Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Stenging
  • Trøndelag tingrett påla Tensio å påkoble strømmen til to kunder

Trøndelag tingrett påla Tensio å påkoble strømmen til to kunder

Publisert 28. februar 2022

Sist oppdatert 28. februar 2022

Estimert lesetid: minutter


Trøndelag tingrett behandlet to begjæringer om midlertidig forføyning den 24. februar 2022 fra to kunder av TENSIO TN med krav om krav om at strømmen umiddelbart tilkobles. Tensio hadde kuttet strømmen til begge kundene i september 2021. Til den ene saksøkeren ble helsesituasjon så dårlig at han måtte legges inn på sykehus. 

Retten endte på samme konklusjon, og påla at Tensio umiddelbart skal gjenoppta leveranse av strøm. Nettselskapet måtte dekke alle saksomkostningene for begge kundene. Saken ble først publisert på namdalsavisa.no.

24.2.2022 Trøndelag tingrett - Sak 1. 22-011653TVI-TTRO/TNAM
24.2.2022 Trøndelag tingrett - Sak 2. 22-011662TVI-TTRO/TTRD

Noen korte og viktige kommentarer på kjennelsene.

1.
Når Tensio sier at det ikke er sikringsgrunn, er det feil. Når strømmen blir stengt er det sikringsgrunn etter tvisteloven. Det er alltid fare for liv og helse når strømmen er stengt. Strøm er nødvendighet i dagens samfunn og et primærbehov. Det burde Tensio være kjent med som monopolist på nettjenesten. Tensio hadde stengt strømmen uten at det forelå tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven. Dette viser igjen at nettselskapene ikke bryr seg om å følge loven som de er forpliktet til å gjøre. Hvor er tilsyns- og kontrollorganet for nettselskapet, RME som ser gjennom fingrene på monopolmisbruket?

2.
Tensio sier at kundene har akseptert installasjon på utsiden av huset og må dekke kostnadene selv. Det er feil. Nettselskapet kan ikke forlange at kunden skal dekke disse ekstra kostnadene med installere måleren på utsiden av huset. Det er nettselskapet som har initiert tjenesten og som vil bytte måleren. Det er diskriminerende. Viser til NVEs høringsdokument 07-2011 side 20-21. NVE har heller aldri pålagt nettselskapet å bytte måleren.

3.
Tensio sier at det er en ulempe for dem å koble på en gammel måleren som ikke er godkjent for bruk. Det er en direkte løgn. Alle målere, både nye og gamle er godkjente (dokumentasjon på at de er samsvarsvurdert). Hvis måleren ikke var godkjent hadde måleren ikke vært lov til å bruke i følge Justervesenet. Så lenge måleenheten tilfredsstiller de måletekniske kravene er den godkjent for bruk, ifølge svaret fra Justervesenet. Slik Tensio argumenterer, sier de jo at at alle gamle målere ikke var godkjent. Den nye skal plutselig være så mye mer nøyaktig en de gamle når faktisk den nye og gamle er innenfor nøyaktighetsgrensen etter forskriften. Les hva Justervesenet skriver om dette her.

Hvorfor bløffer nettselskapene om dette når de henviser til at Justervesenet har pålagt dem å bytte måleren som ikke stemmer? De vet ikke bedre og rett og slett av inkompetanse. 

4.
Tensio henviser til stengeretten i forbrukerkjøpsloven § 48a. Den gjelder kun ved betalingsmislighold. Har Tensio glemt av at de har leveringsplikt etter energiloven § 3-3, og at unntak krever rettslig grunnlag? Når Tensio har stengt strømmen kan ikke kunden kjøpe strøm fra sin kraftleverandør. Tensio opptrer som amatører med hjelp av en dårlig advokat.

Strømsperring er et meget sterkt pressmiddel nettselskapet benytter seg for å få viljen sin. Det vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten. Nettselskapet Tensio opptrer som at kundene deres er fritt vilt som de kan gjøre hva de vil med. Hva er det for slags folk som arbeider i nettselskapet som har slik dårlig dømmekraft med å hevde sin urett? Skremmende holdninger.

De kundene som fikk stengt strømmen, må klage Tensio inn til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) på monopolmisbruk samt brudd på leveringsplikten.


LES OGSÅ Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen
LES OGSÅ Kan nettselskapet stenge kundens strøm?
Les domstolenes oversikt over behandling av strømstenging


  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >