Ams Monster

Folket mot AMS

Hva en AMS-måler ikke er

Publisert 6. juni 2021

Sist oppdatert 6. juni 2021


Det virker som folk flest har misforstått begrepsbruken rundt "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet", som det heter så fint fra NVE og nettselskapene. AMS-måler er et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Hva skal AMS-måleren måle, AMS? Folk må begynne å sette seg inn i hva disse tre ordene AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) egentlig betyr av en installasjon for sluttbrukeren etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. For de som ikke har fått det med seg, er måleren ikke nevnt i § 4-1.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS

Smartmålere fra Aidon og Kamstrup

Ams.monster skal prøve å forklare definisjonen av AMS og kravet om installasjon slik folk forstår det. Det er viktig at forbrukeren tar av seg skyggelappene i AMS saken, og forstår forskjellen på en måleenhet (måleutstyret) og kommunikasjonsenheten (radiosenderen) i smartmåleren (det oppdiktede ordet AMS-måler).

Dette er et vesentlig viktig juridisk skille, å vite hvilke seperate komponenter smartmåleren faktisk består av før man begynner å krangle med nettselskapene. Bilde av smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet. Det blir lettere å argumentere og avsløre nettselskapets inkompetanse når de pålegger kunden å bytte ut strømmåleren til en såkalt "AMS-måler", når måleren faktisk ikke er nevnt i forskriften. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden som får fritak for AMS-delen (kommunikasjonsenheten) i smartmåleren. NVE har pålagt nettselskapene å installere AMS. Dette må folk begynne å forstå. Man snakker om hvordan jussen til syvende og sist fungerer. Det virker som folk flest ikke har lest hva som står i avregningsforskriften § 4-1.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Lenke til endringen i avregningsforskriften gjeldende fra 1.7.2021. Definisjon § 1-3, en ny definisjon av avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

Ams.monster har fått mange postive tilbakemeldinger fra lesere for en slik oppklaring. De kundene som har skjønt forskjellen, har unngått at strømmen blir stengt. Man slipper å blande inn lapskausen av grunnloven, strålingen fra kommunikasjonsenheten (viktig, men ikke denne omgangen) og personvernet, når det finnes en raskere vei til fritak. For det finnes nettselskaper som faktisk har skjønt hva AMS egentlig går ut på, slik som Vokks Nett, nå Etna Nett. De har en pågående klagesak med RME som ber Vokks Nett begå lovbrudd på grunn av NVEs forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk. Den kan du lese mer om her.

Vokks brev om AMS

Domstolene har behandlet saker om nettselskapets rett til å bytte strømmåleren, der den feilaktige begrepsbruken rundt "AMS-måler" (korrekt begrep å bruke, en smartmåler) ikke blir oppklart til dommeren, med resultatet at kunden ikke vinner frem med sine argumenter. Det virker som både saksøker og saksøkte ikke har forstått og fått dette frem for retten når det til stadig blir brukt sammenblandingen av AMS+måler = "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Resultatet blir at dommeren misforstår og gir dom på feil grunnlag.

Når domstolene behandler sivile saker er det kun bevisene partene fremlegger som dommeren gir dom på. Dommeren har ingen undersøkelse plikt til å sjekke bevisene som blir fremlagt mot fakta faktisk er korrekt. Har partene gjort dårlig forarbeid og misforstått definisjonen på AMS, taper man. Det er viktig å lese det som ams.monster faktisk tar opp. Når du forstår dette, vil du se hvor feil dette har gått i alle ledd siden alle hører på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår deg som kunde.

Ams.monster har prøvd å sette seg inn i hva faktisk NVE og nettselskapene mener med det de skriver, men det er ikke enkelt. Det virker som de bytter mening alt etter hvilken vei vinden blåser. I litt eldre dokumenter er det «skal», og nyere dokumenter er det «kan». Noen dokumenter har nettselskapet plikt til å montere AMS (akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette), mens i senere tid er dette blitt til noe nettselskapet tilbyr. Og godtar man ikke tilbudet, blir kunden påført ett urimelig avlesingsgebyr, der kostnadene i gebyret betaler kunden allerede over fastleddet (nettleie fastbeløp) som kundespesifikke kostnader etter kontrollforskriften § 1-3. Definisjoner: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Les svaret fra RME i en klagesak på dobbel betalingen.

Når det gjelder avlesningsgebyret, har flere kunder fått kreditert og tilbakebetalt gebyret når dobbel betalingen blir påpekt. Klikk her for å se krediteringen fra Tensio.

Og nå begynner det interessante.


