Ams Monster

Folket mot AMS

Mange seire i AMS saken mot Agder Energi Nett AS

Publisert 15. august 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Agder Energi Nett stengte strømmen til 28 kunder. Fire av disse kundene tok ut begjæring om midlertidig forføyning mot nettselskapet. Kundene vant frem i Aust-Agder tingrett 22. juli.

Før saken kom opp i tingretten prøvde ledelsen i nettselskapet med seksjonsleder for nettkunde Ole-Herman Aas Cappelen å begjærte utsettelse av saken – ble avslått av retten – skrudde på strømmen.

AEN forsøkte så, gjennom sin advokat, å få saken utsatt til slutten av august, mens kundene var fremdeles uten strøm. Dette ble raskt avvist av tingretten, og AEN skrudde derfor på strømmen hos kundene den 8. juli før saken kom opp i tingretten.

Ole-Herman Aas Cappelen

Tingrettens kommentar:
"AEN kan bebreides for at saken ble anlagt domstolen"
Tingretten har bemerket i kjennelsen at strømmen ikke ble skrudd på før saken ble brakt inn for domstolen. Dette er en kraftig anmerkning fra domstolen til
AEN. Les kommentaren fra kunde på kjennelsen her.

AEN innrømmet dårlig kommunikasjon – tok ikke kontakt med kundene – fortsatte med trusler. AEN har i løpet av hele denne prosessen ikke tatt kontakt med noen av disse kundene, selv om seksjonsleder Ole-Herman Aas Cappelen har innrømmet dårlig kommunikasjon og påpekt viktigheten av å ha god kommunikasjon med sine kunder. 
For en fjott av en leder med å gi slike svar når de vet hva de gjør av ulovligheter.

De fire kundene ville uansett opprettholde den midlertidige forføyningen til tingretten på at det var fare for tilbakefall for en ny stenging siden de ikke stolte på Agder Energi Nett sine lovnader med å ikke stenge strømmen på nytt.

Da saken gikk i tingretten stilte ingen representanter opp fra ledelsen til nettselskapet. De feiget ut. Snakk om en konfliktsky ledelse. Kun den nye advokaten til Agder Energi Nett Jan Egil Osestad var tilstede på videolink fra Bergen. Hovedadvokaten Stig N. Strand møtte ikke opp. Advokaten hadde lite å komme med av dokumentasjon til dommeren for grunnlaget for stengingen. I retten lovte advokaten til Agder Energi Nett ikke vil stenge strømmen før saken er endelig avgjort i en norsk domstol. Det stoler de fire strømkundene ikke på.

En midlertidig forføyning er – som det ligger i ordet – kun en midlertidig avgjørelse før en tvist kan komme opp for en ordinær domstol.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Last ned her åpen mal for midlertidig forføyning som kundene brukte i sin sak. Den bør kunder av Møre Nett AS benytte seg som går i akkurat samme fellen som Agder Energi Nett med å stenge strømmen på feil grunnlag. Les denne artikkelen fra Mørenytt.

Hva er det med denne nettbransjen som ikke klarer å gjøre ting riktig. Mangel på kompetanse på hva de leverer av tjenester? Hvor er NVE som tilsynsmyndighet for nettselskapene med at de bedriver maktmisbruk mot kundene?

Nå blir det interessant å se om Agder Energi Nett vil anke og ta saken inn for den ordinære tingretten. Vil de gjøre det? Kundene er fornøyd med avgjørelsen fra dommeren. Ankefristen går ut 16.09.20. Hvis ingen anker blir dommen rettskraftig. Hele kjennelsen fra tingretten lastes ned HER.

Da er spørsmålet mitt, hvorfor gikk det så langt at disse kundene fikk stengt strømmen og måtte stevne nettselskapet for tingretten for å få den tilbake? Når man kan faktisk unngå å komme i en slik situasjon med de rette argumentene til nettselskapet slik at nettselskapet ikke kan stenge kunden sin strøm. Svaret ligger i nettleieavtalen.

LES OM TO TAPTE STENGESAKER
Nettselskapene Elvia og Agder Energi Nett tapte stengesaker i tingretten

Ams.monster har fått vite at Agder Energi Nett er meldt inn Datatilsynet på brudd på Personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 siden nettselskapet krever legeattest fra kundene for fritak for AMS. Nettselskapet kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget for å behandle helseopplysninger. Det vil komme et eget innlegg om det. Les mer her om den rettslige plikten som nettselskapet må ha.AMS kjennelsen tingretten september 2018

Det er veldig merkelig praksis av Agder Energi Nett at de tør stenge strømmen til kundene på feil grunnlag når kundene nekter å installere AMS, dvs. kommunikasjonsenheten i strømmåleren. Nettselskapet har hatt en tidligere kundesak i Kristiansand tingrett. Der vant ikke Agder Energi Nett frem i tingretten.

Agder Energi Nett gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en
smartmåler. Nettselskapet anket ikke saken.

Merk at det er to dommer. Det er dom 2 fra september 2018 som gjelder. Det finnes fortsatt ansatte i AEN som enda tror at de vant frem i saken når de henviser til dom 1 fra juli 2018. Dom 2 har opphevet punkt 1 og 2 i slutningen fra dom 1. Les mer om saken her

Hva man leser av korrespondansen på hva nettselskapet svarer kundene, bekrefter bare inkompetansen i bransjen rundt lovverket at de ikke bryr seg om å følge det. De tolker det slik som det det passer deres agenda. De har glemt av å lese hele lovverket.

At nettselskapene gjør ulovlige ting som gjør at nettkunden må belaste rettsystemet for å ivareta sine rettigheter er ganske skremmende holdning fra nettselskapet Agder Energi Nett. Nettselskapet misbruker sin monopol stilling på nettjenester med å trakassere kundene som er helt bevisst politikk fra ledelsen på grunn av uvitenhet. Monopolet må nå oppheves. Det har denne AMS saken fått frem ukulturen i nettbransjen hvor NVE legger til rette med føringer for nettselskapene med å tilegne ting som ikke står i forskriftene. Og i tillegg blander NVE seg bort i det privatrettslige forholdet mellom kunden og nettselskapet i klagesaker.

VIKITIG - LES HVA ENERGILOVEN FAKTISK SIER
Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden
Dom i tingretten


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>