Ams Monster

Folket mot AMS

Istad Nett misbruker riksvåpenet

Publisert 20. oktober 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Hvor langt er nettselskapet Istad Nett villig til gå når de misbruker riksvåpenet med å true kundene med politiet? Dette er bare en ny bekreftelse hvor lite de bryr seg om lovverket.  Dette viser bare hvor langt de ønsker å strekke strikken i sitt maktmisbruk mot kundene.

Hvis Istad Nett har fjernet riksvåpenet fra sin nettside etter at ams.monster har publisert saken, finner du skjermbilde av nettsiden HER.

Istad Nett misbruker riksvåpenet
Istad Nett misbruker riksvåpenet

På nettsiden henviser de til straffeloven Kapittel 28. Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten hvis kunden bryter plomberingen på måleren for å fjerne kommunikasjonsenheten i smartmåleren.

Det er ikke rart at kundene gjør dette når kunden ikke er pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen som ble sist oppdatert i 2007. Det vil si fire år før AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011.

Les kjennelsen fra tingretten
Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen

Istad Nett bryter jo selv loven med når de misbruker riksvåpenet som er forbeholdt statens myndigheter. At de tør.

§ 165. Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv.

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som
a) ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten,


b) uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe som lett kan forveksles med slike, eller

c) uhjemlet offentlig eller i rettsstridig øyemed bruker norsk eller utenlandsk offentlig tittel.

Det er ganske fantasiløst at man bruker en annens merke fordi man ikke greier å finne på noe fornuftig selv. Forstår ikke Istad Nett at dette virker mot sin hensikt med å true kundene med at de bare latterliggjør seg selv. Det er galskap satt i AMS-system!

Alt dette forklarer inkompetansen i nettselskapet. Men det er ikke noe nytt.


  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >