av  monster

Publisert  3. desember 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Istad Nett sprer sin feilslåtte propaganda ved å publisere "fake news" på sin nettside. De tror at Romsdal tingrett har gitt nettselskapet medhold i retten til å stenge anlegg hvis kunden nekter bytte

Les Mer

av  monster

Publisert  28. november 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Agder Energi Nett og Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) tapte to strømstengesaker i november som har vært til behandling i Kristiansand og Nord-Østerdal tingrett. Nettselskapene hadde ulovlig stengt strømmen til kunden.Den

Les Mer

av  monster

Publisert  28. november 2020

Sist oppdatert  28. november 2020

Norges største nettselskap Elvia leder an løpet for mafia bransjen med å teste ut ny nettleie på 10.000 strømkunder. Nettselskapet Elvia forteller i en pressemelding at de kjører et pilotprosjekt der de tester

Les Mer

av  monster

Publisert  13. november 2020

Sist oppdatert  9. desember 2020

Nettselskapene er fortiden veldig aktiv med påtrykk av trusler til kunden om stenging av strøm. Dette fordi kunden nekter å bytte til den nye avanserte strømmåleren (kalt smartmåleren innen AMS). Hvis kunden nekter

Les Mer

av  monster

Publisert  29. oktober 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

En kunde fikk (delvis) medhold av retten i en gebyrsak i Nordmøre tingrett i oktober. Saken hadde vært innom forliksrådet før kristiansunderen møtte Neas Nett i tingretten. Tvisten gjaldt et avlesningsgebyr på kr.

Les Mer

av  monster

Publisert  20. oktober 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Hvor langt er nettselskapet Istad Nett villig til gå når de misbruker riksvåpenet med å true kundene med politiet? Dette er bare en ny bekreftelse hvor lite de bryr seg om lovverket.  Dette

Les Mer

av  monster

Publisert  14. oktober 2020

Sist oppdatert  14. oktober 2020

Avlesningsgebyr er en tariff for å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Ifølge definisjonen av nettjenester i avregningsforskriften § 1-3 punkt 2 faller tariffering inn under nettjenester.Videre følger det av avregningsforskriften §7-1a andre

Les Mer

av  monster

Publisert  23. august 2020

Sist oppdatert  20. oktober 2020

Spørsmålet var om nettselskapet Hålogaland Kraft Nett AS hadde hjemmel for å ta avlesningsgebyr for manuell avlesning av strømmåler. Det var en nettkunde som ikke hadde montert den nye strømmåleren med kommunikasjonsenhet innen

Les Mer

av  monster

Publisert  15. august 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Agder Energi Nett stengte strømmen til 28 kunder. Fire av disse kundene tok ut begjæring om midlertidig forføyning mot nettselskapet. Kundene vant frem i Aust-Agder tingrett 22. juli.Før saken kom opp i tingretten prøvde ledelsen

Les Mer

av  monster

Publisert  15. august 2020

Sist oppdatert  16. august 2020

​​Nettselskapet ønsker å installere AMS (Avanserte Måle‐ og Styringssystem) hos sluttbrukeren. Hvis kunden nekter å bytte strømmåleren kan det være et brudd på nettleieavtalen med konsekvensen at kunden kan få stengt sin strøm.

Les Mer

av  monster

Publisert  29. februar 2020

Sist oppdatert  30. januar 2021

Troms Kraft Nett har hatt flere gebyr saker til behandling i forliksrådet, alle sakene har blitt avvist. Det nettselskapet fremlegger som dokumentasjon i forliksrådet er ikke hjemlet i en forskrift.Nettselskapet har ikke en

Les Mer