Ams Monster

Folket mot AMS

Istad Nett kommer med nye skremmeskudd mot kundene

Publisert 3. desember 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


Istad Nett sprer sin feilslåtte propaganda ved å publisere "fake news" på sin nettside. De tror at Romsdal tingrett har gitt nettselskapet medhold i retten til å stenge anlegg hvis kunden nekter bytte til en såkalt "AMS-måler". Det er ikke hva tingretten har sagt i sin kjennelse. Nettselskapene må uansett ha et tvangsgrunnlag etter "Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)" for å stenge strømmen.

LES HVA ENERGILOVEN FAKTISK SIER OM STENGING
Nettselskapene har leveringsplikt på strøm til kunden

Vet ikke hva Istad Nett vil oppnå med å komme med slike tomme trusler mot kundene. Det virker ikke som de er så veldig opptatt av å ivareta selskapets omdømme på en god måte blant forbrukerne. Det virker som Istad Nett har klemt seg inn i et hjørne som de ikke kommer seg ut av. Nettselskapet tar til bruk hersketeknikker for å skremme kundene - dette for å komme seg ut av den vanskelige situasjonen de har satt seg selv i av inkompetanse.

Istad Nett er ikke så veldig interessert i ha en dialog med sine kunder. Nettselskapet er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

En slik praksis fra Istad Nett bekrefter at nettbransjen bedriver med kriminell virksomhet som har gått under radaren for folk flest tidligere. AMS saken avslører ukulturen at den kommer frem i lyset. De bedriver helt bevisst med monopolmisbruk på nettjenester som de er pålagt å levere til kundene med å tolke lovverket slik det passer deres agenda til enhver tid uten å bry seg om kundens rettigheter.

Istad Nett med tomme trusler mot kundene

Tingretten sa følgende

Det Romsdal tingrett faktisk sier i kjennelsen, er at den midlertidige forføyningen fra rettens side er ferdigbehandlet:. Retten vil ikke ta stilling til Istads Nett sin tolkning.

Istad Nett prøver å framstille det som at de har fått domstolens medhold i at selskapet har rett til å stenge strømmen hos kunder. Dette er bare for å skremme kundene.

"Retten har kommet til at hovedkravet ikke skal tillates avgjort samtidig med begjæringen om midlertidig forføyning. Begrunnelsen for dette er at hovedkravet reiser en rekke faktiske og rettslige spørsmål som saksøkerne ikke har forberedt eller prosedert på en forsvarlig måte i den muntlige forhandlingen. Dersom Istad Nett AS ønsker hovedkravet behandlet i egen sak, må krav om dette fremsettes senest 23.12.2020, jf. tvisteloven § 32-9 siste ledd." 

Når Istad Nett trakk varselet om stenging, ble kravet om midlertidig forføyning grunnløst fra kundene. Tingretten avviser dermed saken. Det ganske vanlig urimelig praksis fra nettselskapene å gjøre det slik for å slippe å få en dom mot seg. Istad Nett fremstiller det helt bakvendt at de har fått tingrettens medhold at de kan stenge strømmen hos kunder. Dette er ren løgn hva de påstår på sin nettside.

LAST NED KJENNELSEN FRA ROMSDAL TINGRETT HER

Romsdal tingrett
LES OM TO TAPTE STENGESAKER
Nettselskapene Elvia og Agder Energi Nett tapte stengesaker i tingretten
Les hva andre ulovligheter Istad Nett bedriver med
Istad Nett misbruker riksvåpenet
Hvis Istad Nett stiller krav om legeattest for AMS fritak bør du lese følgende: Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

Istad Nett har ikke skjønt forskjellen på en strømmåler og AMS

Istad Nett har anført at de har rett til å installere AMS-strømmålere hos saksøkerne. Dette er ikke helt korrekt. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter den privatrettslige nettleieavtalen. Dvs. for kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Kunden er kun pliktig til å bytte ut selve måleenheten hvis nettselskapet ønsker det. Men det er ikke et krav.

Istad Nett har ikke skjønt forskjellen på hva den nye avanserte strømmåleren består av to juridiske uavhengige komponenter. Det ligger i selve navnet hva AMS (Avanserte måle- og styringssystem) er for noe. For innen AMS kalles strømmåleren for en smartmåler. En smartmåler består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten (AMS delen) er regulert av avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS.

TINGRETTEN SKJØNTE FORSKJELLEN PÅ EN STRØMMÅLER OG AMS
AMS dommen fra tingretten i Kristiansand

Hvorfor blander man inn måleren i diskusjonen når den ikke er nevnt i forskriftsteksten? Av uvitenhet? Flittige brukte benevnelser: AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Det gjør at ting blir mistolket siden folk flest ikke har satt seg inn i hva AMS egentlig skal innebære av en installasjon for kunden  - hvis man da har lest forskriftsteksten. Hva skal da slike såkalte AMS-målere måle? Du kan lese mer om det her: Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen.

Les brevet fra Vokks Nett som stiller spørsmål til NVE - RME som ikke klarer å forholde seg ryddig til sine egne begreper rundt AMS installasjonen. Det bra at noen andre i nettbransjen har skjønt begrepene rundt bruken av AMS som Istad Nett ikke har skjønt.

Espen Syversen fra Arendal skriver dette: 
Du kan lese at energiselskap ikke har tvangsgrunnlag til å ta strømmen din


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>