Ams Monster

Folket mot AMS

Koronaviruset stopper gebyr trakasseringen av nettkundene

Publisert 31. mars 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Nå i disse koronavirus tidene så åpner Glitre Energi Nett for at hvis du sender inn bilde av målerstanden din så er det samme som den årlige fysiske kontrollavlesningen de påstår at nettselskapet må gjøre etter innføringen av AMS. Da får du 1000 kr. i fratrekk på det årlige avlesningsgebyret på 2000 kr.

Til Glitre Energi Nett: hvor står det i avregningsforskriften § 3-3 som dere refererer til at det er pålagt med en kontrollavlesning siden kundens måler ikke er fjernavlest?
Har dere et eget lovverk en hva man finner på lovdata.no?

Glitre Nett rabatt på gebyr

Kundene må nå legge press på sitt nettselskap

Når Glitre Energi Nett åpner opp for en slik praksis, må andre kunder legge press på sine respektive nettselskaper og kreve det samme. Dette vil jo spare nettselskapene for en masse arbeidstimer og andre kostnader rundt dette. Nettselskapene er pliktig til å drive mest mulig økonomisk forsvarlig med å holde kostnadsnivået nede. Når kundene kan ta bilde av måleren selv og laste det opp på mine sider burde dette være veldig kostnadsbesparende for kunden og nettselskapene.

Hvorfor har ikke Glitre Energi Nett tenkt på dette tidligere? Jo, fordi agendaen er å presse kundene som nekter med et urimelig avlesningsgebyr for å installere AMS hvor kostnadene i gebyret er dekket av det lovpålagte fasteleddet.

Les også
kostnadene i avlesningsgebyret er dekket av fastleddet

Har Glitre Energi Nett tenkt over konsekvensene av dette tiltaket som vil lage presedens for andre på at dette er mulig å gjøre? Nå må jo Glitre Energi Nett gjøre dette til alle sine kunder uten AMS. Nettselskapene har ikke lov til å forskjellsbehandle kundene sine – dette er diskriminerende, fordi tariffen skal være like for alle kundegrupper.

Hva NVE har svart i brev om forskjellsbehandling av kunder: “Regelverket må følges, og vi er opptatt av at nettselskapet skal tilby ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår til alle kunder”

energilovforskriften § 4-4 bokstav e

Glitre Energi Nett har avslørt seg selv at det påståtte gebyret blir kun brukt som et pressmiddel. Kundene må nå huske på å kreve fratrekk for gebyret til neste år også med å gjøre det samme. Hvis nå da gebyr festen for nettselskapene varer så lenge med det som foregår bak lukkete dører hos NVE. Og kunder som har tatt bilde og sendt inn, må også kreve å få fratrekk av avlesningsgebyret. Så, godtfolk begynn å presse ditt nettselskap!

Les brevet som er sendt til Glitre Nett fra advokatfirmaet Schjødt AS at det er ikke riktig at nettselskapet er pålagt å utføre en årlig kontrollavlesning

Den uvitende kundeservicen

Det som er skremmende at kundeservicen til Glitre Energi Nett sender ut info e-poster til kunder med lov henvisninger som de ikke har lest hva som står der. NB den lenken det blir henvist til i e-posten på bilde er lenket kun til hovedsiden til lovdata.no, og ikke til lenken til selve avregningsforskriften. Dette bekrefter inkompetansen til kundeservicen at de ikke har peiling på hva de holder på med.

Dette har kunder fortalt som har vært i kontakt med kundeservicen når kunden spør om hvor dere har dette ifra. De har aldri lest hva som er innholdet i forskriftshenvisningen de sender ut. De aner ikke hva de sender ut til kundene. Det virker som det blir brukt sånn standard ferdige klipp ut og lim inn avsnitt. De som sitter på kundeservicen har ikke hatt noen interesse av, eller tatt seg bryet med å lese hva som står i forskriften.

