Ams Monster

Folket mot AMS

Agder Energi Nett bruker hersketeknikker mot kundene for å få sin rett

Publisert 19. mars 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Administrerende direktør Jan Erik Eldor prater om samfunnsgevinster og viktigheten for å få installert AMS hos alle kundene i Agder Energi Nett sitt område. Samfunnsgevinster for hvem? Det er ihvertfall ikke kundene som får disse gevinstene.

Jan Erik Eldor sitt innlegg i Agderposten 11.3.2020 er et svar på kundens innlegg 6.3.20. Flere artikler om denne AMS saken fra kunder av Agder Energi Nett finner du nederst på siden.

Klikk på bilde for å lese artikkelen
som blir kommentert av ams.monster

Agder Energi og samfunnsgevinster
LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Kommentarer på Eldor sitt leser innlegg

Eldor kommenterer kundens påstand fra artikkelen at Agder Energi Nett ikke har hjemmel i loven til å kreve AMS-målere i private hjem på dette medfører ikke riktighet, og en rekke av leserinnleggets påstander krever en litt mer nyansert fremstilling.

Hvordan kan Eldor si at kundens synspunkter er en påstand når det er faktisk er fakta som kan dokumenteres? Det er nettselskapene som har påstander og som baserer sine svar på meninger fra NVE som eneste rettskilde og ikke hva som står i lovverket. Det vil en dommer skjønne hvis en slik sak kommer til domstolene. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011, og forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft.

Hvordan kan man være pliktig til å installere AMS når det ikke er tatt med som et avtalepunkt i nettleieavtalen?

Les her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand som bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen

Kunden har ikke noen egne meninger eller påstander når man faktisk refererer til hva som står i lovverket og i nettleieavtalen. Det er NVE og nettselskapene som har meninger og påstander som ikke kan dokumenteres med en lovhjemmel. Det er så pussig med slike uttalelser kommer kun fra nettselskapene og at ingen jurister vil svare på dette skriftlig utad til kundene. Kan det være for at de ser galskapen i det?

Eldor sier følgende sitert: "Innføringen av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på 100 år"  

Det er bare at det Eldor ikke vet at alle typer nye og gamle strømmålere er automatiske. Hvis de ikke har vært automatiske, hvordan skulle de da kunne lese av strømforbruket? Administrerende direktør er jo totalt uvitende på hvordan teknikken fungerer. Han burde holde seg til det han skal være og det er en direktør som administrerer og ikke blande seg bort i ting han ikke kan noe om.

Eldor sier følgende at det er "NVE som har bestemt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere"

Er det ikke avregningsforskriften som har bestemt dette? Forskriften for å installere AMS gjelder kun for nettselskapet, ikke oss kunder. Kunden skal kun forholde seg til nettleieavtalen. Der står det ingenting om at kunden pliktig til å installere AMS. Det er en feiltolkning av forskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Der står det at: Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. Hva nå enn det skal bety for kunden. Det står det ingenting om at det gjelder strømmåleren.

Kunden er kun pliktig til å bytte måleenheten hvis nettselskapet ønsker det i henhold til nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr som ble sist oppdatert i 2007.

Eldor vet ikke hva AMS egentlig er for noe siden han ikke har satt seg inn i saken. AMS står for: "Avanserte Måle- og Styringssystemer" dvs. det er en systemløsning med maskinvare for at komponentene skal snakke sammen.

Hva er AMS

For AMS har ingenting med måleren å gjøre. Hvis du leser hva som står forskriftsteksten § 4-1.Plikt til å installere AMS. Der står det kun at nettselskapet skal installere AMS, hva nå slags del av AMS skal kunden få installert som er det store spørsmålet. 

Les definisjonen under fra en masteroppgave på AMS fra Universitet i Agder som er i nettområdet til Agder Energi Nett. Folk som ikke jobber i bransjen klarer jo å finne ut hva er AMS med å lese. Nettbransjen er jo totalt uvitende på hva de egentlig skal levere av tjenester til kundene. Fordi de ikke gidder å sette seg inn i sine lovpålagte oppgaver.

hva er AMS

Hva er det slags del av AMS kunden skal få installert? Det lurer jeg på når man leser forskriftsteksten. Det burde ha stått at kunden var pliktig til å installere kommunikasjonsdelen i strømmåleren for at AMS skal fungere. Men sånn går det når NVE som forskriftsmyndighet ikke vet hva de holder på med.

Hva er en "AMS-måler"

Eldor: Bruk av måledata som registreres via AMS-målerne er blant annet underlagt personopplysningsloven

Konserndirektøren Eldor snakker om AMS-målere. Hva er en AMS-måler? Det har jeg problemer av å finne ut av. AMS ordet brukes også innen vannmålere fordi det er den samme løsningen rundt maskinvare- og styringssystemer. Det er kommunikasjonsenheten i måleren som oversender måletallene til nettselskapene. På fagspråket kalles den nye strømmåleren for en smartmåler, eller en avansert strømmåler. En smartmåler består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

Bruk av ordet "AMS-måler" kommer opprinnelig fra høringsdokumentene til NVE angående forskriftene rundt AMS installasjon. Denne følgefeilen har bare fortsatt fordi ingen har giddet å satt seg inn i AMS-temaet godt nok siden alle refererer til hva NVE mener.

