Ams Monster

Folket mot AMS

Nettselskapene tapte stengesaker i tingretten

Publisert 28. november 2020

Sist oppdatert 28. november 2020

Estimert lesetid: minutter


Agder Energi Nett og Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) tapte to strømstengesaker i november som har vært til behandling i Kristiansand og Nord-Østerdal tingrett. Nettselskapene hadde ulovlig stengt strømmen til kunden.

Den ene kunden hadde vært uten strøm i tre måneder, den andre i over et år. I saken fra Nord-Østerdal tingrett ble begjæringen om midlertidig forføyning tatt til følge med følgende slutning fra dommeren. 

"ELVIA NETT AS pålegges straks å levere strøm til målerpunktet til eiendommen uten ekstra kostnader for saksøker kunden"

I saken fra Kristiansand tingrett kommenterte dommeren at Agder Energi Nett hadde stengt strømmen til kunden uten å ha et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)"

"AEN opptrådte således rettstridig. AEN kan bebreides for at det kom til sak ved at de stengte strømmen uten at det forelå tvangsgrunnlag"

Det er ganske frekt og kynisk av Agder Energi Nett ved advokat Jahn Egil Osestad kommer med følgende påstand for å stoppe den midlertidige forføyningen som er helt bevisst politikk fra nettselskapet. Osestad sier at kunden har misforstått regelverket. Igjen viser AEN sin arroganse med å snakke seg bort i fra inkompetansen. Problemet er heller at advokaten og AEN ikke har satt seg inn i regelverket som de er forpliktet til å følge som monopolister av nettjenester. Kunden vet jo mer om hva AMS går ut på en det nettselskapet vet.

"AEN har anført at strømmen til kunden ble reetablert den 09.10.2020 og at kunden har misforstått regelverket for installasjon av AMS-målere og de tekniske forholdene knyttet til måleren."

"Siden strømmen til kunden er reetablert vil AEN prinsipalt begjære saken hevet/avvist som følge av at saksøker ikke lenger har et reelt behov (rettslig interesse) i å få kravet avgjort overfor AEN, jf. tvisteloven § 1-3 (2)."

Les innlegget  på hva advokaten Osestad juridisk rådgiver for energibransjen sier rundt leveringsplikten og stenging. Det er ganske fantastisk at Osestad kan motsi seg selv angående det juridiske nettselskapene er forpliktet til å følge etter energiloven. Nettselskapene må søke NVE for dispensasjon for å oppheve leveringsplikten til hvert enkelt målepunkt ifølge Energiloven § 3-3. Dette bør kunder som får trusler om stenging bruke som argument til nettselskapet om de kan fremvise en slik dispensasjon.

VIKITIG - LES HVA ENERGILOVEN FAKTISK SIER
Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Osestad som advokat for bransjen har ingen empati på hva kunden faktisk har opplevd av trusler fra oppdragsgiveren Agder Energi Nett i saken. Men sånn blir det når det er høye salærer inne bildet. Det kyniske råder uansett. Først truer AEN med stenging som blir utført, og deretter kobler de på strømmen når kunden tar til rettslige skritt. Dette er monopolmisbruk av AEN som er monopolist av nettjenester. Det er en skruppelløs energibransje som ikke bryr seg om å følge lovverket. Det viser alle stengesakene som har vært i den senere tid.

LES OGSÅ
Mange seire i AMS saken mot Agder Energi Nett AS

Dette er helt bevisst taktikk fra nettselskapene å stenge strømmen til kunder som nekter å bytte til smartmåler. De fleste kundene har ikke kjennskap til sine juridiske privatrettslige rettigheter. Nettkundene er ikke pliktig til å ta i mot AMS etter nettleieavtalen siden den ikke har et avtalepunkt. Dette har Kristiansand tingrett bekreftet i kjennelse fra september 2018. Retten hadde skjønt forskjellen på en strømmåler og AMS, det som nettselskapene ikke skjønner når de truer kunden med stenging på feil grunnlag. Les mer om den HER.

LES OGSÅ
Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

LAST NED KJENNELSEN FRA KRISTIANSAND TINGRETT

LAST NED KJENNELSEN FRA NORD-ØSTERDAL TINGRETT

Avtaleloven - avtl, 31.05.1918 nr.4
20-168222TVI-NOST


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>