Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Avlesningsgebyret
  • Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Publisert 22. februar 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Brevet inneholder en firesiders gjennomgang av hvordan nettselskapene beregner seg gebyrer og hvordan lover og forskrifter og NVEs egne uttalelser går imot det nettselskapene hevder. Av den grunn ber advokaten om en rask klargjøring, og summerer opp de viktigste punktene i fire påstander som han ber om at NVE bekrefter.

Merk at innlegget er oppdatert med svaret fra NVE på disse fire punktene. Hele brevet finner du lenger ned.

1. Nettselskapene er ikke pålagt å skifte ut den gamle måleren hos kunder som har fritak fra strømmåler med kommunikasjonsenhet innen AMS (smartmåler).

NVE svar: Anførsel nr. 1: Nettselskapene har ikke plikt til å skifte ut måler hos kunder som har fritak fra AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

2. Nettselskapene er ikke pålagt å sende ut personell for å lese av strømmen hos kunder som ikke har strømmåler med kommunikasjonsenhet innen AMS (smartmåler).

NVE svar: Anførsel nr. 2: Nettselskapene har ikke plikt å sende ut personell for å lese av strømmen hos kunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

3. Nettselskapene har ikke adgang til å kreve gebyr for avlesning med mindre de faktisk drar ut til kunden.

NVE svar: Anførsel nr. 3: Nettselskapene har ikke adgang til å kreve gebyr for avlesning med mindre de faktisk drar ut til kunden.

4. Som monopol bedrift plikter nettselskap å påse at krav på betaling er kostnadsbasert og at særskilte gebyr begrenses til reelle særskilte tjenester.

NVE svar: Anførsel nr. 4: Som monopolbedrift plikter nettselskap å påse at krav på betaling er kostnadsbasert og at særskilte gebyr begrenses til reelle særskilte tjenester.

Hele artikkelen kan du lese på Einar Flydal sin blogg: Vi tar AMS-målerne for retten!

Brevet som er sendt til NVE 12.2.20 kan du LASTE NED HER.
Svaret fra NVE 26.6.20 kan du LASTE NED HER.

Les også
Gebyrene står for fall

Bruk advokatbrevet til din innsigelse mot gebyret til ditt nettselskap

Det anbefales at du bruker brevet som et vedlegg til din innsigelse på det urimelige avlesningsgebyret til ditt nettselskap. Påpek i brevet at kostnadene i gebyret er dekket av det lovpålagte fastleddet som kundespesifikke kostnader (står som nettleie fastbeløp på faktura).

Viser til kontrollforskriften 302
§ 1-3. Definisjoner i niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

§ 14-2 a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

kundespesifikke kostnader fastledd

Link til: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Les først dette innlegget som tar opp at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet.

Les også dette innlegget angående juridisk utredning av avlesningsgebyret.

Søk etter svar på den offentlige innsynsportalen: einnsyn.no

Hvis du ønsker å lese svaret fra NVE (om de da tør å publisere brevet) kan du holde deg orientert med å søke på den offentlige innsynportalen: einnsyn.no. Hvis du finner brevet, be da om innsyn i saken. Her kan du søke på mye annet om AMS og gebyrer. Kanskje du finner din egen klage?

Husk å hake ut for “velg statlige virksomheter” NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og sorter etter “nyeste først” så blir det lettere å finne svaret når det er klart. Det kan også være lurt å hake ut for OED (Olje- og energidepartementet) siden de også behandler klagesaker rundt AMS og gebyrer. 

Du må regne med at NVE bruker lang tid på å svare. Det er allerede personer som har stilt disse spørsmålene for snart ett år siden som ennå ikke har fått svar på sine ubehagelige spørsmål til NVE. Det vil si at NVE har et stort forklaringsproblem nå på hvordan de skal komme seg ut med hevet hode.

Nettselskapene baserer seg på meninger fra NVE

Det som er pussig at alle nettselskapene baserer sin argumentasjon på sitt store forbilde NVE med sine meninger og feiltolkninger som den eneste rettskilden og ikke på hva som står i gjeldende lovverk som nettselskapene er pliktige til å følge. Det virker som nettselskapene ikke klarer å tenke selv med ha sin egen oppfatning på hva som er korrekt å gjøre. Det er religiøse tilstander i denne bransjen hvor alt går ut på hva NVE mener uansett hvem man spør.

Det er ganske vilt hva man har funnet ut i denne AMS saken som bare baserer seg på bare meninger fra saksbehandlerne i NVE som tilegner ting som ikke står nevnt i forskriftstekstene. Hvis du ber om innsyn i klagesakene og setter svarene opp mot forskriften vil du se galskapen. AMS.monster vil publisere slike eksempler på synsing fra saksbehandlerne. Dette blir en ny NAV skandale når noen stikker hull på ballongen.

Hvor er media som den fjerde statsmakt med all den “fake news” som kommer fra energibransjen? Ingen klarer jo ikke å skrive det som er korrekt siden alle refererer til hva andre mener ute å sjekke fakta i saken.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>