Ams Monster

Folket mot AMS

Spesifikasjon av grunnlaget for avlesningsgebyr fra Troms Kraft Nett – Arva

Publisert 30. mai 2019

Sist oppdatert 12. mars 2021


Troms Kraft Nett (nå Arva) har endelig fått ut fingeren og presentert en kostnadsspesifikasjon på innholdet i avlesningsgebyret. De påstår at  kunder uten AMS påfører nettselskapet merkostnader. Det tok 9 måneder å etterspørre den.  AMS (Avanserte måle- og styringssystem) ble innført den 1.1.2019. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren) etter nettleieavtalen.

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS har nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert.  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Gebyret er et pressmiddel og en økonomisk sanksjon for å få kundene til å installere AMS mot sin vilje. Dette er direkte maktmisbruk av monopolisten Troms Kraft Nett.

En tidligere høytstående sjef i selskapet sa følgende etter avsluttet arbeidsforhold: “Troms Kraft Nett er en direkte kriminell bedrift”.

Troms Kraft Nett har en ukultur innad i selskapet. Ansatte snakker ikke sammen. Kundeservicen svarer på henvendelser fra kunder uten å ha kjennskap til de nettjenestene nettselskapet leverer til kunden. Inkompetansen er gjennomsyret i alle ledd. Les om milliard skandalen i Troms Krafts tidligere datterselskap Kraft & Kultur.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Troms Kraft Netts spesifikasjonen av kostnader i gebyret finnes i tre utgaver. Studerer man innholdet vil man se hvor utspekulert praksisen fra Troms Kraft Nett har vært med å putte inn mest mulig kostnader i gebyret. Det fleste av disse kostnadene betaler kundene over fastleddet.

 1.  25.05.2019  –  Versjon: 1.0  LAST NED
 2.  06.11.2019  –  Versjon: 2.0  LAST NED
 3.  09.01.2020  –  Versjon: 3.0  LAST NED

Kundespesifikke kostnader i fastleddet

Nettselskapene påstår at de har kostnader knyttet til manuell måleravlesing (profilavregnende målepunkt) for de kundene som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i smartmåleren = AMS-delen. Akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette.

Disse kundespesifikke kostnadene (Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.) er dekket av fastleddet. Gebyret skal kun dekke de faktiske merkostnadene, det som er utenom nettselskapet sitt måle- og avregningsansvar. Måleravlesning er nettselskapets primærtjeneste som de er pliktig til å levere sluttbrukeren. Dette skal nå nettselskapet ta betalt to ganger for samme tjenesten.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort i denne gebyrsaken.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Vedtak om at Troms Kraft Nett ikke har anledning til å fastsette høyere fastledd for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS- måleren. Vedtaket fra 9.10.2018 forklarer en ting: nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet. Troms Kraft Nett fikk ikke øke fastleddet av NVE, men de kunne kreve kundene for et gebyr. Det som skjedde, var at TKN femdoblet gebyret fra kr. 500 i 2018 til kr. 2500 i 2019. Men TKN reduserte ikke fastleddet til de kundene som fikk gebyr. Altså en dobbelbetaling.

Dette eksempelet viser nettselskapene grådighetskultur. Klikk her for oversikt over vedtakene til nettselskapene som må tilbakebetale gebyret.

Troms Kraft Nett finurlige kostnadsberegning

Troms Kraft Nett har bedrevet med finurlig kostnadsberegning for at gebyret skal bli satt høyest mulig for kalenderårene 2019 kr. 2500,- og for 2020 kr. 2050,-. Dette blir mer og mer suspekt på hva de bruker sin tid på. Vet ikke hva de røyker borte på TKN huset, men jeg kjenner at jeg trenger det samme. Det er noe panisk over dette. Dette er organisert svindel.

Versjon 1 av den innholdsrike kostnadsoversikten. Det er tatt med IT kostnader og lisenser i grunnlaget for gebyret. Det kan de ikke ta betalt for ifølge NVE. Dette ble fjernet i versjon 2.0 og 3.0. Kundene måtte klage til NVE-RME for få rett. Nettselskapet bare ignorerte hva kundene påpekte. RME fattet et vedtak til Troms Kraft Nett på dette forholdet 18.12.2020.

