Ams Monster

Folket mot AMS

Ny juristrapport er klar om avlesningsgebyret

Publisert 23. mai 2019

Sist oppdatert 26. februar 2020


Gebyrene er urettmessige og legeattest ikke nødvendig sier den nye juristutredningen som er publisert i mai 2019. Les mer om den på bloggen til Einar Flydal. Juristutredningen lastes ned HER.

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS nettselskapet har en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapene ikke har skjønt. Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Merk at dommen er i to deler. Dom 2 fra 17. september 2018 har opphevet dom 1 fra juli 2018. Det har noen av nettselskapene ikke fått med seg.

Last ned del 2 av kjennelsen fra Kristiansand tingrett

Når nettselskapene truer med stenging av strøm, er det monopolmisbruk. Les mer om nettselskapene leveringsplikt på strøm.

LES OGSÅ
Kan nettselskapene stenge kunden strøm? NEI!

Ved en tvist med nettselskapet - er kunden totalt rettsløs. Nettselskapene bryr seg ikke om å følge lovverket og  det privatrettslige forholdet de har med kundene. NVE er tilsynsmyndighet for nettselskapene. De sitter på gjerdet og ser på maktmisbruket fra nettselskapene.

rettslig vurdering av gebyret
Last ned utredningen her

LES OGSÅ
NVE bekrefter at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

Hva er en AMS-måler i juristrapporten?

Den juridiske rapporten blir benevnelsen om den nye avanserte strømmåleren definert som en "AMS-måler".

For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. 

AMS står for «Avanserte måle- og styringssystem» dvs. det er en systemløsning med servere og all maskinvare og programvare.

hva er AMS

Måleren er ikke nevnt avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. For at AMS skal fungere for systemene til nettselskapene, må det installeres en smartmåler med en kommunikasjonsenhet hos sluttbrukeren. Smartmåleren består av en måleenhet, den reguleres av nettleieavtalen. Kommunikasjonsenheten (AMS-delen), den reguleres av avregningsforskriften. Bilde av en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet.

Kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å installere etter nettleieavtalen. Dette har tingretten slått fast.

Produsenten Kamstrup skriver på nettside: “Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler “

LES OGSÅ
Hva en AMS-måler ikke er


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>