Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Einar Flydal
  • Istad Nett AS ved daglig leder Gerhard Eidså fornekter seg ikke med sin feilslåtte AMS propaganda

Istad Nett AS ved daglig leder Gerhard Eidså fornekter seg ikke med sin feilslåtte AMS propaganda

Publisert 11. mai 2021

Sist oppdatert 18. juni 2021

Estimert lesetid: minutter


Istad Nett AS ved daglig leder Gerhard Eidså sier at han ikke forstår protestene fra kundene som nekter for å installere AMS (Eidså sier: automatiske strømmålere). Det er ikke rart han ikke forstår slik han uttaler seg. Istad Nett har ikke forstått noe som helst på hvilken del av AMS som skal installeres hos kundene. Til å være ett påbud etter § 4-1.Plikt til å installere AMS er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.

Hvis Eidså ikke har fått det med seg til nå, er måleren ikke nevnt i plikten til å installere AMS i avregningsforskriften § 4-1.

Nettselskapet er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapet skal gjøre som ikke angår kunden. Nettselskapet er ikke interessert i å ha en dialog med kunden. De er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.

LES OGSÅ
Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen

NRK Møre og Romsdal publiserte en artikkel den 27.april. Syv kunder har kranglet i lang tid med Istad Nett. Møre og Romsdal tingrett behandlet tvisten 11. mai 2021. Kundene var selvprosederende. Artikkelen sier at det er krangling om installasjon med kraftselskapet, men det er med nettselskapet. Hvorfor klarer ingen å gjøre dette riktig?

Tingrettens oppsummering. Under ed lyver daglig leder Gerhard Eidså.

 "Dagleg leiar Gerhard Eidså seier i verste fall at Istad Nett kan få føretaksbot dersom dei ikkje bytter straummålarar også med dei åtte kundane som er saksøkte. Eidså sa også at det er viktig med lik behandling av alle kundane, og det er opp til nettselskapet å bestemme kva for utstyr kundane skal bruke."

Hva er det NVE skal gi nettselskapet foretaksgebyr for, Eidså sier bot? Vet han ikke forskjellen på bot og gebyr? Det kan ikke NVE gjøre. NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte strømmåleren. Det er opptil nettselskapet å gi fritak etter avregningsforskriften § 4-1 a) og b). Har Eidså glemt av at det er to unntak? Daglig leder Gerhard Eidså for Istad Nett har ikke peiling på hvordan ting fungerer. Dette blir man bekymret for når han avslører sin inkompetanse.

Hvis disse syv kundene taper saken på at nettselskapet lyver, må de anke fordi at nettselskapet har vunnet på løgn. For hverken nettselskapet eller dommeren har satt seg inn i lovverket på hva NVE faktisk har uttalt. Dette går utover rettsikkerheten til forbrukeren.

Man håper at dommeren er så pass våken, at når dom skal fattes, er det til korrekt lovverk, og forholder seg til den opprinnelige "veiledende" privatrettslige nettleieavtalen fra 2007.

LES MER HER
Kristiansand tingrett har bekreftet at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS 

Den privatrettslige avtalen er sakens kjerne rundt målerbytte, avtalen går ikke over forskrifter og dommer. Istad Nett har fremmet krav om at retten tar stilling til om selskapet har rett til å bytte saksøkernes strømmålere til såkalte "AMS-målere" (hovedkravet), jf. tvisteloven § 32­-9. Nettselskapet har alltid hatt en rett etter nettleieavtalen til å bytte selve måleenheten.

LES OGSÅ Elvias motsøksmål: fikk ikke noen fullbyrdelsesdom – altså rett til å tvinge seg inn for å skifte ut måleren

Nettselskapet har ingen direkte plikt etter energiloven og tilhørende forskrifter. Istad Nett påstår at de har en plikt til å bytte måleren hos sluttbrukeren med henvisning til avregningsforskriften § 4-1. En bekreftelse av nettselskapets amatørmessige fremtreden at de ikke har skjønt hva AMS (Avanserte måle- og styringssystem) faktisk går ut på.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Tvistesaken har vært behandlet i Romsdal tingrett tidligere, last ned kjennelse fra 23.11.20. Frostating lagmannsrett behandlet anken fra nettselskapet skriftlig. Last ned kjennelse fra 8. april 2021. Lagmannsretten har misforstått nettselskapets plikt til å installere AMS etter forskriften på hva det egentlig innebærer, når det benyttes: "AMS-måler". For ifølge avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS er ikke måleren nevnt. Det blir tilegnet måler som ikke står der.