NVE og faste kostnader for IT drift

Tvangstilgang

Troms Kraft Nett påførte en kostnad “Tvangstilgang” (namsmannen) for anlegg som mangler måletall. Andre kunder som gir avlesninger skal betale for andre kunder som aldri har gitt avlesninger av sin strømmåler til nettselskapet. Hvor urimelig er det? Tvangstilgang ble fjernet i versjon 3.0.

tvangstilgang av Troms Kraft Nett gebyr

Nettnytte

I beregningen kostnaden “Nettnytte”, Troms Kraft Nett kaller det en bransjestandard. Hva som er nettselskapets bransjestandard angår ikke kunden. Og det veldig merkelig at ingen andre nettselskaper har spesifisert “Nettnytte” som en egen kostnad i gebyr spesifikasjonen. Et svar fra NVE, er dette gratis informasjon fra smartmåleren som nettselskapene kan velge om de vil nyttiggjøre disse dataene. Men de kan ikke ta seg betalt for det.

Kundene skal betale for noe Troms Kraft Nett får gratis. Snakk om å være grådig. Nettselskapet har manglende kompetanse på hvilke nettjenester de leverer til kunden. Troms Kraft Nett har monopol på nettjenesten og tror at de kan gjøre akkurat hva de vil med kundene. Dette er jo mafiavirksomhet.

nettnytte gebyr Troms Kraft Nett

Drift og jordfeil

Troms Kraft Nett har påført en kostnad for drift av nettet og jordfeilsøk. Jordfeil hører under  “Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr”  (El-tilsynsloven). Denne kostnaden kan de ikke  kreve at kunden skal betale for. Uansett har ikke nettselskapet ingenting med jordfeil i kundens private el-anlegg. Kravet gjelder for nettselskapet eget nett som hører under direktivene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

jordfeilsøk

Kontrollbesøket som nettselskapet er opptatt av

Avregningsforskriften § 3-3Avlesning av målepunkt: “Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret”. Fjerde ledd sier følgende: Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger. Avleser sluttbrukeren minst en gang i året, oppfyller det nettselskapets ansvar etter  avregningsforskriften.

Om nettselskapet mener at de må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 Kontroll av måle utstyr tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

NVE har ikke pålagt nettselskapene om å utføre en fysisk kontroll av kundens måler.

Det er ganske utrolig at kunden må betale et avlesningsgebyr for selvavlesning av egen måler når kunden oppfyller nettselskapet sitt ansvar etter avregningsforskriften § 3-3. Den sier også at nettselskapet skal ta imot avlesninger fra sluttbrukeren.


Juksing med måleravlesninger i spesifikasjonen

Troms Kraft Nett driver på med finurlig triksing av antall måleravlesninger som de ikke har utført i to forskjellige spesifikasjoner for å forsvare størrelsen på avlesningsgebyret. Dette er jo svindel.

Grådige Troms Kraft Nett gebyr

Status rapport fra NVE om AMS installasjonen  

Status i NVE rapport 24-2019: sluttrapporten for installasjon av AMS viser at 1/4 del av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi at disse nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

Spør ditt nettselskap hvorfor jeg betaler et fastledd når jeg må betale et gebyr i tillegg, når de faktisk dekker de samme kundespesifikke kostnadene: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.
 Viser til tidligere avsnitt.

fastleddet og kundespesifikke kostnader
nve beregning av gebyret
andel av nettselskaper som tar gebyr


 • Jeg har fått oversikten fra Troms Kraft, finurlige kostnader.
  Kredinor har sent meg inkasso, jeg har bedt om svar, fikk kostnadsoversikten.
  Nå har Kredinor sent til forliksrådet og jeg har svarfrist i morgen, for å svare forliksrådet om jeg er enig eller uenig. Altså begrunne uenigheten.
  Jeg er uenig i gebyrene. Jeg har to målere og de krever 2500×2.
  Pluss inkassokostnader.
  Jeg føler meg fanget, hvis jeg betaler har jeg på en måte sagt ja. Men jeg er ikke enig og jeg vil ikke ha smartmåleren i hus.
  Vil at Troms Kraft skal trekke gebyret.

  Ser ut som om jeg må det. Har du gode argumenter å hjelpe meg med?
  Bør jeg melde til Finanstilsynet at de har sent inkasso, du skriver de ikke har lov til det.

  Takk for du står på og bryr deg. Jeg har stått imot lenge, og kjenner meg utmattet, men har ikke lyst til å gi opp.

  Mvh Peggy

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >