Ams Monster

Folket mot AMS

Hva en AMS-måler ikke er

Publisert 6. juni 2021

Sist oppdatert 9. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Det er tydelig at de fleste ikke har forstått definisjonen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) på begrepet "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Man skulle tro at alle vet hva strøm-, gass- og vannmålerne måler? Hva måler AMS-målere? AMS? Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Måleren er ikke nevnt i avregningsforskriften paragraf 4-1.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS

Den avanserte strømmåleren, en smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Målenheten er regulert av nettleieavtalen (2007) og kommunikasjonsenheten regulert av avregningsforskriften.§ 4-1. Nettselskapene har presentert en oppdatert standard nettleieavtale med nye vilkår gjeldene fra 1.1.2021. Avtalen er ugyldig. Les mer om det her

Last ned info ark om Avansert måle- og styresystem - Definisjon av AMS og Krav om installasjon. Det finner du her. Eller les dette innlegget: Definisjon av AMS og krav om installasjon hos sluttbrukeren


  • Dersom dommen fra Frostating lagmannsrett 1990 legges til grunn kan nettselskapene ikke stenge strøm til kunder under noen omstendigheter,Dommen skapte presedens og handlet om en kunde som skyldte nettselskapene 30 000 han ba om en løsning med netteier men dette førte ikke fram.Dommeren konkluderte med at Strøm er like viktig som matvarer I dagens samfunn og påla nettselskapene og skru på strømmen .Netteier måtte finne andre måter å drive inn pengene på det var sterkt gjeldende at det også var 2 barn med I bildet.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >