Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Elvia svar til Datatilsynet på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger

Elvia svar til Datatilsynet på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger

Publisert 1. april 2021

Sist oppdatert 1. april 2021

Estimert lesetid: minutter


Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) ved direktør for nettstrategi Anne Sagstuen Nysæther og senioringeniør rammevilkår Jon Eivind Johannessen
har gitt svar på brevet fra "Datatilsynet - Krav om redegjørelse - Nettselskapers behandling av helseopplysninger 16.12.2020". Det er litt merkelig at når Elvia blir presset inn i et hjørne, som de ikke kommer seg ut av, viser ledelsen sitt sanne ansikt. Men svaret som blir gitt bekrefter inkompetansen innad i nettselskapet. Man blir bekymret på hvor lite kjennskap ledelsen i netselskapet Elvia har om lovverket, som de er forpliktet til å følge som en monopolist av nettjenester til forbrukeren. 

Les hele svarbrevet fra Elvia til Datatilsynet HER. Svarbrevene fra de andre nettselskapene finner man HER.

Svaret fra Elvia blir som vanlig referert til RMEs forvaltningspraksis og til bransjestandarden som Energinorge har utarbeidet. Elvia har gitt akkurat den samme forklaringen til Datatilsynet som de andre nettselskapene har gitt. Klarer ikke Elvia, som en privat virksomhet å ha sin egen oppfatning på hva som er fornuften i galskapen rundt legeattest kravet som de stiller, men de hører bare på hva andre mener om det?

Hvorfor svarer ikke advokaten til Elvia på brevet til Datatilsynet, som har den rette juridisk kompetansen rundt lovverket, skulle man tro? Advokaten ville da ha fått med seg disse lure spørsmålene i brevet fra Datatilsynet som Elvia ledelsen ikke har skjønt konsekvensen på hva de har gitt svar på. Er det fordi: at advokaten ikke kan si imot lovverket, da er det brudd på god advokatskikk?

Det er litt pussig at lederne Nysæther og Johannessen må svare for løgnene fra de nyttige idiotene på kundeservicen til Elvia, som har i lang tid bedrevet med løgn og fanteri i korrespodanse med kundene. Ams.monster har fått tilgang på informasjon i klagesaker. Der Elvia fremsetter trusler om stenging av strøm hvis kunden ikke fremviser legeattest, bla. fra prosjektmedarbeider Linn som var ekstrem pågående og skråsikker i sin sak på at nettselskapet hadde rett i det de gjorde. Denne urimelige praksisen ble tatt opp med lederen av kundesenteret Frode Sand, kommunikasjonssjef Morten Schau og tidligere direktør, nå styreleder Øistein Andresen og andre. Fordi: at Elvia tilegner seg helseopplysninger, legeattester fra kundene uten å ha hjemmel for det. Det er et lovbrudd. Klikk her for å lese svaret fra Frode Sand til kunde. Han har ikke skjønt mye.

LES OGSÅ
Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Men ledelsen brydde seg ikke om å gjøre noe med det, de ignorerte kundens legitime spørsmål på om Elvia hadde behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. Elvia fortsatte å komme med trusler om stenging av strøm. Dokumentasjon på behandlingsgrunnlaget for legeattest bare bortforklares, der det henvises til forvaltningspraksisen til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME), at det er krav om legeattest som eneste gyldige dokumenterbare ulempe, som ikke er forskriftsfestet.

§ 4-1 plikt til å installere ams

Les disse to stengesakene fra tingretten, dom 1 og dom 2, der Elvia fikk passet påskrevet fra dommeren på monopolmisbruket.

Kunden måtte klage til Datatilsynet for å få rett, det som brevet fra Datatilsynet til nettselskapet Elvia tar opp, som Elvia prøver nå å bortforklare med å skylde på RMEs forvaltningspraksis. Vet ikke disse lederne i Elvia, som er en privat virksomhet at de må følge lovverket uansett hva RME skulle mene om dette? Hva skal man si om slik uvitenhet og arroganse fra Norges største nettselskap, som har fått sugerør inn i forbrukerens lommebok, der de ansatte i Elvia tror at de kan gjøre hva de vil med kundene. Pipa vil etterhvert få en annen lyd når saken blir omtalt i media ganske snart. Det vil få noen konsekvenser for de ansvarlige som har sittet å sett på galskapen uten å bry seg. Dette vil koste nettselskapet Elvia veldig dyrt i dårlig omdømme og høye bøter fra Datatilsynet. Les hva Datatilsynet hinter om i denne media saken på digi.no.

