Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Publisert 28. januar 2021

Sist oppdatert 28. januar 2021


Nettselskapene utformer selv sine nettleieavtaler og særavtaler individuelt med kunden. Det forutsetter at avtalevilkårene tilfredsstiller bestemmelsene i Energiloven med tilhørende forskrifter. Det spesielle som kunden ikke har vært oppmerksom på, er at nettleieavtalen er ment å være en "veiledende" avtale. Dette fremkommer utydelig i informasjonen fra bransjen. Bevisst gjort, for å villede kunden om sin rettighet eller av inkompetanse? Nettselskapet er ikke forpliktet til å benytte denne avtalen ovenfor alle sine kunder. Det betyr at kunden heller ikke er forpliktet til å benytte seg av denne avtalen.

Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Elklagenemnda har ikke fått dette frem i behandling av klagesaker - at nettleieavtalen er ment å være "veiledende". Dette blir bekymret for kundens rettsikkerhet i klagesaker: fordi Elklagenemnda skal være en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Man må stille spørsmålstegn rundt habiliteten til representantene i nemda som kommer fra energibransjen. Dette bør kundene være oppmerksom på.

Nettleieavtalen som benyttes er en "standard mal" på en avtale som Energinorge har utarbeidet som nettselskapene kan benytte seg av, men det er ikke et krav slik som nettselskapene presenterer det i informasjonen til kundene.

Nettselskapene og bransjens interesseorganer Energinorge og Distriktsenergi i spissen, opptrer på en frekk og kynisk måte uten å vise noen interesse i kundens privatrettslige rettigheter. En kynisk bransje som bedriver med kriminell virksomhet.

LES MER OM DEN NYE NETTLEIEAVTALEN
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Kunden må gi sitt samtykke til nye vilkår i nettleieavtalen, sier forbrukertilsynet. Viser til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår. Klage sendes på denne lenken. Forbrukertilsynet er et klageorgan, og har ikke vært en forhandlingspart i vilkårene i den nye nettleieavtalen som noen nettselskaper har begynt å presentere til sine kunder. Dette har også Forbrukerrådet og Elklagenemnda bekreftet.

Hvorfor lyver Ulf Møller i Energinorge i sin uttalelse? Han påstår også at avtalen er godkjent av NVE - RME, det er ikke korrekt. Artikkelen leser man her.

Nettleieavtalen er bare veiledende

Hele brevet fra NVE lastes ned HER.

Lov om avslutning av avtaler "Avtaleloven"

§ 2. Har den, som har tilbudt at slutte en avtale, forlangt svar inden en viss frist (akceptfrist), maa svar, som antar tilbudet (akcept), være kommet frem til ham, før fristen er ute.

Er tilbudet gjort i brev, regnes fristen fra den dag, brevet er datert. Er tilbudet gjort i telegram, regnes fristen fra det øieblik, det er indlevert til avsendelsesstedets telegrafstation.

§ 37. For vilkår som ikke er individuelt forhandlet, og som inngår i en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, gjelder følgende:
3. Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.

Hvilke andre lovverk vilkårene i en nettleieavtale for forbrukere skal forholde seg til, finner man her: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven

Et svar fra RME angående vilkårene i den nye nettleieavtalen

RME ble etter lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1.11.2019 gitt myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette følger av forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 3, og av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-3, §3-4 og §3-4a. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav til tilknytnings- og nettleieavtaler. Det er også et poeng å sikre at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder.
Vi har orientert om denne prosessen på våre nettsider, du finner mer informasjon 
her


Når det gjelder spørsmålet om Forbrukertilsynet har vært involvert i prosessen med Energi Norge har vi ikke kjennskap til dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til Energi Norge. 

Det som er merkelig, at når kunden ikke samtykker til den nye nettleieavtalen, ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda. Men avtalevilkårene skal inngås direkte mellom hver enkelt kunde og nettselskapet - altså før man klager. Elklagenemnda eller Forbrukertilsynet kan ikke behandle en klage hvis kunden ikke har samtykket til nettleieavtalen.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
§ 13-6.Nettavtale
Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

Standard avtalen til Energinorge er en avtalemal, som kunden ikke godtar, og der ber nettselskapet kunden klage til Elklagenemnda. Når nettselskapet tar i bruk en avtale (selv om det er en mal), er det en avtale mellom nettselskapet og kunden. Da har ikke Elklagenemnda og Forbrukertilsynet noe med dette å gjøre hvis kunden ikke er enig i vilkårene avtalen. Kunden har ikke vært en part i de nye vilkårene i nettleieavtalen. Nettselskapet har ensidig diktert vilkårene i avtalen uten rådføre seg med kundene, og vilkårene er i strid med: Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven.

Hvorfor skal kunden klage til Elklagenemnda og Forbrukertilsynet når kunden ikke har samtykket? Og så er heller ikke nettleieavtalen godkjent av NVE - RME som er nettselskapene regulator. Les mer her.

"Et samtykke foreligger når en frivillig, uttrykkelig og informert  fra en person som angir at den avtalen er godtatt."

Svar en kunde fikk fra sitt nettselskap:

Standardvilkårene for tilknytning og bruk av nettet er utformet av Energi Norge sammen med Forbrukertilsynet og representanter fra Elklagenemnda. Avtalen er gjeldene for alle kunder fra 1. februar, og ettersom vi har plikt til å varsle 14 dager før de trer i kraft så har vi sendt ut informasjon til våre nettkunder blant annet via SMS.


Dersom det er uenighet rundt standardvilkårene så må henvendelsen rettes til korrekt instans som er Elklagenemnda

https://www.elklagenemnda.no/om-elklagenemnda2/kontakt-oss/


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>