Ams Monster

Folket mot AMS

NorgesEnergi har avsluttet avtale om gjennomfaktureringen av nettleie

Publisert 3. september 2022

Sist oppdatert 3. september 2022


Endelig har kraftleverandøren NorgesEnergi AS tatt til fornuften og avsluttet gjennomfakturering av nettleie fra samtlige av nettselskapene. NorgesEnergi AS har tatt på alvor kundene som har protestert og nå innsett galskapen på hvordan nettselskapene setter sine samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.

Hvorfor av NorgesEnergi AS?

Avtalen med netteierene medfører store kostnader, blant annet fordi vi må dekke nettleien dersom en kunde ikke betaler fakturaen sin til oss. Vi står også alene med kostnaden for fakturering. I tillegg vil du lettere kunne skille mellom nettleie og ditt faktiske strømforbruk, med andre ord se hva du betaler for - og hvem du betaler til. Vi opplever at denne løsningen ikke har bidratt til å gjøre det så enkelt som vi ønsket, noe som var et av våre hovedmål med gjennomfakturering.

En god nyhet for kunder som har en tvist med nettselskapet, ved gjennomfakturering av avlesningsgebyret via kraftleverandøren- spesifisert som "fakturert nettleie". Avlesningsgebyret er ikke nettleie. Avlesningsgebyret er en tariff nettselskapet kan fakturere for særskilte tjenester hos forbrukeren.

Nettleie er betaling for transport av strøm til forbrukeren for en primærtjeneste, som nettselskapet er forpliktet til å fakturere. Det er ikke avlesningsgebyret. Nettselskapene er i energiloven § 3-3 pålagt å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskundene.

Nå får alle privatkunder strøm og nettleie på to separate faktura

Avtalen med netteierne har medført NorgesEnergi store kostnader, blant annet fordi kraftleverandøren må dekke nettleien dersom en kunde ikke betaler fakturaen sin. NorgesEnergi står også alene med kostnaden for fakturering. I henhold til "Avtale om gjennomfakturering av nettjenester". Dette er en veldig ugunstig avtale for kraftleverandørene som kun gagner nettselskapet.


NorgesEnergi har erfart at de fikk mange spørsmål fra kundene om nettleie som ikke var deres fagområde som de brukte mye tid å besvare.

Regelverket som omhandler om fakturert nettleie spørsmålet finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet), § 14-2. Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleie består av et fastledd og et energiledd.

fastleddet og kundespesifikke kostnader

§ 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier gjeldende fra 1.2.021 er ikke nettleie. Tidligere ble kundene fakturert for gebyrtariffen § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester - for årene 2019 og 2020. Tariffen § 17-6 - var ikke gebyret hjemlet i verken lov eller forskrift.

Kunder som blir gjennomfakturert av nettleie og avlesningsgebyret bør gjøre kraftleverandøren sin oppmerksom på at NorgesEnergi har avsluttet å gjennomfakturere. Hvis kraftleverandøren ikke tar dette til etterretning som et seriøst selskap, skift til en annen kraftleverandør som ikke har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskapet. Det finns flere uavhengige kraftleverandører som ikke har forbindelser på eiersiden til et energiselskap.

Husk at energibransjen opererer som kartellvirksomhet hvor bransjeorganene Distriksenergi og Energi Norge er i spissen og legger føringer for sine medlemmer. Du må regne å møte mye motstand i argumentasjon.

Stansing av strømleveranse

Hvis du er kunde og allerede har en pågående krangel med din kraftleverandør på avlesningsgebyret. Og de truer deg om at manglende innbetaling medfører stansing av strømleveranse og at du må finne deg en annen strømleverandør. Ikke gjør det enkelt for dem og bytt til enn annen kraftleverandør. Plag dem først med noen spørsmål på at det er kraftleverandøren som sitter igjen til slutt med skjegget i postkassen i tvisten du har med ditt nettselskapet som leverer nettjenesten. Det viser at det hjelper å "mase" når NorgesEnergi avsluttet avtale om gjennomfakturering av nettleie med alle nettselskapene. 

Hvis de skal stanse strømleveransen til deg for at du krangler med nettselskapet, be om hjemmelsgrunnlaget. Henvis til at du har betalt din nettleie og kraft i henhold til faktura, men har bestridt fakturaposten med avlesningsgebyret.

Si til dem at du vurderer å klage kraftleverandøren inn til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) og Forbrukertilsynet. Påpek også til at du vurderer å klage dem inn til Elklagenemnda. Da må kraftleverandøren ta kostnaden for et saksbehandlingsgebyr på kr. 5.500,- u/m for at Elklagenemnda skal behandle saken. Kraftleverandøren vil da få en annen lyd i pipen.

Den beste løsningen er å få en faktura for strøm (kraft) og en for nettleie. Da slipper kunden å krangle med to parter i en tvist med nettselskapet som leverer nettjenesten.

Elklagenemnda: hvem trekker i trådene, Energi Norge?


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>