Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Elvia
  • Elvia skyr ingen midler i AMS-saken

Elvia skyr ingen midler i AMS-saken

Publisert 17. desember 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Nettselskapet Elvia skyr ingen midler og bruker alle tilgjengelige våpen som maktmisbruk for å ramme kunden. For Elvia er kunden kun et verktøy for at de skal nå sitt mål. Ikke rart at kunden blir forbannet av slik trakassering fra en monopolist på nettjenester. Elvia tar i bruk alle midler for å presse kunden til å installere AMS - som kunden ikke er pliktig til å ta i mot etter nettleieavtalen. Elvia stenger strømmen uten ha et tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Når Elvia stenger strømmen er det brudd på leveringsplikten til nettselskapet jf. med Energiloven § 3-3. Kunden kan da ikke kjøpe strøm fra sin kraftleverandør. I dette tilfellet her, er ikke kunden skyldig Elvia noen penger, nettleie.

Det er Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som gir nettselskapene dispensasjon fra Energiloven § 3-3 for å oppheve leveringsplikten til husstanden det gjelder. En slik dispensasjon må nettselskapene ha til hvert enkelt målepunkt.

LES OGSÅ
Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Kunden fikk stengt strømmen første gang i juni 2019 av Elvia. Kunden tok ut en begjæring om midlertidig forføyning til tingretten i november 2020. Kunden  vant frem. Elvia måtte koble på strømmen straks til kunden mot sin vilje. Det var et nederlag for Elvia. Kunden politianmeldte Elvia for trusler.

Video 1: om stengingen juni 2019.
Video 2: om politi anmeldelsen november 2020.
Video 3: Elvia kontakter eier av huset for å få kastet ut leietaker. 

Elvia tror de kan sette seg over  lovverket og gjøre hva de vil med kundene. Når Elvia tyr til slike tiltak, forteller det at Elvia er i en desperat situasjon.

Det virker som de ansatte i Elvia godter seg når de kan holde på å trakassere kundene sine helt bevisst. Nettbransjen er en gjennomsyret kriminell virksomhet. Monopolet på nettjenester må oppheves slik at kundene får reelle valgmuligheter til å bytte kundeforhold for å komme seg unna denne trakasseringen. Det burde vært samme ordningen å bytte kundeforhold som forbrukeren kan gjøre med kraftleverandørene hvis man er misfornøyd. Teletjenester var tidligere monopolregulert, det ble opphevet. Forbrukeren kan i dag velge hvor man vil kjøpe sine tjenester ifra.

For man ikke ha et system i dag hvor Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) sitter og ser på at nettselskapene bedriver med monopolmisbruk når levering av strøm er et primærbehov for forbrukeren i dagens moderne samfunn. RME svarer kundene i klager når det gjelder stenging av strøm at det er utenfor deres myndighetsområde og sender kunden til det rådgivende klageorganet Elklagenemnda som nettselskapenes interesseorgan Energi Norge administrerer. Les mer her om hvem som trekker i trådene. Når det ikke gjelder betalingsmislighold er RME den korrekte myndigheten. Det er en ansvarsfraskrivelse når det er RME som er kontrollorganet for nettvirksomheten i Norge.

Det står i Energiloven § 1-2.(Formål) at RME skal ta hensyn til private interesser som blir berørt. Akkurat det er ikke RME så veldig opptatt med når forbrukeren er den svake parten i styrkeforholdet, når nettselskapet truer med strømstengning for å få viljen sin. Det blir bedømt som monopolmisbruk dersom strømstengning fører til urimelige virkninger for abonnenten. Det kan du lese mer her om på hvilke strømstrenge saker domstolene har behandlet.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)
§ 4-13.Uenighet. Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi,...

{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>