Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • AMS
 • Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

Publisert 15. august 2020

Sist oppdatert 16. august 2020

Estimert lesetid: minutter


Nettselskapet ønsker å installere AMS (Avanserte Måle‐ og Styringssystem) hos sluttbrukeren. Hvis kunden nekter å bytte strømmåleren kan det være et brudd på nettleieavtalen med konsekvensen at kunden kan få stengt sin strøm. Så enkelt er det ikke for nettselskapet. Nettselskapet bruker argumentet og påberoper seg etter § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr at de eier måleutstyret som grunnlag for å stenge strømmen hvis kunden nekter. 

Nettselskapene bruker benevnelsen på den nye avanserte strømmåleren for en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Hva skal en AMS-måler måle, AMS?

Nettselskapene har problemer å forstå hvilke seperate juridske komponenter smartmåleren består av.

LES OGSÅ
Hva en AMS-måler ikke er

Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen.


hva er AMS

Innen AMS kalles den nye avanserte strømmåleren for en smartmåler. Den består av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Nettleieavtalen regulerer måleenheten og avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS regulerer kommunikasjonsenheten. Forskriften sier ingenting om at det gjelder installasjon av en måler.

Hva Kamstrup produsent skriver på sin nettside:
“Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler”

Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Standarden for en strømmåler etter nettleieavtalen, var en måleenhet. Kommunikasjonsenheten (AMS) er ikke et avtalepunkt i nettleieavtalen. Kristiansand tingrett har bekreftet det i sin kjennelse fra september 2018. Les mer her. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler.

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Kunden er kun pliktig å bytte ut måleenheten etter nettleieavtalen  § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr hvis nettselskapet ønsker å bytte ut måleren. Og da til en måler uten kommunikasjonsenhet. Merk at mange kunder som for fritak for AMS kan beholde sin gamle måler. Nettselskapet er heller ikke pålagt å bytte ut den gamle strømmåleren som de påstår til kunden. Det har NVE bekreftet. Les dette innlegget med svar brevet fra NVE til advokatfirmaet Schjødt AS.

Les dette innlegget hvis nettselskapet krever legeattest for å få et lovlig fritak for kommunikasjonsenheten i måleren. Det har de ikke lov til siden nettselskapene ikke har behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 1.

Men mange nettselskaper ønsker å bytte ut de gamle målerne med nye for enklere vedlikehold av hele målerparken. Da må kunden forholde seg til det. Det er viktig å møtte nettselskapet på halvveien i en tvistesak slik at du ikke kommer i en situasjon med at strømmen blir koblet ifra. Husk at når kommunikasjonsenheten er fjernet i strømmåleren er den bare en vanlig digital måleenhet. Her kverulerer mange kunder på at det ikke er det.

Hvis kunden bytter ut selve måleenheten, kan ikke kunden få stengt sin strøm siden det ikke er et brudd på nettleieavtalen. Hvis en slik stengesak kommer i rettssystemet, vil kunden vinne frem i saken på akkurat dette punktet. Det er viktig å svare på stengevarselet du har mottatt og bruke dette som argument i en ikke åpenbart grunnløs innsigelse mot stengingen før kunden blir koblet av strømnettet. Les mer her.

Det som er viktig å skjønne hva faktisk AMS går ut på, og på hva dette innebærer for hva kunden skal få installert i sitt private hjem. Akkurat det er ikke særlig spesifisert i forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe hvis man har forstått ordlyden i forskriften. Og man må presisere at forskriften gjelder kun for nettselskapet og ikke for nettkunden. Kunden skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen kunden har med nettselskapet. Avtalen er lik for alle kundene. Den ble sist oppdatert i 2007. Det er det ingen avtalepunkt om at kunden er pliktig til å installere AMS.


  • Tror ikke du har skjønt hva ams.monster faktisk tar opp når du blander inn ordet høyfrekvent støy som blir sendt fra en digital måleenhet. Vet du hva en måleenhet er? Når det blir nevnt en digital måleenhet er det snakk om en vanlig strømmåler uten kommunikasjonsenhet som har et digitalt display som viser til enhver hva målerstanden er slik som den gamle måleren med dreieskive med tall som gikk rundt som man fortsatt må lese av manuelt og sende inn sine måletall til nettselskapet.

   Når man fjerner kommunikasjonsenheten i smartmåleren så er den bare en vanlig strømmåler (målenhet) som ikke produserer noen radiofrekvent støy/elektromagnetiske stråling som kommer fra AMS senderen som gjør at mange folk blir syke av. Det er radiosenderen i den nye måleren som er problemet med stråling og elektromagnetiske felt siden den består av to separate komponenter, dvs. en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

   Og kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig å montere i sitt private hjem etter nettleieavtalen som ams.monster tar opp i innlegget som du har misforstått med å blande inn ordet «høyfrekvent støy» som ikke innlegget tar opp som et tema. Det du vil snakke om må du ta med andre. Ams.monster tar kun opp juridiske i forhold til nettleieavtalen kunden har med nettselskapet.

   Økt bruk av f.eks. solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre.

   Uansett produserer alle komponenter som bruker strøm en eller for form for støy av varierende grad fra både den gamle og nye strømmåleren, såkalt skitten strøm som påvirker ett eller annet utstyr eller hos en person som er el følsom.

   Ams.monster innlegget prøver å frem hva den nye avanserte strømmåleren består av juridiske komponenter i forhold til nettleieavtalen som kunden skal forholde seg til slik at kunden kan slippe å montere kommunikasjonsenheten i strømmåleren. Det vil si at kunden har en mye mer kortreist vei for å unngå en tvist med sitt nettselskap og unngå å få stengt sin strøm på grunn av uvitenhet om det juridiske på hva den nye strømmåleren består av komponenter som selv nettselskapene misforstår når de pålegger kunden å bytte ut sin gamle strømmåler.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >