Ams Monster

Folket mot AMS

Avlesningsgebyret er betaling for en tilleggstjeneste

Publisert 23. oktober 2019

Sist oppdatert 2. september 2021


NVE påstår følgende at alle kunder som har valgt å ikke benytte seg av det avlesningssystemet som nettselskapet tilbyr, krever den samme særskilte tjenesten fra nettselskapet. uavhengig av årsaken til at kunden ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

Nettselskapet kan derfor fastsette en slik tariff uavhengig av om kunden har fått fritak fra installering av AMS etter avregningsforskriften § 4-1 bokstav b. eller av annen grunn nekter å få AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet. For godtar kunden ikke tilbudet, blir man påført ett avlesingsgebyr. Det er urimelig av NVE å mene dette.

Nettselskapene har ingen sanksjonsmuligheter når kunden nekter å installere AMS. Gebyret er et pressmiddel for få kunden til å godta installasjonen.

NVE mener at måleravlesning er en særskilt tjeneste etter kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenesterFordi den sier ingenting om manuelle avlesninger er en særskilt tjeneste. Men § 17-6 kan benyttes av nettselskapene for å lage tariffer. Som i: fakturering av særskilte tjenester som er utenfor nettselskapet virksomhetsområde etter kontrollforskriften § 17-4. Betaling for andre nettjenester a) og b). Det står ingenting i § 17-6 om hva som er definert som særskilte tjenester, slik som NVE "mener" i sin tolkning. Verken gebyret eller den særskilte tjenester er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift for årene 2019 og 2020. Dette er noe NVE mener.

Tolkningen fra NVE og vurderinger av bestemmelsen: at måleravlesning anses som en særskilt tjeneste etter Kontrollforskriften § 17-6. Det er i strid med avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Måleravlesning er en primærtjeneste nettselskapene er forpliktet å levere til sluttbrukeren. Det kan ikke være begge deler.

LES OGSÅ Ny gebyr tariff § 17-9 for kunder uten AMS

Definisjon av AMS

For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. 

For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

hva er AMS

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS har nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert.  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Kostnader i gebyret vs fastleddet

Dette bør kunder som blir fakturert for gebyr være oppmerksom på hva RME har uttalt.

Nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader. Men fastleddet dekker disse kundespesifikke kostnadene. Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Det som nettselskapene oppgir som kostnad i gebyret. Les mer HER.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.

kundespesifikke kostnader fastledd


  • Flere skriver på FB at de blir syke selv om kommunikasjonsdelen er fjernet, og at det er like mye stråling !

    • Jeg kommer aldri til å akseptere at de installerer en AMS-måler hos meg, hverken med eller uten sender. Jeg forstår overhodet ikke begrunnelsen for å installere en «uten», hvis den da, etter sigende ikke sender slik vanlige AMS-målere gjør. Jeg stoler ikke på at den ikke fortsetter å stråle, eller overvåke. I mitt hus er måleren pt ca 4 år. Så hva skulle begrunnelsen være for å skifte den ut? Det verste med alt sammen er mangelen på informasjon til folk. De har latt installere disse målerne uten å være informert om konsekvensene. Nå skal vi altså bli strålet i hjel, og de gir seg ikke med dette…. neste trinn er 5G, hvor mange år går det før verden er avfolket, for ikke å snakke om insekts- og dyreliv?

  • jeg er sikker på at de vil installere ny måler uten sender, fordi det er nettopp disse de vil komme hjem til en gang i året og sjekke. Altså hente ut all den informasjonen som den har lagret! Hvorfor ellers skal de bytte hos oss som nekter? Og det er også veldig rart de aldri har vært hos noen å sjekket årlig før.. Iallefall når begrunnelsen er at de gamle har avvik, men de nye er så utrolig korrekte.. Så da skal de begynne å kontrollere de korrekte nye? Ingenting stemmer. Skremmende at de har fått installert så mange, på så tynne og gjennomskubare argumenter…

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >