Ams Monster

Folket mot AMS

Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret

Publisert 14. oktober 2020

Sist oppdatert 20. oktober 2020

Estimert lesetid: minutter


Avlesningsgebyr er en tariff for å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Ifølge definisjonen av nettjenester i avregningsforskriften § 1-3 punkt 2 faller tariffering inn under nettjenester.

Videre følger det av avregningsforskriften §7-1a andre ledd at nettselskapene ikke kan forskuddsfakturere nettjenester til forbrukere. Dette betyr at nettselskapene ikke kan forskuddsfakturere avlesningsgebyret, men må fakturere denne tariffen etterskuddsvis.

avregningsforskriften § 7-1a

Hvorfor følger ikke nettbransjen gjeldende forskrifter som de er forplikta til å gjøre? Nettselskapene er veldig opptatt å fortelle kunden i informasjonsbrev på hva NVE har pålagt dem å gjøre. Nettselskapene bryr seg ikke fordi de har laget sitt eget lovverk i lovverket slik det passer inn i deres agenda.

Les også
NorgesEnergi har avsluttet avtale om gjennomfaktureringen av nettleie

Praksisen fra nettbransjen har gått under radaren for forbrukerne flest. Forbrukerne tar seg ikke tid til å følge med på hva disse bandittene av nettselskaper har bedrevet sin tid til. Nettbransjen har ikke kompetanse på hva de leverer av nettjenester til sine kunder. AMS saken har avslørt ukulturen og svindelen med å ta seg betalt for tjenester fra forbrukerne som de ikke har krav på.

Les også
Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Nettselskapene har vist hvor grådig de er, og nå vil de kreve mer fra kunden. Det viser innspillene fra nettselskapene et nytt høringsdokument nr. 03-2020 med forslag til endringer i avregningsforskriften og kontrollforskriften. ams.monster vil publisere noen av disse kommentarene. Dokumentene med høringskommentarene finner du på einnsyn.no.

NVE sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Kunder som har blitt fakturert for gebyret på forhånd for en såkalt måleravlesning, altså før nettselskapet har vært på den årlige kontrollavlesningen. Bør ta dette opp med nettselskapet og referere til hva som står i avregningsforskriften §7-1a. Hvis ikke nettselskapet tar dette til følge kan man klage til NVE via denne linken. Klage på nettselskap kan du lese mer om HER.

Dette gjelder flere titusener av kunder har fått feilfakturert gebyret på forhånd. Nettselskapet har ikke lov til å gjøre dette etter forskriften. Kunden bør klage til NVE/RME på at nettselskapet har brudd forskriften.

Kunder som blir gjennomfakturert av gebyret via sin kraftleverandør bør påpeke det i sin innsigelse mot gebyret. Hvis saken går videre til inkasso bør du ta det med innsigelsen til inkassoselskapet som er pliktig etter "Inkassoloven § 11. Plikter før rettslig inndriving" om at inkassatoren må ha vurdert om kravet er rettmessig. Hvis ikke de har foretatt denne undersøkelsen. Klag dem inn til finanstilsynet.

Viktig: Hvis saken kommer til behandling i forliksrådet må kunden få dette poenget med i sitt tilsvar.

Plikter før rettslig inndriving

Et lite råd til forbrukere som har avtalegiro med automatisk trekk fra konto på strømregningen hos sin bankforbindelse bør snarest slette avtalen. Da slipper du å bli lurt til å betale gebyret som et månedlig trekk på strømregningen. Akkurat på dette går mange kunder hus forbi. De klager til nettselskapet på gebyret, men betaler det med automatiske trekk uten at de vet det selv.

Les også
NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

§ 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk

Nettselskapet har ansvar for at fakturering av forbrukere foregår i henhold til regler i denne forskrift.

Nettjenester til forbrukere skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være av tilnærmet lik varighet. Fakturering av nettjenester til forbrukere med timemåler skal skje på grunnlag av faktisk forbruk med timesoppløsning.

Det kan faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet. Det skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert.

Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en forbruker faktureres à konto i tillegg.

Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom forbrukerens betalingsdyktighet gjør det nødvendig.

Hele NVE brevet med "Avklaringer om regelverket vedrørende AMS-gebyrer" til advokatfirmaet Schjødt AS lastes ned HER. Legg merke til det som er understreket med rødt.

LH-2020-46594 Hålogaland dom


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>