Definisjon

Man må få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

En av de beste definisjonen man har klart å finne på dette er skrevet i en Masteroppgave av Sverre Andreas Larsen ved Universitetet i Agder, våren 2011. Her skriver han følgende i kapittel 1.5 Presisering av begreper:

Masteroppgave Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/137527

AMS: Avanserte Måle‐ og Styringssystem. Dette omfatter all maskinvare og programvare som trengs for å lese, og regulere smartmålere og annen maskinvare, direkte eller indirekte, tilknyttet disse i et strømnett. Dette omtales i teksten som AMS og AMS‐systemet.


Det vil typisk bestå av smartmåler, konsentrator, sentralsystem og nettselskapets eget datasystem som styrer AMS‐nettverket via Sentralsystemet. (Se Figur 1‐2). AMS skal hente måledata fra smartmålerne og samtidig overvåke systemet.


En del av overvåkingen skal være automatisk, slik at feil blir korrigert i sann tid av systemet. Alle målinger, alarmer og hendelser blir rapportert til nettselskapets datasystem via sentralsystemet


Dette blir også bekreftet av SINTEF i form av en skisse i kapittel 2, i en rapport1 som er laget på oppdrag fra NVE.


Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

Forståelse av AMS bekrefter Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) rapport nr. 1/2021 etter definisjon i avregningsforskriften § 1-3 som trer i kraft 1. juli 2021.

Avanserte måle- og styringssystem (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere benyttet til avregning for de enkelte målepunkt, til og med sentralsystemet hos nettselskap eller nettselskapets leverandør. 

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler

Les Aidons begreper om nye generasjon Energy Service Devices, smarte strømmålere som kombinerer måler og kommunikasjon. I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid.

Hva Kamstrup sier om måleren: Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® - enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler.

Det er gåte for ams.monster når man begynte å gjøre undersøkelser og sette seg inn i fakta i AMS-saken hvorfor NVE, nettselskapene, forbrukermyndighetene, domstolene og største parten av sluttbrukerne faktisk ikke har skjønt teksten i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS, der måleren ikke er nevnt. Måleren + AMS blir tilegnet og blandet inn i diskusjonen som gjør at det blir en lapskaus av misforståelser. Ikke rart at forbrukeren, den svake part ikke vinner frem i domstolene mot den sterke parten nettselskapene når bevisførselen baserer seg på ting partene ikke har forstått. Husk at dommeren forholder seg kun til bevisene partene fremlegger og gir dom etter det. Det er risikosport hvis partene ikke gjør grundig forarbeid før man begynne å fremlegge saken.

Jeg vil påminne leserne at det finns kunder som har lest og forstått definisjonen av AMS i klartekst som ams.monster har tatt opp i flere innlegg. Kundene har unngått å fått strømmen stengt på grunn av misforståelsen på hva AMS-installasjonen innebærer for kunden. Der av begrepsbruken: "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet", et oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. 


Krav om installasjon hos sluttbrukeren

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning fra 2007, heretter kalt «nettleieavtalen», § 5‐1 sier at nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Man har fått med seg at enkelte som ikke vil ha måler med kommunikasjonsenhet ikke vil slippe nettselskapet til måleren. Dette er i grunnen problemfritt slik jeg ser det, med tanke på det neste jeg nå skal legge frem.

Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Vær oppmerksom på at Energi Norge har publisert nye vilkår i nettleieavtale 16.12.2020. Avtalen er ugyldig, den er strid med Markedsføringsloven og GDPR fordi: kunden har ikke gitt et aktivt samtykke. Les mer her om avtalen

Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapene allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Kamstrup skriver på sine nettsider:
«Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler»

Underforstått med at dette i utgangspunktet er en strømmåler, og blir en smartmåler når kommunikasjonsenhet blir montert i tillegg.

Ams.monster forståelse av nettleieavtalen blir bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra i høsten 2018 da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til kunden for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

Kunden må aldri nekte nettselskapet å bytte selve måleenheten - definert som måleutstyr i nettleieavtalen § 5‐1. Nettselskapene har en rett til å bytte måleren. Det kan bli sett på som et avtalebrudd og strømmen kan bli stengt. Det er AMS-delen kunden skal nekte på, altså kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Den som kunden ikke er pliktig å ta imot. Viser til kjennelse fra tingretten i Kristiansand. Når man fjerner smartmålerens kommunikasjonsenhet, en seperat del, er strømmåleren bare en vanlig måleenhet. Akkurat dette momentet har kunder misforstått når de begynner å krangle med nettselskapet og ender opp å tape i domstolene på grunn av uvitenhet.

Husk at plikten til installasjonen av AMS, gjelder kun for nettselskapene og ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011. Kunden skal kun forholde seg til det privatrettslige forholdet til nettselskapet, altså den standard veiledende nettleieavtalen fra 2007.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>