Ams Monster

Folket mot AMS

Tingretten forbyr Agder Energi Nett å stenge strømmen til kunde

Publisert 12. desember 2020

Sist oppdatert 12. desember 2020

Estimert lesetid: minutter


Kunde fikk varsel på SMS fra Agder Energi Nett på at strømmen ville bli stengt samme dag, 10. desember hvis ikke nettselskapet fikk installert en smartmåler. Kunde tok ut begjæring om midlertidig forføyning til Aust-Agder tingrett, den ble behandlet fredag 11. desember. Kunden vant frem med forføyningen.

Dommeren tok en rask beslutning på avsagt dom, uten å varsle Agder Energi Nett på forhånd. Agder Energi Nett AS har ikke fått begjæringen forkynt eller fått anledning til å uttale seg, og kjennelsen avsies dermed etter tvisteloven g 32-7 annet ledd.

Tingretten forbyr nettselskapet å stenge strømmen til saksøker, kunden. AEN måtte betale kundens rettsgebyr for å begjære midlertidig forføyning. Dommeren syntes at AEN hadde gått langt over streken med sine uberettiga trusler.


LES OGSÅ
Nettselskapene AEN og Elvia tapte stengesaker i tingretten

Utdrag hva retten legger til grunn

"Retten viser her særlig til at Agder Energi Nett AS har truet med å stenge strømmen til saksøker i løpet av dagen (11. desember 2020). Dersom strømmen stenges vil dette etter rettens syn få store negative konsekvenser for saksøker."

"Agder Energi AS forbys inntil videre å stanse strømmen hos saksøker"

"Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven $ 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet:"Tenker ikke de ansatte på konsekvensene?

De ansatte i nettselskapet Agder Energi Nett burde stille seg selv et spørsmål: er arbeidsgiverens praksis forenelig med god forretningsskikk? Har de tenkt over på hvor mye dette kan skade nettselskapets omdømme, slik de holder på?

Styreleder i konsernet Agder Energi Lars Erik Torjussen har blitt informert om nettselskapets ulovlige strømstengepraksis. Seksjonsleder for nettkunde Ole-Herman Aas Cappelen er den som står ansvarlig i ledelsen for maktmisbruket. Men han bryr seg heller ikke.

Hvorfor gir ikke advokaten til nettselskapet Jahn Egil Osestad dem bedre juridiske råd om det rettslige grunnlaget for å stenge strømmen? Det er fordi Osestad er korrupt, han gir også advokat bistand til andre nettselskaper, bla. Elvia, Glitre Energi Nett, Skagerak Nett, Møre Nett med flere, der vinner heller ikke nettselskapene frem med sine ulovligheter. Osestad er jo kjent for å være en cowboy advokat for nettselskapene som er satt til å gjøre drittjobben for ledelsen.

De ansatte vet at selskapet bedriver med ulovligheter i stor skala trakassering av kundene uten at de bryr seg. Hva er det slags type folk som arbeider i nettselskapet? Dette kommer veldig godt frem i korrespondansen kunden har med dem. En gjennomsyret ukultur av dritt fra toppledelsen som renner videre nedover i organisasjonen. 

LAST NED KJENNELSEN
{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>