Ams Monster

Folket mot AMS

Knut Lockert, fjotten i bransjeorganet Distriktsenergi er bekymret

Publisert 23. mars 2022

Sist oppdatert 23. mars 2022


Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi frykter nå for at bransjen mister sugerøret i forbrukerens lommebok dersom nettleien skrotes og legges over skatteseddelen. Les hele media saken som ble publisert på nrk.no. Endelig har politikerne begynt å våkne opp for nettselskapenes grådighetskultur. De er private virksomheter som har leveringsplikt på strøm til forbrukeren, en monopoltjeneste hvor de beriker seg på en livsnødvendig i dagens samfunn. Disse virksomhetene ledes av godt betalte privatpersoner oppnevnt av styrer – og som styrer etter aksjeloven kun av profitt hensyn.

Tidligere toppbyråkrat Svein Roar Brunborg var sentral i utformingen av Energiloven som ble vedtatt i 1990 burde det ikke være slik at norske strømforbrukere betaler nettleie.

- Markedsprinsippene i energiloven tilsier at det er ikke strømkundene som skal betale nettleien så lenge produsentene har mer nok inntekt til å dekke dette.

nrk.no - Husholdningene betaler altfor mye av strømnettet

nettavisen.no - Tidligere toppbyråkrat: - Nettleien bør bli «gratis»

Nå er bransjen livredd for å få lite når de må begynne å krangle med statens penger og mister retten ta seg til rette med sugerør direkte inn i forbrukerens lommebok.

Nettselskapene har operert under radaren for folk flest i mange år, og har laget sitt eget lovverk i lovverket uten at noen har sett bransjen i kortene. Dette har mange kunder fått merke maktmisbruket fra nettselskapene hvis kunden ikke gjør som de ber om.

Nettselskapene truer med  strømstenging, krever ulovlige gebyrer, driver på med ulovlig innsamling av legeattester uten å ha et rettslig grunnlag etter personvernforordningen, og presenterer nye vilkår i nettleieavtale som kunden ikke har samtykket til etter GDPR og markedsføringsloven. Dette er kriminell kynisk mafia bransje som ikke bryr seg om å følge lovverket hvis det ikke passer inn i deres agenda.

NVE/RME legger til rette med føringer og sitter på gjerdet og ser på monopolmisbruket fra nettselskapene. Og i klagesaker svarer NVE/RME at det er utenfor deres myndighetsområde og sender kunden til Elklagenemnda, bransjens eget klageorgan - bukken som passer havresekken. Det kan du lese mer om her.

NVE/RME bedriver med ansvarsfraskrivelse når det er de som er den rette klageinstansen etter forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-13. Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi.

Etter at AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) ble innført 1.1.2019 har folk endelig begynt å våkne opp på hva de faktisk har fått installert i sitt private hjem med de kraftige økningene i strømprisene - en kommunikasjonsenhet som kunden ikke er pliktig til å installere.  

De politiske bransjeorganene Distriktsenergi, Energi Norge og Samfunnsbedriftene (KS Bedrift) har vært pådriver for å få dette gjennomført og har ikke noen interesse i å ivareta forbrukerens interesser. Det bekrefter fjotten Knut Lockert i Distriktsenergi i sine uttalelser rundt lovverket i gebyrsaker og Energi Norge guruen Ulf Møller avslører sin egen inkompetanse. Det kan du lese mer om her.


LES OGSÅ
Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>