Hafslund Nett, nå Elvia ble gjort oppmerksom på lovbruddet første gang i 2019, at nettselskapet ikke hadde behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Elvia har helt bevisst fortsatt trakasseringen av kundene, og enda de vet at det er ulovlig. Der Elvia truer med å stenge strømmen hvis kunden nekter å bytte måler eller nekter å fremvise legeattest som ikke er et krav. NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte måler, men å installere AMS i målepunktet. Hvis nettselskapet skal stenge strømmen på dette grunnlaget, er det brudd leveringsplikten. Det har nå flere kunder klaget til RME, på Elvia sitt monopolmisbruk. RME har bekreftet hvilke krav som gjelder for å oppheve leveringsplikten til målepunktet, at de må søke til NVE først for å oppheve leveringsplikten. Dette fordi at nettselskapene ikke skal misbruke sin monopolsituasjon mot forbrukeren. Les mer her om Energiloven og leveringsplikten.

En kortversjon av klagesaken. Kunden klagde Hafslund Nett, nå Elvia inn til Datatilsynet, da fikk Elvia noe å tenke på på. Fordi: når nettselskapet skulle bytte måleren hos kunden, da til en måler uten kommunikasjonsenhet, da montørene skulle bytte måleren, spurte de ikke om få se legeattesten, den som var et absolutt krav. Var det fordi at nettselskapet allerede var informert om at kunden hadde klaget Elvia inn til Datatilsynet, og at de tøffingene på kundeservicen fikk kalde føtter?

hafslund nett absolutte krav om legeattest

Mer utfyllende kommentarer på tilsvaret fra Elvia til Datatilsynet blir ikke kommentert. Det har blitt kommentert i de andre svarbrevene fra nettselskapene til Datatilsynet nedenfor. Fordi: alle nettselskapene har skrevet det samme likelydende svaret til Datatilsynet, merkelig nok. Det virker ikke som nettselskapene har egne oppfatninger på hva som er korrekt å gjøre i henhold til lovverket. Men følger bransjestandarden fra Energinorge, interesseorganet for nettselskapene som ikke har skjønt hva det betyr å ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. Inkompetansen i bransjen er på et meget lavt nivå. Hvorfor klarer ingen å gjøre dette riktig med å lese hva som faktisk står i lovverket?

Ikke rart at dette tullet rundt AMS installasjonen har gått galt når alle nettselskapene bare høre på hverandre uten å sjekke fakta i saken. Når kundene påpeker ulovligheten, blir kunden ignorert av bransjen. Dette på grunn av RMEs forvaltningspraksis og tolkninger er i strid med andre lovverk. Det er en form for sekt virksomhet over disse nettselskapene, der monopolistene av nettselskapene har mistet totalt bakkekontakt med å ha en god dialog med sine kunder. De er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett. Det er galskap satt i AMS-system!

Vokks Nett (nå Etna Nett) er det eneste nettselskapet som har skjønt lovverket som de andre nettselskapene ikke har skjønt.

"For at nettselskapene skal kunne be kundene om legeattest, så må vi ha hjemmel for å be om, kunne lagre og bruke slike opplysninger. Det har vi ikke saklig grunn til å etterspørre, for å gjøre vår jobb, som primært er å bygge og drifte strømnettet."

Les Vokks Nett svar til RME i klagesak 202012537-4: "Vedtak om at kunder har krav på fritak fra installasjon av AMS-måler ved dokumentert vesentlig ulempe".

Monopolet bør oppheves snarest slik at forbrukeren får en reel valgmulighet til å bytte nettselskap slik som monopolet fungerer i telebransjen. Dette for å komme seg bort i fra slik useriøs forretningspraksis som overhode ikke bryr seg om lovverket eller det privatrettslige hvis det ikke går deres vei. Akkurat dette har ams.monster dokumentert mer en nok i innlegg, at nettbransjen er direkte useriøs og bedriver med kriminell virksomhet som har gått under radaren for folk flest. Men AMS-saken har fått frem i lyset den gjennomsyrede ukulturen i nettbransjen.

LES OGSÅ
Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet
LES OGSÅ
Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester
LES OGSÅ
Skagerak Nett redegjør til Datatilsynet for behandling av helseopplysninger tilknytning til AMS-fritak
LES OGSÅ
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?


Datatilsynet har pågående saker, gjelder det sakene til nettselskapene?

"Kommer store bøter fremover
Den antagelsen bekrefter juridisk direktør Jørgen Skorstad i Datatilsynet. Han sier til digi.no at de har pågående saker hvor det kommer til å bli varslet vesentlig høyere gebyrer enn vi har sett i Norge til nå.

– Siden dette er saker under forberedelse er pågående saker, kan vi ikke gå i detalj, det må vi komme tilbake til når de er ferdigstilt og sendt ut, sier direktøren"

Les artikkelen på digi.no: Fikk Norges høyeste GDPR-bot: Nå varsler Datatilsynet vesentlig høyere bøter i mer alvorlige saker{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>