Kundene kan risikere å tape saker i rettssystemet. Dette fordi at verken nettselskapene og domstolene ikke forstår hva som nettselskapets egentlig  plikt til å installere i henhold til avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem).

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Nettselskapene er veldig opptatt å høre på hva NVE mener de skal gjøre som ikke angår kundens privatrettslige forhold. NVE har manglende teknisk kompetanse på hvordan ting virker når de fastsetter regelverk rundt forskrifter. Derfor går dette galt. Les Vokks Nett kritiske kommentar til NVEs begrepsbruk rundt AMS-målere.

Utdrag av Vokks Nett klage til RME i sak 202012537-4:

"At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys".

Nettselskapet Vokks Nett (Etna Nett) har m.a.o. skjønt forskjellen på en strømmåler og en smartmåler, det som Istad Nett og domstolene ikke har fått med seg. Det pussige er at Istad Nett leverer dem samme nettjenesten som Vokks Nett.

Dette viser hvor gjennomsyret inkompetansen er av forvaltningsorganet NVE/RME og nettselskapene som ikke har peiling på hva de holder på med. Dette går til slutt utover forbrukerens rettsikkerhet når domstolene skal behandle slik uvitenhet og dermed gir dom på feil grunnlag.

Ams.monster skal gå gjennom noen nylige dommer der det har skjedd grov saksbehandlingsfeil av retten. Der nettselskapet har vunnet frem med å lyve i retten helt bevisst, eller rett og slett av uvitenhet.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Det sies at folk er redde for stråling fra den nye avanserte strømmåleren. En smartmåler, den består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Det er kommunikasjonsenheten i smartmåleren som gir den farlige strålingen og som gjør folk syk. Måleenheten, den måler bare hvor mye strøm man har brukt slik den alltid har gjort av både nye og gamle målere. Hvis noen reagerer på måleenheten, da er man el-følsom. Det er noe helt annet. Fjerner man kommunikasjonsenheten i smartmåleren er det bare en vanlig måleenhet.


Istad Nett ved Gerhard Eidså påstår følgende:

Bransjen er pålagt å installere nye straummålarar i alle hus, og fristen gjekk ut for over to år sidan.

Nei, bransjen er ikke pålagt å bytte strømmåleren. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

NVE har utsatt fristen for installasjon av AMS flere ganger. Viser til RME brev 20.4.20. Har ikke Istad Nett lest brevet, når de er en av mottakerne? Les her.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Nettselskapene er pålagt etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem) hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger. Merk at plikten i forskriften gjelder for nettselskapet, ingen plikt for kunden.


Istad Nett ved Gerhard Eidså sier følgende:

Kraftselskapa meiner dette ikkje er noko å lage bråk om, og ser fram til å få ei rettsleg avklaring på problemstillinga.

Har ikke Eidså fått med seg dommen fra tingretten i Kristiansand 17. september 2018? Da et nettselskap gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til han for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet. Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler. Det som Istad Nett ikke har skjønt. Last ned kjennelsen her.

LES OGSÅ
AMS dom i Kristiansand Tingrett
AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Istad Nett ved Gerhard Eidså sier følgende:

Dei nye, automatiske straummålarane er omtrent så store som ein vanleg iskremboks, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avviser at dei gir frå seg farleg stråling.

Hva har strålingen fra strømmåleren med størrelsen på en iskremboks å gjøre? Eidså forstår ikke bekymringen fra kundene. Man blir ganske oppgitt over slike svar. Eidså har ingen empati for kundene sine synspunkter. Eidså har en ensidig tenkemåte som en firkantet iskremboks, siden han nevner det. Eidså snakker om den nye automatiske strømmålerne (som måler automatisk ditt strømforbruk). Eidså: Både de nye og de gamle strømmålerne er automatiske. Hvis målerne ikke var automatiske, hvordan skulle strømmåleren da kunne måle strømforbruket, slik de alltid har gjort, både før og etter innføringen av AMS?

Eidså har ikke skjønt hva en smartmåler er for noe. En smartmåler består av en måleenhet og en kommunikasjonsdel. Jobber han Eidså som daglig leder i nettselskapet Istad Nett, eller går han på behandling for sin uvitenhet rundt strømmålerens funksjon? Eidså er direkte kunnskapsløs.

LES OGSÅ
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?

