Ams Monster

Folket mot AMS

Hva en AMS-måler ikke er

Publisert 6. juni 2021

Sist oppdatert 9. september 2022


Det er tydelig at folk flest ikke har fått med seg definisjonen av AMS (Avanserte måle‐ og styresystem) når begrepet "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Det er ikke noe som heter AMS-måler. Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Hva skal AMS-måleren måle, AMS?

Hva betyr en installasjon av AMS for sluttbrukeren ifølge avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS - er måleren ikke nevnt.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS

Smartmålere fra Aidon og Kamstrup

Den avanserte strømmåleren er en smartmåler. Den består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet (radiosender) som er en uavhengig komponent i strømmåleren. Den sender automatisk avlesningen en gang i døgnet til nettselskapet

Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det verken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1 b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

AMS er definert i avregningsforskriften § 1-3, i kraft 1. juli 2021. NVE rapport nr. 1/2021.

"Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør".

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler

Voks Nett, nå Etna Nett er en av de nettselskapene som har skjønt hva en installasjon av AMS faktisk innebærer. Nettselskapet har en pågående klagesak med RME. Les mer her.

RME har fattet vedtak om at Vokks Nett skal begå ulovligheter. De må godta å ta imot legeattester fra kunder som vil ha fritak for AMS. § 4‐1 b har ingen krav om legeattest.

NVE har gitt føringer på krav om helseattest for å få fritak for AMS. NVEs forvaltningspraksis er i strid med personvernforordningen artikkel 6 og artikkel 9. Les mer her.

Vokks brev om AMS

Aidons begrep om nye generasjon Energy Service Devices, smarte strømmålere som kombinerer måler og kommunikasjon. I Aidons ESD’s er kommunikasjonsfunksjoner skilt ut i systemmodulen. Dette gjør det mulig for måleren og kommunikasjonssystemet å ha ulik levetid.

Kamstrup definisjon: Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® - enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler.


AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS


  • Dersom dommen fra Frostating lagmannsrett 1990 legges til grunn kan nettselskapene ikke stenge strøm til kunder under noen omstendigheter,Dommen skapte presedens og handlet om en kunde som skyldte nettselskapene 30 000 han ba om en løsning med netteier men dette førte ikke fram.Dommeren konkluderte med at Strøm er like viktig som matvarer I dagens samfunn og påla nettselskapene og skru på strømmen .Netteier måtte finne andre måter å drive inn pengene på det var sterkt gjeldende at det også var 2 barn med I bildet.

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >