GN ikke har grunnlag for sitt krav, vil følgen bli at de saksøkte frifinnes, uavhengig av om myndighetene eller andre kan ha slikt krav mot disse.

Oppdatering:
Dommen fra Vestfold tingrett ble avsagt den 4. april 2023. Les hvordan det gikk her.

Det er satt av tre dager (20-22. mars) til behandling av saken. Rettssted: Horten. Oppstart av hovedforhandling er mandag 20. mars 2023 kl. 09:00. 

Merk at saken som retten skal behandle er kort fortalt kokt ned til tvistegjenstanden - det avtalerettslige forholdet mellom kundene og nettselskapet. Ikke at nettselskapet skal ha tilgang til måleren som var utgangspunktet i stevningen. 

Saken er av prinsipiell karakter og av allmenn interesse. En dom vil få betydning for 3 millioner nettkunder. 

Glitre Nett henviser til en ugyldig standard nettleieavtale av 2021 som gjeldende for avtaleforholdet. Det virker som Glitre Nett forsøker å forlede retten med falske bevis for å vinne frem i søksmålet. Glitre Nett forsøker å vidløftiggjøre saken med å få domstolen til akseptere vitneførsel utover tvistegjenstand.

Glitre Nett har tatt i bruk en avtale som kundene ikke har samtykket til. Nettleieavtalen fra 2007 er gjeldende. For å få innblikk i hvilken avtale det dreier seg om. Les mer om det her.

Viser til en viktig kjennelse fra tingretten i Kristiansand september 2018. "Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler." Les mer om saken her.

Det er omfattende saksmateriale med sprikende meninger blant saksøker og saksøkte. To av kundene er selvprosederende. En bruker advokat. De fem andre hadde advokat som ble fjernet etter uenigheter. De er nå selvprosederende. 

For å få et raskt innblikk i hva det dreier seg om.
Kjennelse avsagt av Vestfold tingrett den 9. januar 2023. Den finner du her.

Saksøkers GN prosesskriv av 25. januar 2023. Den finner du her.

For de som har interesse er retten åpen for de som har mulighet til å møte opp fysisk. Husk at folk må oppføre seg ordentlig ved tilstedeværelse i retten.

De som ønsker å følge via lydlink selv må kontakte tingretten å be om å få det. 

E-post: vestfold.tingrett@domstol.no - Sak 22-104049TVI-TVES/THOR.

Lenke til når går rettsaken: https://www.domstol.no/no/nar-gar-rettssaken/?CaseId=AAAA2211081037356182021BLTCGGx%C2%A4y%C2%A4zEJBAvtale 

Vestfold tingrett. Rettssted: Horten
Besøksadresse
Sollistrandsveien 12, Horten

Se i kart (Google Maps)


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>