Ams Monster

Folket mot AMS

Til kunder av nettselskaper!

Publisert 16. mai 2019

Sist oppdatert 13. juni 2022

Estimert lesetid: minutter


Velkommen til AMS monster. Er du kunde av et nettselskap eller kraftleverandør?

Her vil du finne mye nyttig og juridisk informasjon om AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) på hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbrukeren. 

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon

Nettselskapene fakturerer kunder uten AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren) for et urimelig avlesningsgebyr. Tariffen er en dobbelbetaling for den samme tjenesten som er dekket av fastleddet som kundespesifikke kostnader. 

Mange har meninger om AMS temaet, men få kan ikke dokumentere juridisk hvor de har hentet sin mening ifra. Det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet bryr ikke myndighetene og nettselskapet seg om.

Når kundene klager blir det inn strålingsproblematikk, overvåking, grunnloven m.m. i korrespondansen med nettselskapet som blir en salig blanding av lapskaus. Det er viktig, men det blir vanskelig å få en løsning på tvisten.

Det beste er at man setter seg inn i gjeldende lovverk og forskrifter som det henvises til. På ams.monster vil du finne mye nyttig og dokumenterbar informasjon for å sette fast en gang for alle disse inkompetente ansatte i nettselskapene.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) er kontrollorganet for nettvirksomheten til nettselskapene. RME har en innarbeid forvaltningspraksis å mene mye om mangt uten å dokumentere hvor det de mener står i lov og forskrift. RMEs forvaltningspraksis er en rettskilde uten autoritetsgrunnlag. Det RME mener er i strid med det de lover og forskrifter.

Nettselskapene er veldig opptatt av å høre på hva NVE mener de skal gjøre som ikke angår kundens privatrettslige forhold med nettselskapet. RME blander seg inn i det privatrettslige forholdet kunden har ned nettselskapet. I neste øyeblikk sier RME det motsatte, at er utenfor RMEs myndighetsområde på spørsmål de ikke vil svare på. En ansvarsfraskrivelse.

RME svarer aldri på det som det blir spurt om!

RME ber rett og slett nettselskapet ikke ta hensyn til kundens privatrettslige rettigheter i svar og vedtak.

På ams.monster vil du finne mye nyttig juridisk opplysninger som du kan benytte i din argumentasjon til nettselskapet. 


  • Hei, legg gjerne igjen en kommentar hvis du har innspill rundt forskriftene samt den privatrettslige nettleieavtalen. På ams.monster blir det ikke tatt opp noe om strålingsproblematikk.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >