Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Rett til innsyn i dine lagrede personopplysninger i kundeforholdet

Rett til innsyn i dine lagrede personopplysninger i kundeforholdet

Publisert 6. mars 2022

Sist oppdatert 6. mars 2022


Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilke opplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din. Dette er viktig å be om det hvis man er kunde av et nettselskap som leverer deg nettjenesten og kraftleverandøren som du kjøper strømmen i fra.

Mange kunder har forskjellige pågående tvister rundt stenging av strømleveranse eller om nettselskapets gjennomfakturering av avlesningsgebyret via kraftleverandøren. Det kan være greit å få vite hva de har lagret om deg i korrespondansen. Virksomheten har en plikt til å gi deg denne informasjonen når du ber om det og står i personvernforordningens artikkel 12-15. Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest én måned etter å ha fått henvendelsen. Hvis du ikke får svar eller ikke mottar det du ber om, klag virksomheten inn til Datatilsynet.

Når du ber om innsyn, lager du arbeid for de ansatte i selskapene i energibransjen, og det liker ikke de at du gjør. Dette på grunn av arrogansen de viser til å være så inkompetente rundt lover og regler. Det er viktig å plage disse folkene i selskapene mest mulig på grunn av den helt bevisste trakasserende oppførselen de har mot kundene sine.

Rett til innsyn finner man i personvernforordningen (lovdata.no) artikkel 15.

Husk at alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Dette må man være oppmerksom på hvis en tredjepart ønsker å kontrollere strømmåleren din på vegne av nettselskapet siden de har tilgang på dine personopplysninger. Akkurat dette har ingen nettselskaper i orden. Slike opplysninger finner man som regel på virksomhetens nettside under personvernerklæringen. Hvis ikke det står noe om hvordan tredjeparter behandler dine personopplysninger, sendt virksomheten en e-post om forholdet. Les mer her om virksomhetens plikter hos datatilsynet.

Et forslag til tekst som du kan sende til virksomheten du ber om innsyn i dine personopplysninger.

Jeg ber med dette om bekreftelse på at dere, (sett inn virksomhetens navn) har personopplysninger om meg i deres datasystemer eller registre, alle opplysninger som er lagret i alle systemer, registre og dokumenter. Om det er tilfellet, ber jeg om innsyn i opplysningene etter personvernforordningen artikkel 15: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a15

Dette bes om at det gjøres uten ugrunnet opphold.
Vedlegg: Informasjon om regelverket. 
"Lastes ned her"


Vennlig hilsen,
Ditt navn
Epost
Kundenr.

Eller du kan benytte deg av dette utfyllende skjemaet for å be om innsyn etter personopplysningsloven. Innsynsbegjæringen lastes ned her.

Les mer om dine innsynsrettigheter på datatilsynet.no.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>