​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

 • Hjem
 • AMS
 • Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

Publisert 15. august 2020

Sist oppdatert 16. august 2020


I slike tvister rundt AMS installasjonen hvor kunden nekter å bytte strømmåleren, kan være et brudd på nettleieavtalen med de følger at kunden kan få stengt sin strøm etter § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr siden nettselskapet eier måleutstyret. Dette argumentet bruker nettselskapene ofte for å stenge strømmen til kunden. Da må man oppklare hva den nye strømmåleren består av komponenter. Akkurat dette har nettselskapene store problemer med å skjønne forskjellen på når de pålegger kunden å bytte strømmåleren og glemmer av at den nye strømmåleren består av andre juridiske komponenter som ikke har et avtalepunkt i nettleieavtalen med kunden.

Nettselskapene kaller den nye strømmåleren for en AMS-måler, det er feil. Det er et oppfunnet ord. Hva skal da en slik AMS-måler måle? Andre ord som blir brukt er: AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet, det er også feil å bruke.

Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen.

AMS står for: Automatisk Måle‐ og Styringssystem. 

hva er AMS

På fagspråket kalles den nye avanserte strømmåleren for en smartmåler. Den består av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Nettleieavtalen regulerer måleenheten og avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS regulerer kommunikasjonsenheten. I forskriften står det ingenting om en strømmåler.

Hva Kamstrup produsent skriver på sin nettside:
“Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler”

Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, det vil si fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Da var standarden for en strømmåler, en måleenhet. Kommunikasjonsenheten er ikke tatt med som et avtalepunkt i nettleieavtalen. Dette har Kristiansand tingrett skjønt forskjellen på en strømmåler og AMS. Les mer her.

Kunden er kun pliktig å bytte ut måleenheten etter nettleieavtalen  § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr hvis nettselskapet ønsker å bytte ut måleren. Og da til en måler uten kommunikasjonsenhet. Merk at mange kunder som for fritak for AMS kan beholde sin gamle måler. Nettselskapet er heller ikke pålagt å bytte ut den gamle strømmåleren som de påstår til kunden. Det har NVE bekreftet. Les dette innlegget med svar brevet fra NVE til advokatfirmaet Schjødt AS.

Les dette innlegget hvis nettselskapet krever legeattest for å få et lovlig fritak for kommunikasjonsenheten i måleren. Det har de ikke lov til siden nettselskapene ikke har behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 1.

Men mange nettselskaper ønsker å bytte ut de gamle målerne med nye for enklere vedlikehold av hele målerparken. Da må kunden forholde seg til det. Det er viktig å møtte nettselskapet på halvveien i en tvistesak slik at du ikke kommer i en situasjon med at strømmen blir koblet ifra. Husk at når kommunikasjonsenheten er fjernet i strømmåleren er den bare en vanlig digital måleenhet. Her kverulerer mange kunder på at det ikke er det.

Hvis kunden bytter ut selve måleenheten, kan ikke kunden få stengt sin strøm siden det ikke er et brudd på nettleieavtalen. Hvis en slik stengesak kommer i rettssystemet, vil kunden vinne frem i saken på akkurat dette punktet. Det er viktig å svare på stengevarselet du har mottatt og bruke dette som argument i en ikke åpenbart grunnløs innsigelse mot stengingen før kunden blir koblet av strømnettet. Les mer her.

Det som er viktig å skjønne hva faktisk AMS går ut på, og på hva dette innebærer for hva kunden skal få installert i sitt private hjem. Akkurat det er ikke særlig spesifisert i forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe hvis man har forstått ordlyden i forskriften. Og man må presisere at forskriften gjelder kun for nettselskapet og ikke for nettkunden. Kunden skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen kunden har med nettselskapet. Avtalen er lik for alle kundene. Den ble sist oppdatert i 2007. Det er det ingen avtalepunkt om at kunden er pliktig til å installere AMS.

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


  • Tror ikke du har skjønt hva ams.monster faktisk tar opp når du blander inn ordet høyfrekvent støy som blir sendt fra en digital måleenhet. Vet du hva en måleenhet er? Når det blir nevnt en digital måleenhet er det snakk om en vanlig strømmåler uten kommunikasjonsenhet som har et digitalt display som viser til enhver hva målerstanden er slik som den gamle måleren med dreieskive med tall som gikk rundt som man fortsatt må lese av manuelt og sende inn sine måletall til nettselskapet.

   Når man fjerner kommunikasjonsenheten i smartmåleren så er den bare en vanlig strømmåler (målenhet) som ikke produserer noen radiofrekvent støy/elektromagnetiske stråling som kommer fra AMS senderen som gjør at mange folk blir syke av. Det er radiosenderen i den nye måleren som er problemet med stråling og elektromagnetiske felt siden den består av to separate komponenter, dvs. en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

   Og kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig å montere i sitt private hjem etter nettleieavtalen som ams.monster tar opp i innlegget som du har misforstått med å blande inn ordet «høyfrekvent støy» som ikke innlegget tar opp som et tema. Det du vil snakke om må du ta med andre. Ams.monster tar kun opp juridiske i forhold til nettleieavtalen kunden har med nettselskapet.

   Økt bruk av f.eks. solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre.

   Uansett produserer alle komponenter som bruker strøm en eller for form for støy av varierende grad fra både den gamle og nye strømmåleren, såkalt skitten strøm som påvirker ett eller annet utstyr eller hos en person som er el følsom.

   Ams.monster innlegget prøver å frem hva den nye avanserte strømmåleren består av juridiske komponenter i forhold til nettleieavtalen som kunden skal forholde seg til slik at kunden kan slippe å montere kommunikasjonsenheten i strømmåleren. Det vil si at kunden har en mye mer kortreist vei for å unngå en tvist med sitt nettselskap og unngå å få stengt sin strøm på grunn av uvitenhet om det juridiske på hva den nye strømmåleren består av komponenter som selv nettselskapene misforstår når de pålegger kunden å bytte ut sin gamle strømmåler.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >