Ams Monster

Folket mot AMS

Tingretten forbyr Agder Energi Nett å stenge strømmen til kunde

Publisert 12. desember 2020

Sist oppdatert 12. desember 2020


Kunde fikk SMS-varsel 10. desember fra Agder Energi Nett på at strømmen ville bli stengt samme dag hvis han ikke fikk installert en smartmåler. Kunde tok ut begjæring om midlertidig forføyning til Aust-Agder tingrett som ble behandlet fredag 11. desember. Kunden vant frem med forføyningen.

Dommeren tok en rask beslutning på at dom ble avsagt uten å varsle Agder Energi Nett på forhånd. Agder Energi Nett AS har ikke fått begjæringen forkynt eller fått anledning til å uttale seg, og kjennelsen avsies dermed etter tvisteloven g 32-7 annet ledd.

Nettselskapet ble pålagt å ikke stenge strømmen til kunden. AEN må betale kundens rettsgebyr for å begjære midlertidig forføyning. Dommeren syntes at AEN hadde gått langt over streken med sine uberettiga trusler.

LES OGSÅ
Nettselskapene AEN og Elvia tapte stengesaker i tingretten


Utdrag hva retten legger til grunn

"Retten viser her særlig til at Agder Energi Nett AS har truet med å stenge strømmen til saksøker i løpet av dagen (11. desember 2020). Dersom strømmen stenges vil dette etter rettens syn få store negative konsekvenser for saksøker."

"Agder Energi AS forbys inntil videre å stanse strømmen hos saksøker"

"Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven $ 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet:"

LES OGSÅ
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Har de ansatte tenkt på konsekvensene på det de gjør?

Har de ansatte i nettselskapet Agder Energi Nett stilt seg selv spørsmålet og vurdert om praksisen selskapet holder på med er fornuftig? Har de tenkt over på hvor mye dette kan skade selskapets fremtidige omdømme slik de holder på?

Styreleder i konsernet Agder Energi Lars Erik Torjussen er blitt informert om den ulovlige praksisen til nettselskapet med Seksjonsleder Nettkunde Ole-Herman Aas Cappelen i spissen av ledelsen. Men han bryr seg heller ikke. Og hvor er advokaten til selskapet Jahn Egil Osestad med å gi dem bedre juridiske råd. Han gir advokat bistand for andre stengesaker med: Elvia, Glitre Energi Nett, Skagerak Nett, Møre Nett med flere, der nettselskapene heller ikke vinner frem i tingretten. Det er kun advokatene som tjener på denne praksisen til nettselskapene. Dette igjen påfører nettselskapene unødvendige kostnader som kunden til slutt må betale for. Man snakker om virkelig dårlig forretningsskikk av ledelsen i disse bandittene av nettselskaper.

De ansatte vet at selskapet bedriver med ulovligheter i stor skala med den helt bevisste trakasseringen av kundene uten at de bryr seg. Hva er det slags arrogante folk som arbeider i nettselskapet? Dette kommer veldig godt frem i kunde korrespondansen. Denne ukulturen i AEN er gjennomsyret helt i fra toppledelsen og videre nedover i organisasjonen. Man vet jo at dritten alltid renner nedover, men man trodde aldri at det kunne komme så mye dritt fra bransjen.

Ams.monster har fått tilgang på korrespondanse og vil publisere slike løgnaktige svarbrev med navn på de ansatte. Det virker ikke som ansatte i AEN har tenkt over hvilke konsekvenser det kan påføre dem selv i disse google søk tidene. At det vil henge over dem som en mørk sky for alltid.

Det virker som ledelsen er nå i en presset situasjon, og at den eneste muligheten er å fortsette med den urimelige praksisen og håpe at den går over av seg selv. Men sånn blir det når de er så opptatt å høre bare på hva NVE mener nettselskapet skal gjøre. Og det uten å ta hensyn til lovverket som Agder Energi  Nett er forpliktet til å følge.

LAST NED KJENNELSEN

LES OGSÅ
Nettselskapene må søke NVE for fritak for leveringsplikt på strøm til kunden


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>