​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

  • Hjem
  • NVE
  • NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

Publisert 6. juli 2020

Sist oppdatert 7. juli 2020


NVE har bekreftet dette svaret til en kunde i en klagesak: "RME sin inntektsregulering av nettselskapene sørger for at inntekter som tas inn gjennom gebyrene kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for nettleien. Kunder blir derfor ikke krevd samme kostnader to ganger".

RME står for "Reguleringsmyndigheten for energi". Husk at man snakker om hva fastleddet (Nettleie fastbeløp) skal dekke av kundespesifikke kostnader.

Et utdrag av svaret på klagen kan du lese mer om HER.

Ams.monster har fått tilgang på dokumentasjon i en klagesak. En kunde har sendt bekymringsmelding på seks saksbehandlere i NVE. Kunden har ikke fått svar på det som blir spurt om opptil flere ganger fra saksbehandlerne. Og igjen i dette siste svaret har NVE ikke svart på det kunden faktisk spør om i bekymringsmeldingen. Det virker som saksbehandler Hanne Alette Hillestad ikke har skjønt spørsmålene fra kunden, og svarene ber preg av et hastverksarbeid. Det er skremmende lesning som avslører inkomptetansen innad i NVE. som forvaltningsorgan. 

Hva dette svaret betyr for kundene som får et avlesningsgebyr fra sitt nettselskap. Er at NVE tillater nettselskapene å (kan) ta et gebyr som inneholder slike merkostnader. Men nettselskapene har ikke lov til å ta betalt for samme tjeneste to ganger. Så hvis avlesningsgebyret inneholder kundespesifikke kostnader som er forskriftsfestet og skal være dekket av fastleddet, så må enten gebyret forsvinne eller at fastleddet må nedjusteres.

Nettkundene må nå ta dette opp med sitt nettselskap å kreve om de skal betale et gebyr eller et fastledd. Nettselskapene kan ikke ta betalt for begge. Det har nå NVE bekreftet at de ikke kan.

fastleddet og kundespesifikke kostnader


  1. § 1-3.Definisjoner
  2. § 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
Les mer om dette på innlegget her
Et avlesingsgebyr som er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Ingen nettselskaper har til nå redusert fastleddet til kundene. Nettselskapene har sett muligheten til å ta et gebyr i tillegg til det lovpålagte fastleddet med NVE sin uklare uttalelser på hva de egentlig mener. Det vil si at nå har det vært gratis penger for nettselskapene som ikke ingår i inntektstaket fra NVE. Husk at avlesningsgebyret er noe nettselskapene kan ta som en tariff etter kontrollforskirften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester.

Hva NVE sin status rapport 24-2019 sier om AMS installasjonen. Der står det at 26 % av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi de vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

andel av nettselskaper som tar gebyr


Akkurat dette momentet med fastleddet har Ams.monster tatt opp i flere innlegg som nettselskapene ikke vil svare på. Det er godt at noen andre kunder er våkne og har satt seg inn gjeldende lover og forskrifter på den feilinformasjonen man får fra nettselskapene som baserer seg på NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som står i lovverket.

Slike dokumenter kan man søke etter på den offentlige postjournalen: einnsyn.no. Husk å hake ut for statlige virksomheter som NVE og OED. Hak også ut for nyeste først. Her kan du søke på alt som har med AMS og gebyret å gjøre. Ams.monster har fått sin vitale informasjon fra den offentlige innysnportalen i klagesaker og har satt svarene fra NVE og OED i klagesaker opp mot hva som faktisk står i forskriftene.

Hva man har funnet er at NVE som forskriftsmyndighet ikke følger sine egne anbefalte forskriftstekster i høringsdokumenter med å tilegne ting som ikke står der. Og OED som siste klageinstans følger bare opp hva hva NVE har sagt tidligere uten å sjekke dette opp mot forskriften. Det er merkelig at OED som er organet over NVE ikke gjør en bedre jobb, men refererer til hva NVE mener som et lavere organ i sine vedtak.

Det som er pussig at NVE og OED blander seg bort i privatrettslige forhold i nettleieavtalen som angår bare kunden og nettselskapet. Slike saker hører hjemme i Elklagnemda og i domstolene.

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>