Ams Monster

Folket mot AMS

 • Hjem
 • Datatilsynet
 • NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

NVEs inkompetanse bekreftes i svar til Datatilsynet om legeattester

Publisert 10. oktober 2021

Sist oppdatert 10. oktober 2021


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) svarte på Datatilsynets brev den 30. september som de sendte den 30. august. Les mer her. Datatilsynet har bedt om en redegjørelse fra RME for nettselskapenes ulovlige behandling av personopplysninger. Nettselskapene stiller et absolutt krav om erklæring fra lege eller psykolog, at det er dete eneste vilkåret for å innvilge fritak for AMS etter avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b.

Kravet oppfattes som inngripende og Datatilsynet anfører at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer. RME svaret til Datatilsynet sier at RME ikke er villig til å forandre sin mening. RME svaret må jo bli en snakkis innad i Datatilsynet, på at arrogante RME rett og slett ikke bryr seg om andre lovverk.

Les RME svarbrevet fra 30. september HER. Brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august finner du HER. Brevet Datatilsynet sendte til nettselskapene 16.12.2020 finner du HER. Alle tilsvarene fra nettselskapene finner du HER.

RME regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester og RMEs oppgave er å sørge for at bransjen overholder regelverket. Forvaltningsorganet RME bekrefter nå sin inkompetanse til offentligheten. 

Man blir ganske oppgitt og det er sjokkerende at RME, seksjon for energimarkedsrett ved seksjonsleder Mari Holen Christensen og jurist Catharina Hovind svarer på denne arrogante måten, og at de tør sette sitt navn på svarbrevet til Datatilsynet.

Ordlyden i svarbrevet viser igjen NVEs arroganse med en holdning på de alltid vet best, og at NVE skryter over sin fortreffelighet, at NVEs forvaltningspraksis hever seg over andre lovverk. Forvaltningspraksisen til NVE baserer seg på meninger hvor disse meningene ikke kan dokumenteres i lovverket. NVE bedriver med aktivt synsing med å svare etter beste evne som er en gjenganger som svar på henvendelser. 

RME juristen Catharina Hovind bør nå finne seg noen annet å gjøre. Hovind kan ikke ha forstått mye av rettslæren fra jusstudiet. Hovind sier at NVEs forvaltningspraksis i forvaltningsvedtak blir rettsgrunnlag etter personvernforordningen for å kreve legeattest. Det er ganske utrolig at RME kan mene i mot andre lovverk som RME ikke forvalter. Personopplysningsloven, personvernforordningen (GDPR), er det Datatilsynet som forvalter.

Dette er en av grunnene for at RME og nettselskapene har fått et alvorlig brev fra Datatilsynet på brudd på personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2, nettselskapene mangler behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. RME og nettselskapene har ikke skjønt hva en rettslig plikt faktisk innebærer slik de leter etter bokstaver i artikkel 9 som de tror at de kan benytte seg av. Dette bekrefter inkompetansen i energibransjen. Det er skremmende at forbrukerne blir utsatt for denne ulovlige handlingen fra nettselskapene. Men det er håp, ballongen vil sprekke i media om ikke så lenge.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020. Dette bekrefter RME siden de har svart det samme.

Datatilsynet og behandlingsgrunnlag - Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt.

NVEs definerer sine meninger som forvaltningspraksis og rettskildefaktor. Men uansett hva NVE skulle mene så går NVEs forvaltningspraksisen mot et annet lovverk. Det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Det NVE faktisk sier, bare vi fatter mange vedtak, rettferdiggjør vi lovligheten. Hva skal man si om slike inkompetente svar?

Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling i lovverket når det baserer seg på meningene til NVE som ikke står skrevet i lover eller forskrifter. Dette går utover rettsikkerheten for forbrukeren. Hvis NVE mener dette, hvorfor har de da ikke tatt meningen sin med i den endelige forskriftsteksten? Da ville alle forstått hva NVE mente. At NVE kan være så inkompetent er skremmende.

Hvorfor har ikke NVE tatt med legeattest kravet med i avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b ved innføringen av AMS. Det er fordi at særlige kategorier av personopplysninger (herav helseopplysninger) etter personvernforordningen artikkel 9 er dekket av et annet lovverk, Personopplysningsloven som Datatilsynet forvalter.

§ 4-1 plikt til å installere ams

Man for håpe at Datatilsynet gjør sin jobb og fatter et vedtak som gir RME og nettselskapene et høyt overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyr kan være på opptil 20 millioner euro eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4% av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvendes. Viser til Personopplysningsloven (GDPR) punkt 6 i Artikkel 83.Generelle vilkår for ilegging av overtredelsesgebyr

Personer som har blitt utsatt for denne ulovlige handlingen fra nettselskapet, bør søke om erstatning når Datatilsynet har fattet et endelig vedtak om overtredelsgebyr. Lenke til nyheter på Datatilsynet nettside.

Viser til: Artikkel 82.Rett til erstatning og erstatningsansvar1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden. 

Har RME, ved direktøren Kjetil Lund, som er behandlingsansvarlig for RMEs behandling av personopplysninger tenkt over de store negative konsekvensene det for dem når saken kommer i media at NVEs forvaltningspraksis er ulovlig. Det blir rett og slett en sensasjon. Direktørene ved øverste sjef Kjetil Lund og Ove Flataker er blitt gjort oppmerksom på det ulovlige forholdet, men har ikke brydd seg å gjøre noe med det. Dette på grunn av de forholder seg til sin forvaltningspraksis, den som er ulovlig.

LES INNLEGGET
NVEs forvaltningspraksis er i klinsj med Datatilsynet om legeattest kravet
KLIKK HER for å lese svarbrevet fra RME 30. september 2021 til Datatilsynet.

KLIKK HER for brevet Datatilsynet sendte til RME 30. august 2021.

Alle tilsvarene fra nettselskapene til Datatilsynet brevet finner du her.


  • Datatilsynet har vurdert fritaket opp allmennhetens interesse, men har ikke fått med seg at strømmåleren står i en privat el-installasjon. Ditt private strømforbruk er dine private personopplysninger. Hvordan kan noe som er installert i et privat hjem være av allmenhetens interesse? Det private hjemmet er beskyttet etter Grunnlovens § 102 som sier at alle har rett til respekt for kommunikasjonen sin.

   Datatilsynet har ikke fått med seg at nettselskapet har en plikt til å installere AMS. Det står ingen plasser at kunden har plikt til å ta imot.

   Datatilsynet har hengt seg opp i dokumenterbar ulempe som går under personvernforordningen art. 6 så lenge det ikke er helseopplysninger. Art. 9 nr. 1 sier at det er forbudt å behandle helseopplysninger om man ikke har et unntak etter art. 9 nr. 2.

   RME har heller ikke vurdert de berørte private interesser etter Energiloven § 1-2.(Formål).

   Avslutningen av saken hos Datatilsynet er påklaget. Ams.monster vil komme med et eget innlegg som vil vise at Datatilsynet har vurdert saken på feil grunnlag.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >