Ams Monster

Folket mot AMS

Hva sier forskriftene, og den privatrettslige nettleieavtalen

Publisert 6. juli 2019

Sist oppdatert 29. februar 2020

Estimert lesetid: minutter


Nettselskapene har monopol på å levere nettjenester har en urimelig praksis med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere smartmåler. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

I august 2019 var første sak opp i rettssystemet. En kunde har begjært midlertidig forføyning mot Eidsiva Nett som fusjonert med Hafslund Nett til Elvia. Trønder Energi (nå Tensio) har tatt til fornuften å droppe tre stenge saker samme dag det skulle komme opp i retten i juni 2019. Det samme har Eidsiva Nett gjort i den ene av to saker rett før saken skulle opp i august. Les resultatet av saken her.

Energi Norge har oppdatert nettleievilkårene
Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukeren

LES OGSÅ
Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Definisjonen av AMS

For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett nylig oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS. Når selv NVE roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, så vi er på god vei, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

hva er AMS
§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Krever nettselskapet legeattest må det være et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt.. 

Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS har nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert.  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Kostnader i gebyret vs fastleddet

Dette bør kunder som blir fakturert for gebyr være oppmerksom på hva RME har uttalt.

Nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader. Men fastleddet dekker disse kundespesifikke kostnadene. Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Det som nettselskapene oppgir som kostnad i gebyret. Les mer HER.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.

Les også
Les denne nylige juristrapporten om gebyrets sin urimelighet.

Hva er forskjellen på privat installasjon og nettanlegg?

Det står følgende i standard tilknytningsvilkår § 4‐1: Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold. Tilknytningspunktet kan være definert som:- det punkt i distribusjonsnettet hvor stikkledning er tilknyttet, eller – tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett.

Kunder som har montert måleren inne i husets sikringsskap er måleren i en privat installasjon, og det vil si etter tilkoblingsklemme som står som regel i en inntaksboks ute på husveggen. Er måleren plassert i et skap på utsiden av boligen før klemmene, sitter den i nettanlegget. De fleste nybygg har kanskje denne siste løsningen på grunn av nye byggeregler (TEK standarden).

tilknytningspunktet

Nettselskapets kontroll av måleutstyret

Om nettselskapet må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: .Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen.

§ 5-3 kontroll av måleutstyr
kunden har ikke initiert tjenesten

Les også
Et avlesingsgebyr som er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Konklusjonen rundt gebyret

Kontrollforskriften åpner ikke for at nettselskapene kan belaste kundene for noe som helst ekstra for å velge strømmåler uten kommunikasjonsenhet, da nettselskapet allerede er pliktet til å kreve dette inn gjennom fastleddet. Kontrollforskriften § 17‐6 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3‐3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapet ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan ikke dette pålegges kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>