Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Nettleieavtale og Forbrukertilsynet sin arroganse

Nettleieavtale og Forbrukertilsynet sin arroganse

Publisert 19. mai 2019

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Er nettkundene klar over hva som står i den privatrettslige avtalen for standard nettleie og vilkår for tilknytning som de har med nettselskapene? Avtalen forhandles frem mellom Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) og Energi Norge som er et interesseorgan for nettselskapene.

Den avglemte nettleieavtalen

I denne privatrettslige avtalen står vi forbrukerne veldig sterkt i forhold til hva nettselskapene pålegger kundene om å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem). Merk at det er nettselskapet som har plikt til å installere AMS i § 4-1. Nettkundene er ikke pliktig til å ta imot. Viser til kjennelse fra tingretten i Kristiansand. Nettselskapene er veldig opptatt av med å presse kundene til å montere AMS uten å ha hjemmel i forskriften. De som nekter blir truet med et urimelig høyt avlesningsgebyr som heller ikke er hjemlet i forskriften. Les mer her. For å si det slik kan du presse ditt nettselskap juridisk bare med å sette seg inn i hva som står i nettavtalen. Folk bør ta seg tid å lese avtalen for å unngå at nettselskapet bare kjører over deg som kunde med å bruke din uvitenhet til deres fordel.

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker
hva er AMS

Kontakten med forbrukertilsynet

Jeg har vært i kontakt med forbrukertilsynet flere ganger angående AMS installasjonen på hvordan NVE og nettselskapene tolker forskriftene som er urimelig for nettkundene i forhold til nettleie avtale. Det virker som Forbrukertilsynet ikke har satt seg i inn hva dette egentlig går ut på. De sier at det er utenfor deres mandat. Men de skal jo ivareta våres interesser i nettleieavtalen. Dette bekymrer meg.

Når man stiller legitime spørsmål som forbruker blir man avfeid med arrogante svar fra Forbrukertilsynet sin side. Det var min erfaring når jeg kontaktet juridisk direktør hos forbrukertilsynet. Han ga meg klar beskjed at jeg måtte slutte å ringe og plage dem med spørsmål rundt dette, og la på røret midt i samtalen. Hva skal man si om en slik oppførsel fra Forbrukertilsynet som er våres sikre part i nettleieavtalen mot motstanderen Energi Norge som er en interesseorganisasjon for nettselskapene.

Jeg vil legge ut et svarbrev fra Energi Norge som forteller ganske mye hvor suspekt denne bransjen er med mangelen på kunnskap på hva AMS egentlig går ut på. For å si det slik er det en skjult agenda fra bransjen med å bruke nettkundene sin uvitenhet om AMS. Nettkundene kan risikere å få en mye dårlige nettavtale på grunn av Forbrukertilsynet sin arrogante uvitende holdning med å ikke ivareta forbrukerne sine interesser. Man blir virkelig bekymret som forbruker. Folk burde våkne opp og følge med i timen før det er forsendt.

Avtalt spill med at ingen fagetater bryr seg med å sjekke opp?

Kanskje det er avtalt spill for å få gjennomført AMS mellom de statlige etatene for å gjøre det vanskelig for nettkundene å finne ut av sine rettigheter? Man kan jo lure på det i ettertid hva man har funnet ut som privatperson i denne AMS materien at man er inne på noe vesentlig. Men det er vanskelig å få gode svar fra de ansvarlige på våre legitime spørsmål til NVE og nettselskapet. Nå vil ikke nettselskapet svare på våre henvendelser etter direkte spørsmål i saken.

Det virker som faginstansene vi har vært i kontakt med OED, NVE, nettselskapene og forbrukerorganisasjonene ikke vet hva AMS egentlig går ut på, og ingen setter seg godt nok inn i saken med svare på våre spørsmål. Det er skremmende uvitenhet rundt hva er egentlig AMS. Det er bare å lese hva som står forskriften som det henvises til, den er jo klar og tydelig. Men ingen har satt tolkingen til NVE opp mot hva som står i forskriften. Denne AMS saken må jo komme opp i rettsystemet for en rettslig avklaring slik som avgjørelsen fra Kristiansand tingrett konkluderte med.

Siste nytt i AMS saken, les dette innlegget om ny juristrapport.

Forbrukertilsynet skal ivareta nettkundene sine interesser når det gjelder kontrakter og avtaler. Men de har ikke peiling på hva som står i forskriften rundt AMS og gebyr problematikken.

LAST NED:  Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>