Hva produsenten Kamstrup skriver på sin nettside om den nye strømmåleren:

“Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler”

Det er rart at Eldor ikke vet hvordan denne smartmåleren fungerer siden Agder Energi Nett bruker nettopp slike avanserte målere fra Kamstrup. Men å uttale seg mot bedre vitende, det klarer han veldig godt.

Så sier Eldor følgende: Ved innføringen av nye AMS-målere (hva er det for noe?) har NVE gjort sine juridiske vurderinger, og mener at de ikke bryter noen regler ved å kreve at det installeres AMS-målere. Agder Energi Netts kunder forholder seg til nettleieavtalen, som sier at nettselskapet både skal velge måleutstyr og installere utstyret.

Det er bare det at vi snakker ikke om et måleutstyr, vi snakker om AMS og kommunikasjonsenheten i strømmåleren og kommunikasjonsdelen er heller ikke nevnt i forskriften § 4-1. Og kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å ta imot etter den privatrettslige nettleieavtalen som ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften som kom i 2011.

Hvordan er det mulig at vi kunder er pliktig å installere en radiosender i en privat installasjon som man ikke kan slå av og har heller ikke et avtalepunkt i nettleieavtalen. Bruker ikke Agder Energi Nett juridiske rådgivere?

Kundens plikt er kun å bytte måleenheten

Det eneste nettkunden trenger å forholde seg til etter nettleieavtalen § 5-1 er å bytte ut måleenheten når nettselskapet ønsker det, da til måler uten AMS, dvs. kommunikasjonsenheten i strømmåleren.

kontroll av måleutstyr

AMS dommen i Kristiansand tingrett

Dommeren i Kristiansand tingrett har fått med seg den juridiske forskjellen at nettkundene ikke er pliktig til å ta imot AMS. Det eneste kunden er pliktig å gjøre etter nettleieavtalen er å bytte måleenheten når nettselskapet ber om det. For i ifølge nettleieavtalen fra 2007 var standarden for en strømmåler, en måleenhet. Gjør du det, kommer ikke nettselskapet noen vei med deg juridisk i ettertid og kan ikke stenge strømmen siden ikke er et brudd etter § 7-1 Vilkår for stenging i nettleieavtalen.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Les her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand som bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen

Det pussige er at denne tingrettssaken var akkurat med Agder Energi Nett. Har de ikke lært noe av den? Hvis de har så rett i det han Eldor sier så hvorfor anket de ikke saken for å få en rettskraftig dom? Jo, det er fordi de er livredd for å tape for det skaper en rettspraksis som de må følge. Men som sagt Agder Energi Nett og de andre nettselskapene bryr seg ikke lovverket fordi de har satt seg selv over lovverket som de er pliktige til å følge med å referere til NVE sine meninger som heller ikke står i lovverket.

Forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft

Forstår ikke Agder Energi Nett at forskriften ikke har tilbakevirkende kraft? Husk at kundeforholdet mellom kunden og nettselskapet er regulert av nettleieavtalen, og kontroll- og avregningsforskriften gjelder for nettselskapene.

Jeg registrerer at Eldor sier at NVE mener at de ikke bryter noen regler i nettleieavtalen.

Er NVE blitt juridisk rådgiver for kundens nettleieavtale med å blande seg bort i det privatrettslige som angår kunden og nettselskapet? Det NVE gjør nå er at de legger til rette med føringer for nettselskapene som de ikke skal gjøre. Hva NVE mener nettselskapet skal gjøre angår ikke kunden. NVE kan mene hva de vil. Man må forholde seg til hva som faktisk står i lovverket. Og kunden skal kun forholde seg til hva som er avtalt i nettleieavtalen fra 2007, og der står det ikke noe om AMS eller en kommunikasjonsenhet. Det er ganske utrolig at de ikke har fått med seg dette.

Bare for å påpeke at NVE er tilsynsmyndighet for nettselskapene, ikke oss kunder, og skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forhold som kunden har med sitt nettselskap. Det har NVE selv presisert i brev og på nve.no at privatrettslige forhold må man ta med sitt nettselskap. Hvorfor ber da nettselskapene kundene klage til NVE? Av uvitenhet. Energibransjen med NVE i spissen har ikke kompetanse på hva de holder på med. Det har denne AMS saken løftet opp og bekreftet. Hvis du leser de forskjellige innleggene på ams.monster vil du finne ut at nettselskapene bryter mange forskrifter med NVE sin velsignelse av feiltolkninger i forhold til hva som faktisk står i forskriftene.

