Ams Monster

Folket mot AMS

Vil Datatilsynet gi nettselskapene overtredelsesgebyr?

Publisert 5. januar 2021

Sist oppdatert 1. april 2021


Nettselskapene begynner å bli nervøse - fordi at Datatilsynet har sendt dem brev. Datatilsynet har fått mange klager fra kunder angående nettselskapene sitt absolutte krav om legeattest for å få et lovlig fritak for AMS. Vil Datatilsynet tørre å gi nettselskapene et høyt overtredelsesgebyr for brudd på Personopplysningsloven? Man får håpe at Datatilsynet setter gebyret høyest mulig på grunn av alvorligheten i tilegningen av helseopplysninger fra bransjen uten å ha hjemmel i lov til å kreve legeattest.

Datatilsynet brevet, datert 16.12.20, er sendt til følgende nettselskaper: Elvia, Agder Energi Nett, BKK Nett, Glitre Energi Nett, Haugaland Kraft Nett, Lyse Elnett, Norgesnett, Skagerak Nett, Tensio TS og Troms Kraft Nett. Svarene fra noen av nettselskapene finner du her.

Nettselskapene har tilegnet seg helseopplysninger, det uten å ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1. Gjelder for særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) som en legeattest er, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr 2, den setter forbud om behandling av helseopplysninger uten at det finnes unntak i personvernforordningen artikkel 9 nr 2

Les mer om virksomheten plikter, link til Datatilsynet.

Nettselskapene har systematisk tilegnet seg ulovlig over 7200 legeattester uten å ha hjemmel i lov. Viser til NVE rapport 24-2019. Tallet er nok mye høyere i dag siden de oppgitte tallene i rapporten ble sist oppdatert januar 2019. En ny NVE rapport med nye tall er satt på vent. Av hvilken grunn - at den vil avsløre den systematiske innsamlingen fra bransjen?

NVE rapport 24-2019

Man får håpe at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) får passet sitt påskrevet fra Datatilsynet. Fordi: NVE som har lagt til rette med føringer i sin forvaltningspraksis som er i strid med andre lovverk, der NVE tilegner ting i forskriften som ikke er nevnt. Det er bekymringsfullt at NVE, som tilsynsmyndighet for nettselskapene oppfordrer dem til å gjøre lovbrudd. Her har du noen eksempler på slike føringer på brev fra NVE.

Men så skal det sies at nettselskapene, er private virksomheter, som har en plikt på et selvstendig grunnlag til enhver tid å følge gjeldende lovverk, uansett hva forvaltningspraksisen til NVE-RME er og på hva de mener. Det gjør ikke nettselskapene. Fordi at nettselskapene hører bare på hva NVE mener de skal gjøre.

Kunden har påpekt til nettselskapene at det er et lovbrudd å tilegne seg helseopplysninger uten å ha et behandlingsgrunnlag, men det bryr ikke nettselskapene om, og bare fortsetter med den ulovlige praksisen. Nettselskapene, Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) er den største lovbryteren. En god nummer to er Agder Energi Nett, Skagerak Nett og Glitre Energi Nett. Men de er ikke alene om praksisen, det gjelder stortsett de fleste andre nettselskapene utenom Vokks Nett som ikke krever legeattest.

Skagerak Nett forteller i korrespondanse til kunder, at de KREVER ikke legeerklæring, men kunden har "rett" til å levere legeerklæring hvis kunden skal få fritak for AMS. Det Skagerak Nett sier indirekte, er at kunden må levere legeattest. Snakk om å vri på tingene.

Elvia sitt absolutte krav om legeattest

Datatilsynet har gitt Innovasjon Norge et overtredelsegebyr på 1 million kroner for manglende behandlingsgrunnlag med rettslig plikt etter Personvernforordningen artikkel 6 og artikkel 9. Les mer om saken på Datatilsynet. Dette vil koste nettselskapene dyrt med overtrampet der de har tilegnet seg helseopplysninger ulovlig. Det blir spennende tider fremover til Datatilsynet kommer med sitt vedtak til nettselskapene.

Det gjaldt fire kredittvurderinger av en enkeltperson og hans enkeltpersonforetak - det hadde ikke Innovasjon Norge et gyldig behandlingsgrunnlag for.

Sakene med over 120 nettselskaper, er en mye mer alvorlig sak som har krevd legeattester uten å ha et behandlingsgrunnlag. Det blir spennende tider fremover, hva de vil svare, vil de bløffe til Datatilsynet, slik som de har gjort til kundene?

Nå har nettselskapene besvart Datatilsynet sitt brev. De har vært dumme nok til å legge skylden på NVEs forvaltningspraksis. Les noen av svarene fra nettselskapene nedenfor.

- Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet

- Elvia svar til Datatilsynet på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger

Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

Skagerak Nett redegjør til Datatilsynet for behandling av helseopplysninger tilknytning til AMS-fritak

Hvis nettselskapet har stilt krav om legeattest. Klag til Datatilsynet. Det kan du gjøre her.

Datatilsynet har pågående saker, gjelder det sakene til nettselskapene?

"Kommer store bøter fremover
Den antagelsen bekrefter juridisk direktør Jørgen Skorstad i Datatilsynet. Han sier til digi.no at de har pågående saker hvor det kommer til å bli varslet vesentlig høyere gebyrer enn vi har sett i Norge til nå.

– Siden dette er saker under forberedelse er pågående saker, kan vi ikke gå i detalj, det må vi komme tilbake til når de er ferdigstilt og sendt ut, sier direktøren"

Les artikkelen på digi.no: Fikk Norges høyeste GDPR-bot: Nå varsler Datatilsynet vesentlig høyere bøter i mer alvorlige saker


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>