Ams Monster

Folket mot AMS

Vil Datatilsynet gi nettselskapene overtredelsesgebyr?

Publisert 5. januar 2021

Sist oppdatert 1. april 2021

Estimert lesetid: minutter


Begynner nettselskapene å bli nervøse etter Datatilsynet har sendt dem et brev? Datatilsynet har flere klager fra kunder på nettselskapene absolutte krav om legeattest for å få lovlig fritak for AMS. Vil Datatilsynet tørre å gi nettselskapene overtredelsesgebyr for brudd på Personopplysningsloven? Man får håpe at Datatilsynet tør gjøre noe med saken på grunn av alvorligheten fra bransjen i å innhente helseopplysninger fra sluttbrukeren uten å ha hjemmel i lov.

Brevet fra Datatilsynet av 16. desember 2020 ble sendt til følgende nettselskaper: Elvia, Agder Energi Nett, BKK Nett, Glitre Energi Nett, Haugaland Kraft Nett, Lyse Elnett, Norgesnett, Skagerak Nett, Tensio TS og Troms Kraft Nett. Du kan fikke svarene fra enkelte av nettselskapene her.

Nettselskapene har tilegnet seg helseopplysninger, det uten å ha behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1. Gjelder for særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) som legeerklæring, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr 2, setter forbud om behandling av helseopplysninger uten unntak i personvernforordningen artikkel 9 nr 2

Les mer om virksomheten plikter, lenke til Datatilsynet.

Nettselskapene har systematisk ulovlig ervervet mer enn 7200 legeattester uten å ha hjemmel i lov. Viser til NVE rapport 24-2019. Tallet er trolig mye høyere i dag siden tallene som er oppgitt i rapporten sist ble oppdatert i januar 2019. En ny NVE rapport med nye tall er satt på vent. Av hvilken grunn - at den vil avsløre den systematiske innsamlingen fra bransjen?

NVE rapport 24-2019

Man får håpe at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) får passet påskrevet fra Datatilsynet. Fordi: NVE som har lagt til rette med føringer i sin forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk, hvor NVE tilegner seg ting i regleverket som ikke er nevnt. Det er bekymringsfullt at NVE som tilsynsmyndighet for nettselskapene oppfordrer dem til å bryte loven. Her har du noen eksempler på slike føringer på brev fra NVE.

Men så skal det sies at nettselskapene, er private virksomheter, som har en plikt på et selvstendig grunnlag til enhver tid å følge gjeldende lovverk, uavhengig av hva NVE-RMEs forvaltningspraksisen er og hva de mener. Det gjør ikke nettselskapene. For nettselskapene lytter kun til det NVE mener de skal gjøre.

Kunden har påpekt overfor nettselskapene at det er straffbart å innhente helseopplysninger uten å ha grunnlag for behandling, men nettselskapene bryr seg ikke, og fortsetter bare med den ulovlige praksisen. Nettselskapene, Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) er de største lovbryterne. En god nummer to er Agder Energi Nett, Skagerak Nett og Glitre Energi Nett. Men de er ikke alene om praksisen, det gjelder stort sett de fleste andre internettselskaper utenom Vokks Nett som ikke krever legeerklæring.

Skagerak Nett sier til kundene i korrespondanse at de ikke KRAV legeerklæring, men kunden har "rett" til å gi legeerklæring dersom kunden skal fritas fra AMS. Det Skagerak Nett sier indirekte er at kunden må gi legeerklæring. Snakk om å snu ting.

Elvia sitt absolutte krav om legeattest

Datatilsynet har gitt Innovasjon Norge et overtredelsesgebyr på 1 million kroner for manglende behandlingsgrunnlag med rettslig forpliktelse etter Personvernforordningen artikkel 6 og artikkel 9. Les mer om saken hos Datatilsynet. Dette vil koste nettselskapene dyrt dersom de har skaffet seg helseopplysninger ulovlig.

Det gjaldt fire kredittvurderinger av en enkeltperson og dennes enkeltpersonforetak - Innovasjon Norge hadde ikke gyldig behandlingsgrunnlag for det.

Sakene med over 120 nettselskaper er en mye mer alvorlig sak som har krevd legeerklæring uten å ha grunnlag for behandling. Det blir spennende tider fremover, hva vil de svare, vil de bløffe Datatilsynet, slik de har gjort mot kundene?

Nettselskapene har nå svart på Datatilsynets brev. De har vært dumme nok til å legge skylden på NVEs forvaltningspraksis. Les noen av svarene fra nettselskapene nedenfor.

- Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet

- Elvia svar til Datatilsynet på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger

Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

Skagerak Nett redegjør til Datatilsynet for behandling av helseopplysninger tilknytning til AMS-fritak

Dersom nettselskapet har krevd legeerklæring. Klag til Datatilsynet. Du kan gjøre det her.


Datatilsynet behandler saker, gjelder den nettselskapets sak?

"Kommer store bøter fremover
Den antagelsen bekrefter juridisk direktør Jørgen Skorstad i Datatilsynet. Han sier til digi.no at de har pågående saker hvor det kommer til å bli varslet vesentlig høyere gebyrer enn vi har sett i Norge til nå.

– Siden dette er saker under forberedelse er pågående saker, kan vi ikke gå i detalj, det må vi komme tilbake til når de er ferdigstilt og sendt ut, sier direktøren"

Les artikkelen på digi.no: Fikk Norges høyeste GDPR-bot: Nå varsler Datatilsynet vesentlig høyere bøter i mer alvorlige saker


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>