Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Avlesningsgebyret
  • Kunde vant over nettselskapet Varanger Kraft Nett i fakturakamp: – Det nytter å kjempe

Kunde vant over nettselskapet Varanger Kraft Nett i fakturakamp: – Det nytter å kjempe

Publisert 2. februar 2021

Sist oppdatert 2. februar 2021


Endelig et media IFinnmark.no som tør belyse nettselskapets grådighetskultur. Varanger Kraft Nett har fakturert kunden for kundespesifikke kostnader to ganger, bare å kalle det andre for et gebyr. Der kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet som går under inntektsrammen til nettselskapet som NVE regulerer på hvor mye nettselskapet kan tjene. Kunde klaget på regningene han mottok fra Varanger Kraft Nett til NVE-RME. Nettselskapet sendte for store og ubegrunnede regninger. Nå kan han ha spart seg selv og flere kunder for en solid slant penger.

Daglig leder Leif E. Jankila hos Varanger Kraft Nett sier følgende:

«RME/NVE har også pålagt oss å kreve inn eventuelle ekstra kostnader enkeltkunder påfører nettet, utover vanlig tariff (...) Våre rutiner for avlesning av strømmålere vil fortsette som før, dog med et redusert gebyr for manuell avlesning»

Nei, NVE har ikke pålagt nettselskapet å ta gebyr. Nettselskapene kan ta en tariff etter Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 tillater at nettselskapene fastsetter tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Det står ingenting i kontrollforskriften § 17-6 at det gjelder et gebyr. Gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift, og forskriften sier ingen ting om at måleravlesning er blitt en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS.  Les mer her om tariffering av særskilte tjenester.

Ifølge avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt er måleravlesning fortsatt en primærtjeneste. Etter fjerde ledd er nettselskapet pliktig til å ta i mot avlesninger fra sluttbruker. Måleravlesning kan ikke være begge deler, både en primærtjeneste og en særskilt tjeneste samtidig. Merk at det er en endring i § 3-3 fra 1.2.2020.  

De arrogante svarene til Jankila, bare bekrefter hans inkompetanse. Det er ganske skremmende hvor lite nettselskapene, som monopolister på nettjenester, ikke har satt seg inn i gjeldende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter. Akkurqt det, har ikke Varanger Kraft Nett vært så villig til å gjøre når kunden påpekte det. Kunden måtte klage til NVE-RME for å få rett. En skremmende holdning fra nettselskapet som ikke er interessert i å ha en dialog med kunden.

§ 13-5.Informasjonsplikt sier følgende:
Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Tariffer og vilkår skal samles skriftlig, og være lett tilgjengelig for nettkundene.

kunder blir ikke krevd for den samme kostnad to ganger
fastleddet og kundespesifikke kostnader


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>