Ams Monster

Folket mot AMS

Knut Lockert, fjotten i bransjeorganet Distriktsenergi er bekymret

Publisert 23. mars 2022

Sist oppdatert 23. mars 2022

Estimert lesetid: minutter


Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert frykter nå for at bransjen mister sugerøret i forbrukerens lommebok dersom nettleien skrotes og legges over skatteseddelen. Les hele media saken publisert på nrk.no. Politikerne våkner endelig opp til grådighetskulturen i nettselskaper. De er private virksomheter som er forpliktet til å levere strøm til forbrukeren, en monopoltjeneste der de beriker seg på en livsnødvendighet i dagens samfunn. Disse virksomhetene ledes av godt betalte privatpersoner oppnevnt av styrer – og som styrer etter aksjeloven kun av profitt hensyn.

Tidligere toppbyråkrat Svein Roar Brunborg var sentral i utformingen av Energiloven vedtatt i 1990 burde det ikke være slik at norske strømforbrukere betaler nettleie.

- Markedsprinsippene i energiloven tilsier at det er ikke strømkundene som skal betale nettleien så lenge produsentene har mer nok inntekt til å dekke dette.

nrk.no - Husholdningene betaler altfor mye av strømnettet

nettavisen.no - Tidligere toppbyråkrat: - Nettleien bør bli «gratis»

Nå, når bransjen skal begynne å krangle med statens penger og miste retten til å bruke sugerør rett i forbrukernes lommebok, er bransjen livredd for å få svært lite.

I årevis har nettselskaper operert under radaren til folk flest og vedtatt sin egen lovgivning mens ingen ser bransjen i kortene. Dette har ført til at mange kunder har fått merke maktmisbruket fra nettselskapene dersom kundene ikke gjør det de blir bedt om.

Nettselskapene truer med strømstenging, krever ulovlige gebyrer, driver ulovlig innhenting av legeattester uten å ha et rettslig grunnlag etter personvernforordningen, og presenterer nye vilkår i nettleieavtale som kunden ikke har samtykket til jf. markedsføringsloven. Det er en kynisk kriminell mafiaindustri som ikke bryr seg om å følge loven hvis den ikke passer deres agenda.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) gir retningslinjer og inntar en avventende holdning til misbruk av monopolet fra nettselskaper. I klagesaker svarer NVE/RME at det er utenfor deres myndighetsområde og ber kunden klage til Elklagenemnda, bransjens eget klageinstans - det blir bukken som passer havresekken. Det kan du lese mer om det her.

I henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-13 fraskriver NVE/RME seg ansvar når de er rett klageinstans. Ved en uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan det bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi.

Etter innføringen av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) 1. januar 2019, med kraftig økning i strømprisene, begynner folk endelig å innse hva de faktisk de faktisk har fått installert i sine private hjem –  en kommunikasjonsenhet i strømmåleren som kunden ikke er pliktig til å installere.

De politiske bransjeorganene Distriktsenergi, Energi Norge (nå Fornybar Norge) og Samfunnsbedriftene (KS Bedrift) har vært pådrivere for å få dette til og har ingen interesse av å ivareta forbrukerens interesser. Det bekrefter "fjotten" Knut Lockert i Distriktsenergi i sine uttalelser om lovverket i gebyrsaker. Energi Norge (Fornybar Norge) "guruen" Ulf Møller avslører sin egen inkompetanse. Det kan du lese mer om det her.


LES OGSÅ
Distriktsenergi - Knut Lockert kommentar på dommen fra lagmannsretten


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>