Ams Monster

Folket mot AMS

Knut Lockert, fjotten i bransjeorganet Distriktsenergi er bekymret

Publisert 23. mars 2022

Sist oppdatert 23. mars 2022


Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert frykter nå for at bransjen mister sugerøret i forbrukerens lommebok dersom nettleien skrotes og legges over skatteseddelen. Les hele media saken publisert på nrk.no. Endelig våkner politikerne opp til grådighetskulturen i nettselskaper. De er private virksomheter som er forpliktet til å levere strøm til forbrukeren, en monopoltjeneste hvor de beriker seg på en livsnødvendig i dagens samfunn. Disse virksomhetene ledes av godt betalte privatpersoner oppnevnt av styrer – og som styrer etter aksjeloven kun av profitt hensyn.

Tidligere toppbyråkrat Svein Roar Brunborg var sentral i utformingen av Energiloven vedtatt i 1990 burde det ikke være slik at norske strømforbrukere betaler nettleie.

- Markedsprinsippene i energiloven tilsier at det er ikke strømkundene som skal betale nettleien så lenge produsentene har mer nok inntekt til å dekke dette.

nrk.no - Husholdningene betaler altfor mye av strømnettet

nettavisen.no - Tidligere toppbyråkrat: - Nettleien bør bli «gratis»

Nå, når bransjen skal begynne å krangle med statens penger og miste retten til å bruke sugerør rett i forbrukernes lommebok, er bransjen livredd for å få svært lite.

I årevis har nettselskaper operert under radaren for folk flest og vedtatt sin egen lovgivning mens ingen ser bransjen i kortene. Dette har ført til at mange kunder har fått merke maktmisbruket fra nettselskapene dersom kundene ikke gjør det de blir bedt om.

Nettselskapene truer med strømstenging, krever ulovlige gebyrer, driver på med ulovlig innsamling av legeattester uten å ha et rettslig grunnlag etter personvernforordningen, og presenterer nye vilkår i nettleieavtale, som kunden ikke har samtykket til etter markedsføringsloven. Det er en kynisk kriminell mafiaindustri som ikke bryr seg om å følge loven hvis den ikke passer deres agenda.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) gir retningslinjer og inntar en avventende holdning til misbruk av monopolet fra nettselskaper. I klagesaker svarer NVE/RME at det er utenfor deres myndighetsområde og ber kunden til Elklagenemnda, bransjens eget klageorgan - det blir bukken som passer havresekken. Det kan du lese mer om det her.

I henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-13 fraskriver NVE/RME seg ansvar når de er rett klageinstans. Ved en uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi.

Etter innføringen av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) 1. januar 2019, med kraftig oppgang i strømprisene, begynner folk endelig å innse hva de faktisk de faktisk har fått installert i sine private hjem –  en kommunikasjonsenhet i strømmåleren som kunden ikke er pliktig til å installere.

De politiske bransjeorganene Distriktsenergi, Energi Norge og Samfunnsbedriftene (KS Bedrift) har vært pådrivere for å få dette til og har ikke noen interesse i å ivareta forbrukerens interesser. Det bekrefter "fjotten" Knut Lockert i Distriktsenergi i sin uttalelser rundt lovverket i gebyrsaker. Energi Norge "guruen" Ulf Møller avslører sin egen inkompetanse. Det kan du lese mer om det her.


LES OGSÅ
Distriktsenergi - Knut Lockert kommentar på dommen fra lagmannsretten


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>