Ingen svarer på det man spør om

Det spesielle er at når du tar dette opp med NVE eller nettselskapene vil de ikke svare på det du spør om. Man får alltid svar på ting man ikke har spurt om. Og nettselskapene henviser hele tiden til hva NVE mener de skal gjøre som ikke angår kunden. Det virker som nettselskapene ikke har tatt seg bryet med å sjekke disse meningene fra NVE opp mot lovverket når det blir påpekt fra kunden.

Agder Energi Nett stenger strømmen

Har Agder Energi Nett glemt av at de har en nettleieavtale med kundene hvor kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS? Kunder som står i mot for sin privatrettslige rettighet etter nettleieavtalen blir truet med stenging av strøm hvis de ikke godtar nettselskapets urimelige premisser. Nettselskapene har bare en lov, og det er deres egen tolking som er korrekt til enhver tid.

Eldor: Dersom kunden ikke ønsker tjenestene på de betingelser som Agder Energi Nett og myndighetene har satt, vil kundeforholdet bli avsluttet

Hva skal man si om slike uttalelser fra administrerende direktør i Agder Energi Nett når man har med en useriøs bransje av nettselskaper som ikke bryr seg om å følge lovverket helt bevisst. Og beviser gang på gang i sine svar til kundene at de ikke har kompetanse på hva de holder på med slik de håndterer lovverket som de er pliktige til å følge. De bryr seg ikke engang å sjekke ting opp når kunden påpeker hva som faktisk står i lovverket. Nettselskapene følger kun lovverket når det gagner dem er min erfaring. Man skulle tro de har tilgang til et helt annen lovverk en det man finner på lovdata.no slik nettselskapene svarer kundene.

En påminnelse til kunder som nekter

For å presisere siden man har fått med seg at mange kunder i nettområdet til Agder Energi Nett har nektet å bytte både selve måleenheten og AMS delen, dvs. kommunikasjonsenheten i måleren. Du må nekte for AMS-delen. Hvis du nekter for å bytte målenheten også, så kan faktisk nettselskapet stenge din strøm etter nettleieavtalen "§ 7-1 Vilkår for stenging. Nettselskapet kan stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side" siden nettselskapet eier måleutstyret ifølge "§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret..." Det eneste punktet du som kunde trenger å forholde deg til er at du lar nettselskapet bytte måleenheten når de ber om det, da til måler uten AMS (kommunikasjonsenheten). Gjør du det kan de ikke stenge din strøm siden det ikke er et avtalebrudd.

Den religiøse klubben av gode kamerater

Nettselskapene sitt store forbilde er NVE. De hører bare på hva NVE mener hva de skal gjøre til enhver tid uten å sjekke NVE sine meninger opp mot gjeldende lovverk og forskrifter. Det virker som det finnes bare en rettskilde ifølge nettselskapene, og det er NVE og ikke hva som står i lovverket kommenterte en tingrettsdommer når han fikk gå gjennom noen av dokumentene. Har lagt merke til en ting i korrespondansen fra nettselskapene, er at de referer hele tiden til på NVE mener og synser med å tilegne ting som ikke står i forskriftene.

Så har man de gode kameratene i interesseorganene Energinorge og Distrikstenergi som driver på med lobby virksomhet mot politikere i stor stil. Det er noe religiøst over denne energibransjen. De tror på noe som ikke finnes, og prøver å hjernevaske kundene sine med den feilinformasjon. De har tette forbindelser med forbrukerorganisasjonene samt med Huseiernes Landsforbund som blir påvirket av dette glansbildet av feilinformasjonen i sine formelle kaffebesøk på hva faktisk AMS egentlig innebærer for oss kunder. Fordi ingen faktasjekker det som blir presentert fra klubben av gode kamerater og satt opp mot lovverket.

Forbrukerorganisasjonene må begynne å våkne og faktisk bry seg om hvem dem skal egentlig ivareta sine interesser for. For vi kunder er jo totalt rettsløs når man kommer i en tvist med vårt nettselskap som har monopol på nettjenester. Vi har ingen vi kan gå til for få hjelp. Hvor er kundenes ombudsmann?

Vær obs på ny nettleieavtale

Folk bør være obs på når det gjelder den felles privatrettslige nettleieavtalen alle kundene har med sine respektive nettselskaper. Og det er forbrukertilsynet og Energinorge som sitter rundt forhandlingsbordet på vegne av oss nettkunder. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Og den er en meget sterk juridisk avtale for oss kunder. Fordi vi ikke er pliktig til å ta imot AMS siden den ikke inneholder et avtalepunkt for AMS. Så folk bør følge med i informasjonen fra sitt nettselskap så de ikke blir tatt på senga med en ny nettleieavtale uten de hadde fått det med seg.

§ 16 Endringer i standard nettleieavtale

Les her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand som bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen

Jeg påpeker at kundeforholdet mellom nettselskapene er regulert av nettleieavtalen, og kontroll- og avregningsforskriften gjelder for nettselskapene.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>