– Eg trur slett ikkje dei er farlege. Vi har mykje stråling rundt oss i dag, mellom anna i form av mobiltelefonar som dei fleste brukar dagleg. Det er mykje større stråling frå ein mobiltelefon, seier Eidså i Istad Nett AS.

Er Eidså ikke sikker i sin sak når han tror og mener så mye om at måleren ikke er farlig? Siden Eidså er så usikker på om måleren er farlig eller ei, har nettselskapet fått utført en konsekvensutredning som nettselskapet er påkrevd etter Miljøinformasjonsloven?

Miljøinformasjonsloven pålegger alle virksomheter en plikt til å ha kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, og på forespørsel å gi denne informasjonen ut.

Istad Nett og Eidså må begynne å ta kundenes bekymringer på alvor rundt usikkerheten på kommunikasjonsteknologien nettselskapet bruker i smartmåleren.

Hvis man er bekymret over teknologien nettselskapene benytter i smartmåleren, bør man ta en titt på videoen fra FELO foredraget om AMS og miljøinformasjonsloven. Videoen er i to deler. AMS delen kommer etter 23.15 min. Men se hele videoen, den har mange nyttige momenter.

LES OGSÅ
FELO vant i Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger

Daglig leder i Istad Nett Gerhard Eidså sier at mobiltelefon stråler mer en strømmåleren, det er direkte feil. Han refererer til tall på mobiltelefon på 2G nett, som ingen bruker å ringe med i dag. Man må forholde seg til utgangseffekt på nettverk UTMS/3G eller LTE/4G tall. De tallene viser at kommunikasjonsenheten i smartmåleren (AMS-måler) stråler 3 ganger så mye.

Og Eidså glemmer av en ting, at mobiltelefonene kan man slå av. Det kan man ikke gjøre med kommunikasjonsenheten i smartmåleren. Det står og pulser hele tiden.

Man blir veldig bekymret over slik uvitenhet som daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett klarer å ytre seg om i media. Ikke rart at det blir spredt "fake news" når media ikke faktasjekker det som blir sagt. Dette er enkelt å finne ut av, hvis man da gidder å lese seg opp. Men det er arbeid, det gidder ikke folk i dag. Det er enklere å referere til hva andre mener.

Når noen ytrer seg slik som i AMS-saken, baserer uttalelsene seg på meninger. Når man mener, er man ikke sikker i sin sak. Når man mener har man en backup hvis man i ettertid har tatt feil. Da kan man si at det var bare en mening. Dette tullet med meninger er gjennomsyret i AMS-saken. Nettselskapene baserer seg på meningene fra NVE/RME på hva nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Domstolene bruker deretter disse meningene i dom på hva retten mener. Men ingen har satt seg ned og fått sin egen oppfatning på hva som er korrekt å gjøre etter lovverket.

LES OGSÅ
Istad Nett kommer med nye skremmeskudd mot kundene
LES OGSÅ
Istad Nett misbruker riksvåpenet

Oppdatering:

1.6.2021 i Møre og Romsdal tingrett, Molde. Dom i sivil sak.

Retten har ikke tatt hensyn til de helsemessige konsekvensene av å få tvangsinstallert en AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn i privathjemmene til saksøkerne for å installere AMS-målere. 

Retten kan ikke se at fra saksøktes side er sannsynliggjort at AMS-målere utgjør en helserisiko som medfører brudd på Grunnloven § 112“, står det i dommen.

Advokat Hugo P. Matre i Advokat Schjødt AS har sendt ut et brev på vegne av aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! I brevet påpeker Matre at dommen fra tingretten i Molde er høyst mangelfull. I brevet fremgår det at dommen ikke behandler lovgrunnlaget for å nekte installasjon av ny måler, og tar heller ikke for seg det saklige grunnlaget for helseinnvendingene, og heller ikke nettselskapets adgang til å stenge strømmen.”

Disse temaene ble derimot inngående behandlet i tingrettssaken i Halden, som gikk for retten 19. til 21. mai.

Kortversjon - Elvias motsøksmål: Elvia fikk ikke noen fullbyrdelsesdom – altså rett til å tvinge seg inn for å skifte ut måleren.

Utdrag av dommen side 21-22 punkt 4 side 21-22.

Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke har rett til å avbryte overføring av elektrisk energi saksnr. 20-187442TVI-TSOS/THAL og 20-143133TVI-TSOS/THAL. 7.6.2021 Søndre Østfold tingrett, Halden tingrett.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>