Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Einar Flydal
  • Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Publisert 23. april 2021

Sist oppdatert 23. april 2021


Nettselskapet Elvia AS har en kommunikasjonssjef som ikke har forstått hva en installasjon av AMS innebærer for sluttbrukeren. Morten Schau avslører på nytt sin inkompetanse i Halden Arbeiderblad artikkelen, han ser ikke selv hvor dumme svar han gir. Man blir bekymret over det Schau sier gang på gang i media, dette er bevisst monopolmisbruk fra Elvia. Kunder tok dette opp med Schau allerede i 2019, når Elvia truet med å stenge strømmen til kundene hvis de ikke fremskaffet legeattest for fritak, det som var et absolutt krav. På grunn av dette forholdet, har Elvia en pågående ulovlighet sak med Datatilsynet. Elvia har brutt Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Les svaret fra Elvia her.

Elivia sin stengemann Morten Schau

Morten Schau bekrefter igjen at Elvia ikke bryr seg om å følge lovverket, enda når kundene påpeker ulovligheten, gidder de ikke å sjekke det opp. Elvia, daværende Hafslund Nett tilegner seg legeattester uten å ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. Elvia er rett og slett arrogante i sin oppførsel, de opptrer på en kriminell måte, dette er monopoolmisbruk av en privat virksomhet som har monopol på nettjenester. Elvia er ikke så interessert i å ha en dialog med kundene. Elvia er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett!

Hva dette handler om, er hva kommunikasjonssjef Morten Schau i nettselskapet Elvia AS har uttalt til Halden Arbeiderblad den 22.4.21. Les her den publiserte PDF utgaven uten betalingsmur.

Søndre Østfold tingrett skal 19.-20. mai i Halden tinghus ta stilling til om kundenes begrunnelse for å motsette seg ny måler er «åpenbart urimelig». Det er første sak i Norge der helsevirkningene fra de såkalte "AMS-målerne" behandles av retten. Les mer om saken på bloggen til Flydal. Man får håpe at advokaten til Flydal har fått med seg poenget i AMS saken. På det man tar opp nedenfor. Fordi: Både kommunikasjonssjefen Schau i Elvia og advokaten Matre for Flydal har noen merkelige kommentarer i artikkelen.

"– Nekter å installere strømmålere – nå møtes de i retten. Åtte haldensere og aremarkinger nekter å installere de nye AMS-målerne og risikerer derfor å miste strømmen. Snart møter de strømselskapet Elvia AS i retten"

Morten Schau starter med å si følgende: – Man må ha en strømmåler. Men Schau, det som han definerer som en strømmåler, er en smartmåler, og kommunikasjonsenheten i smartmåleren er kunden ikke pliktig til å installere etter nettleieavtalen. Han snakker om en AMS-måler, er et måleutstyr, det er det ikke. Hva skal da AMS-måleren måle, AMS (Avanserte måle- og styringssystem)?

Kommunikasjonssjefen i Elvia har ikke skjønt hva en installasjon av AMS hos sluttbruker faktisk innebærer ifølge ordlyden i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Morten Schau tror at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr. Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Les vedtakene fra Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger. Positive vedtak for de kundene som mener de blir syk av den nye smartmåleren. Hvis du er bekymret over teknologien nettselskapene benytter i smartmåleren, bør du se denne videoen om AMS og miljøinformasjonsloven etter 23.15 min.. Videoen er i to deler.

LES MER
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan Schau vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

Siden Schau påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis Schau mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden.

Les kommentaren fra Justervesenet til NVE-RMEs begrepsbruk rundt en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet i forhold til en elektrisitetsmåler = en målenhet.

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler

Les hva det lille nettselskapet Vokks Nett, nå Etna Nett har gitt som svar i klagesaken til NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS-måler. Vokks Nett har skjønt det som Morten Schau i Elvia, altså Norges største og mest inkomptente nettselskap ikke har skjønt.  Der "kundebehandlerne" er tydeligvis mindre begavet mtp. svarene de gir til kundene sine.

«At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

"Uvitenhet avler oftere selvtillit enn hva kunnskap gjør," sa Charles Darwin innsiktsfullt for over hundre år siden.

De tapte stengesakene for nettselskapene

Hvilke saker snakker Schau om? Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS, påpeker at det har vært tidligere et par lignende runder i rettsapparatet.

– Da ikke mot oss, men mot andre nettselskaper. Der har de som har nektet å installere slike AMS-målere ikke fått medhold. Jeg kan ikke se at det skal være noe annerledes i denne saken sammenlignet med tilsvarende tidligere saker. Så jeg frykter absolutt ikke denne rettssaken, sier Schau til Halden Arbeiderblad.

Har Schau fått med seg disse to nylige tapte stengesakene som tingretten har behandlet om ulovlig stenging av strøm fra Elvia? Hvorfor lyver han hele tiden? Fordi: han er nødt til det, han har ikke noe annet å komme med som sitt forsvar. Den eneste muligheten han har er å bløffe media som ikke faktasjekker dette, men heller sprer Schau uttalelser som fake news. Media har man mistet sin tillit til, de har sluttet å lage undersøkende og god journalistikk.

Sak 1: Les kjennelsen fra Hedmarken tingrett der Elvia måtte påkoble strømmen.

Sak 2: Tingretten "ELVIA NETT AS pålegges straks å levere strøm til målerpunktet til eiendommen uten ekstra kostnader for saksøker kunden".

Lenke til andre strømstenge saker som tingretten har behandlet.

LES OGSÅ
Hedmarken tingrett har behandlet en stengesak – Elvia må påkoble strøm til kunde

Elvia bedriver med bevisst monopolmisbruk, der de truer å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS. Kunden er ikke pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden, vil ikke denne arrogante nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.

Retten bemerker også følgende at det viI bli bedømt som monopolmisbruk dersom strørnsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Morten Schau sier følgende: – Da må vi i ytterste konsekvens stenge strømmen. For folk må ha måler. Og det har også skjedd at vi har måtte stenge strømmen. Vi har en kunde oppe i Innlandet som har vært uten strøm i snart halvannet år, svarer han.

Har Schau ikke fått med seg stengesak 1 og 2? Der kunden vant frem, at Elvia hadde stengt strømmen ulovlig uten å ha et rettslig grunnlag? Morten Schau er en uvitende lystløgner.

Elvia har ikke lov til stenge strømmen uten dispensasjon fra NVE, og i tillegg må de ha en rettslig kjennelse fra tingretten. Nettselskapene har leveringsplikt etter Energiloven § 3-3. Les mer her om hva leveringsplikten innbefatter for nettselskapene.

Frostating lagmannsrett kjennelse

Krav om midlertidig forføyning fra nettselskapet. Selv med betalingsmislighold fra kunden kan ikke nettselselskapet frakoble kunden fra strømnettet siden strøm til privat bruk kan karakteriseres som et primærbehov. Konklusjon fra lagmannsretten: stenging av strøm - er monopolmisbruk når det fører til urimelige virkninger for abonnenten. Kjennelsen finner man på denne linken.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>