Det virker som de ansatte på Glitre Energi Nett går på jobb og tenker ikke på hvorfor de gjør denne jobben slik de svarer sine kunder. Det er programmerte roboter uten hjernekapasitet. Dette er en kjent problemstilling hos kundeservicen hos alle nettselskapene. Det blir ikke noe bedre når man kommer forbi kundeservicen med sine spørsmål. Det er totalt inkompetanse i denne nettbransjen som bare hører på hva NVE mener de skal gjøre som ikke angår kunden.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Hva som faktisk står i avregningsforskriften

Det som er pussig med Glitre Energi Nett at de påstår at dette står i avregningsforskriften: § 3-3. Avlesning av målepunkt. Men der står det ingenting om at det gjelder kunder uten AMS, dvs kommunikasjonsenheten i smartmåleren.

avregningsforskriften

Forskriften § 3-3 ble sist oppdatert i 2002, altså 9 år før AMS ble innlemmet i forskriften: § 4-1. Plikt til å installere AMS som ble gjeldende fra 2011. Og forskrifter har heller ikke tilbakevirkende kraft. Men uansett gjelder forskriften kun for nettselskapet, og ikke oss nettkunder. Vi kunder skal kun forholde oss til den privatrettslige nettleieavtalen vi har med nettselskapet som ble sist oppdatert i 2007, altså 4 år før AMS ble innlemmet i forskriften. Der står det ingenting at kunden er pliktig til å installere AMS.

Les her om kjennelsen fra tingretten i Kristiansand som bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen

Det er veldig pussig at Glitre Energi Nett og de andre nettselskapene ikke ser denne juridiske missmatchen. Bruker de ikke jurister for å sjekke jussen før de begynner å spre sin feilaktige propaganda mot kundene? Det er et mysterium at det går an og feiltolke så mye. Det har rett og slett med inkompetanse i denne energibransjen med den skjulte agendaen de opererer med hvor kundene sover i timen. Folk må begynne å våkne opp før det er for sent.

Hvor har Glitre Energi Nett dette ifra at de er pålagt å ta et kontrollbesøk? Jo, det er noe NVE mener de kan gjøre og ikke skal. Nettselskapene må ta et fysisk kontrollbesøk for kunder som aldri sender inn noen måletall til sitt nettselskapet. Da må nettselskapet utføre kontrollbesøket for å oppfylle sitt ansvar etter avregningsforskriften § 3-3. Som du vil forstå av teksten på bilde nedenfor, så gjelder det kun kunder som aldri har sendt måletall. Her blander Glitre Energi Nett og alle de andre nettselskapene kortene med at de tror at kontrollbesøket også gjelder kunder som faktisk leser av og sender inn sine måletall jevnlig til nettselskapet. Snakk om å lage lapskaus av ingenting med å ikke lese hva som står i forskriften. Kan de ikke lese? Galskap satt i AMS-system! 

NVE

Her kan du lese hele brevet om gebyret som startet feiltolkningen: “Spørsmål fra Distriktsenergi vedrørende gebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren”

Hva skal man si om slik sløvhet i nettbransjen som ikke gidder å sette seg inn hva som faktisk står i forskriftene. Det er fordi at nettselskapene er så veldig opptatt å høre på hva NVE mener de skal gjøre uten å sjekke NVE sine meninger opp mot hva som står i lovverket som de er pliktige til å følge. Er det ingen i denne bransjen som klarer å gjøre det riktig?


 • Hei.

  Glitre Energi er min lokale monopollist. og som forventet av ett genuint drittselskap som eier 25% av Zephyr Vindmølleterror AS fornekter de seg ikke hva gebyrer angår.
  Overgrepet avlesningsgebyr ble overlatt til det lokale forliksrådet, som hadde store problemer med å forklare hvorfor norsk lov tilsidesettes til fordel for en uttalelse fra det vingeklippede supperådet NVE. Ett av spørsmålene de glatt overså var om denne loven

  Markedsføringslovens §11: I næringsvirksomhet er det forbudt
  a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
  b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

  En gnom fra Glitre Energi Strøm møtte på vegne av Glitre Energi Nett, Han henviste alle spørsmål til Nett, som henviser til NVE , som henviser til RME som selvfølgelig ikke svarer. RME er opprettet med de beste intensjoner,av våre folkevalgte rikssynsere, og i følge Winston Churchill er det nettopp veien til helvete som er brolagt med de beste intensjoner.

  I dag kom brevet fra det lokale forliksrådet i posten, og det sto som forventet:
  De dømmes herved til brette ned buksene for den lokale monopollisten ved å betale blodpenger, gebyrer og rentes rente. Selvfølgelig uten å rettferdiggjøre sin domsavsigelse på noe vis.

  Det er forhåpentligvis reservert en spesielt varm plass i helvete, for den som kom på den geniale ideen å gi private aktører monopol her i den siste sovjetstat.

  Den eneste trøsten er å finne i Joachim Nilsens bevingede ord: I kjøleskapet hjemme er det øl.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >